Öğrenim Topluluklarında Bilgi Oluşturma – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

 Öğrenim Topluluklarında Bilgi Oluşturma – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

6 Aralık 2022 ODTÜ topluluklar Tanışma toplantıları Türkiye Öğrenci toplulukları 0
Formel Teoriyi Keşfetmek

 Öğrenim Topluluklarında Bilgi Oluşturma

21. yüzyılda bilgiye dayalı ekonomide iş ve toplumun değişen doğası nedeniyle, öğrenciler ve öğretmenler, yeni bilgi türleri gerektiren karmaşık sorunlarla başa çıkmak için yollar geliştirmelidir. Çalışmaları, işbirliği yapmaları ve çeşitli kaynaklardan ve insanlardan yeni şeyler öğrenmeleri ve soruları araştırmaları ve öğrendiklerini dinamik yaşam topluluklarına geri getirmeleri gerekiyor.

Son yıllarda öğrenme topluluğu yaklaşımları ve eğitimde öğrenme ekolojisi veya bilgi ekolojisi yaklaşımları ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımlar, yaşam boyu, yaşam boyu öğrenme ve bilgi oluşturmaya yönelik artan vurguya uygundur.

Bu beklentileri karşılamak için proje çalışması, okullar tarafından öğrencilerin öz-yönetimli sorgulamaya ilişkin yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirmek için kullandıkları yaygın bir yöntemdir. Geleneksel olarak proje çalışması, bir projenin konusunu, kapsamını ve derinliğini tartışmak için öğrenciler arasında yapılan çok sayıda yüz yüze tartışmayı içerir.

Proje oluşturma, fikirlerin iletilmesi, fikirlerin müzakere edilmesi ve çoklu bakış açılarının birleştirilmesi gibi önemli süreçleri içerir. Ancak, bu iletişimsel süreçler herhangi bir yüz yüze görüşmede tam olarak yakalanamaz.

Günümüzde, geleneksel yüz yüze toplantılar yerine çevrimiçi tartışmalar yapmak için bir e-öğrenme platformu şeklindeki teknoloji kullanılabilir. Bu teknoloji, öğrencilerin ve öğretmenlerin ortak hedeflerine, yani bir projenin inşasına ulaşmak için çevrimiçi işbirliği içinde çalışmalarını sağlar.

Bu makale, Hong Kong’daki 4 ilkokuldan 740 İlköğretim (Sınıf) 5 öğrencisi arasında “Bilgi topluluğu” (KC) adlı bir e-öğrenme platformu tarafından desteklenen okullar arası öğrenme topluluklarında bilgi inşasını tasvir etmeye çalışmaktadır. topluluk sahipliği, bilgi inşası ve öğrenme topluluklarının veya ekolojilerin devamı.

Proje Öğreniminde Teknoloji Kullanımı

Teknolojilerin, öğrenenler tarafından düşünme ve bilgi oluşturmayı kolaylaştıracak ve kolaylaştıracak araçlar olarak kullanılması gerektiğine kuvvetle inanın. Bu amaçlara hizmet eden böylesine güçlü bir teknoloji, bilgisayar aracılı iletişimdir (CMC).

Öğrencilerin anlayışlarını, inançlarını ve bakış açılarını tartışmak, temsil etmek ve yansıtmak için bir platform sağlar. Ek olarak, platform ayrıca tehdit edici olmayan bir öğrenme ortamı sağlar. Tüm katılımcılara, birbirlerinin ses tonu ve yüz ifadeleriyle ilgilenmek yerine, sözleriyle fikirlerine katkıda bulunmaları için eşit bir fırsat sağlar.

Proje Öğreniminde Öğrenme Topluluğunun Rolü

İşbirliği, öğrenme topluluklarında temel bir unsurdur. Bilgi oluşturma, bilginin sosyal bir ürün olarak yaratılmasıdır. İşbirlikçi öğrenme, öğrencilere bir takım olarak bilgiyi eleştirme, gerekçelendirme ve daha da önemlisi bilgiyi inşa etme fırsatları sunar.

Bir öğrenme topluluğu, öğrencilerin bireysel olarak kendi başlarına yapamadıklarını başarmalarına yardımcı olacaktır. Ek olarak, proje çalışmasında karmaşık bilişsel işlem gereklidir ve üst düzey öğrenme için bir katalizör görevi görebilir. Sorgulama süreci “gizli soyut süreçleri görünür, kamusal ve manipüle edilebilir hale getirir ve yansıtıcı meta-bilişsel aktivite için gerekli bir katalizör görevi görür”.

Proje tabanlı öğrenme, bilgi oluşturma, önemli sorunları belirleme, sorunları çözme, sonuçları paylaşma, fikirleri tartışma ve düzeltmeler yapma konusunda yinelemeli bir süreçtir. Artikülasyon, yapılandırma, işbirliği ve yansıtma yoluyla öğrenciler konuya özgü bilgi kazanır ve aynı zamanda meta-bilişsel kapasitelerini geliştirir.


ODTÜ topluluklar
ODTÜ en iyi topluluklar
ODTÜ topluluklar Tanışma toplantıları
Öğrenci Toplulukları
Üniversite toplulukları ekşi
Türkiye Öğrenci toplulukları
Boğaziçi öğrenci toplulukları
Bilkent Topluluklar


Proje Öğreniminde Bilgi Oluşturma için Yapı İskelesi

Vygotsky’nin yakınsal gelişim alanına göre iskele, işbirlikçi bir öğrenme ortamında bilgi oluşturma ve anlam oluşturma sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu nedenle, çevrimiçi işbirlikli öğrenmeyi başarılı kılmak için, işbirlikli öğrenme etkinliklerini bir tür kolaylaştırıcı stratejilerle desteklemek gerekir. “İskele oluşturma, öğrenciye bir görevi tamamlaması veya yardım olmadan üstesinden gelemeyeceği bir sorunu çözmesi için destek veya yardım sağlayan bir öğretim yöntemidir.

Bu projenin değerlendirilmesinde öğrenciler tarafından gönderilen notlar, KC ile analiz, anket anketi, odak grup tartışması ve mülakatlar gibi çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Öğrencinin öğrenme sürecine ilişkin ara dönem biçimlendirici değerlendirme ve nihai proje özetine ilişkin özet değerlendirme de üzerinde durularak değerlendirilmiştir.

  • Proje öğrenimi, işbirliği ve öğrenme topluluklarında öğrencilerin düşünme süreci ve bilgi oluşturma söylemleri
  • Öğrencilerin proje çalışmalarının kalitesi ve KC’nin düşünme türü tesisi aracılığıyla proje oluşturmada sergilenen üst düzey düşünme etkinlikleri

Öğrencilerin proje öğrenimi kavramları, projelerini nasıl gerçekleştirdiklerini etkiledi. Toplam 740 öğrenciden toplanan anket verileri, proje öğrenimini bilgiyi öğrenmek ve uygulamak için bir araç olarak gördüklerini gösterdi.

Disiplinlerarası proje öğrenimi sayesinde öğrenciler, ders kitaplarının ötesinde şeyler öğrenebileceklerine, bağımsız öğrenme becerileri geliştirebileceklerine ve fikirleri birleştirme becerisi geliştirebileceklerine inandılar. Proje öğrenimi de onları gelecekteki gerçek çalışma hayatına hazırladı.

Öğrenme topluluğu, projede iletişim ve işbirliği için bir öğrenme ortamı sağladı. Öğrenciler, grup tartışmasını önemli gördü çünkü bu onların anlamalarını güçlendirdi ve öğrenme yeteneklerini artırdı. Sonunda, öğrencilerden, öğretmenlerden, velilerden ve konu uzmanlarından oluşan öğrenme topluluklarında, ortak bir sahiplik duygusu hissettiler.

KC’deki öğrencilerin proje oluşturma sürecinde verdikleri yanıtlar, öğrencilerin proje çalışmalarının kalitesini ortaya çıkardı. Öğrencilerin proje çalışmalarının kalitesini anlamak için KC’de öğrenciler tarafından gönderilen ve proje çalışması alanları altında düşünce türlerine göre gruplandırılan yanıtlar irdelenmiştir. KC’den, öğrenciler tarafından 7 aylık bir süre boyunca toplam 13.311 not gönderildi.

Öğrenci Performansına İlişkin Özel Analizler

Dikkate değer bir şekilde, bilgi oluşturma sürecinde öğrenciler tablo 1’de önemli sayıda soru (1.001 soru) ortaya attılar. Ayrıca önemli sayıda gözlem (920 gözlem) ve önemli sayıda analiz (906 analiz) ortaya koydular.

Bilgi oluşturma sürecinin bir parçası olarak, öğrenciler tarafından ortaklaşa toplam 2.875 özet yapılmıştır. Bu özetler, öğrencilerin sunduklarını ve tartıştıklarını netleştirme çabalarını gösterir.
İletişim ve işbirliği alanlarında, öğrenciler birbirlerinin fikirleri üzerine inşa edebildiler (500 not), ancak anlaşmazlıklardan (1001 not) daha az anlaşmaya vardılar (694 not). Bunun nedeni muhtemelen bazı anlaşmazlıkların önerilere dönüştürülmesiydi.

Yeni bir şeyi veya başkalarının söylediklerini anlamaya çalışma şeklindeki anlama, öğrenci etkinliklerinin çoğunu (%30,68) oluşturdu. Anlamaya yönelik bu 4.084 nottan 1.001 not öğrenciler tarafından sorulan sorulardı. Soru sormak, öğrencilerin bilmek istedikleri şeyleri sorgulamaya çalıştıklarında notlarının büyük bir bölümünü işgal ediyordu.

Öğrencilerin çevre koruma konusunda öğrendiklerini günlük yaşamlarına uyguladıkları etkinliklerde ikinci sırada bilginin uygulanması (%25,15) yer aldı. Öğrencilerin bu bilgileri uygulama yollarından biri önerilerde bulunmaktı.

Aşağıdaki öğrencilerin yanıtlarına genel bir bakış, Bloom’un taksonomisi altındaki etkinliklerin oranını göstermektedir. Proje, öğrencilerin enerji tasarrufu önlemlerinin tasarımı gibi bazı tasarım çalışmaları yapmasını gerektirse de, öğrencilerin analiz (%9,08) ve sentez vardır.