Öğrenme Platformu – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Öğrenme Platformu – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

14 Ekim 2022 Dijital eğitim platformları E öğrenme platformları Ücretsiz online eğitim platformları 0
Ampirik Genellemeler

Okul Gelişimini ve Eğitim Reformunu Destekleyen Bir Öğrenme Platformu

Hong Kong’da, 2000 müfredat reformu, katılımlarını teşvik eden ve deneyimlerine göre bağlamsallaştırılmış bir öğrenme ortamının sağlanması gereken öğreniciler tarafından bilginin aktif inşasını önermektedir.

Bu, öğretmenlerin pedagojik uygulamalarında değişmesini gerektirir. Okul reformu girişimlerini desteklemek için para yatırılmış olmasına rağmen, bu birkaç yıldaki kalite güvence denetiminin bir sonucu olarak Eğitim İnsan Gücü Bürosundan (Hong Kong’da eğitimi yöneten resmi organ) gelen rapor, bize birçok okulda, “öğretme ve öğrenme” alanı son derece düşüktür.

“Okulların öğretimdeki en büyük zayıflıkları şunları içeriyordu: aktif tartışmayı davet etmek ve üst düzey düşünmeye ilham vermek için etkin bir şekilde benimsenmemiş sorgulama teknikleri.”

Öğrencilerin bilişsel ve üstbilişsel gelişimine katkı sağlayabilecek soru sorma becerisinin öğretmenler tarafından iyi işlenmediğini ortaya koymaktadır. Soru sorma tekniği aynı zamanda öğrencilerin 3C (eleştirel düşünme, yaratıcılık ve iletişim) ile yakından ilgili farklı düşünme ve yaratıcılıklarını da teşvik edebileceğinden, müfredat reformunda oldukça vurgulanmaktadır.

Teorik Çerçeve

Öğretmenlerin soru sorma becerilerini kullanmadaki yetersizliklerine yansıyan sorun, reform dönemindeki yeni öğretim anlayışına yönelik öğretmenlerin bilgi ve becerilerine olan talebin bütün meselesinin sadece küçük bir bölümünü ortaya koymaktadır. Örgütsel çalışmalar, okullarda reformun yalnızca okulun yapısının değişmesine ve öğretmenler arasındaki çalışmaların yeniden tasarlanmasına yol açtığını, ancak sınıflardaki uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadığını bize bildirir.

Sorun iki yönlü olabilir. Bir açıklama, mesleki gelişim etkinliklerinin öğretmen öğrencilerin ihtiyaçlarına, olgunluğuna ve öğrenme stillerine uygun olmayabileceği veya programın öğretmenleri öğretme ve öğrenme sürecini gerçekten anlamaya teşvik etmede başarısız olabileceğidir. Diğeri ise, okul ortamının öğretmenlerin öğrendiği yeni bilgi ve becerileri sürdürmede başarısız olması ve daha kötü durumlarda, farklı örgütsel güçlerden sürekli sürtüşme yaratmasıdır.

Önerilen mesleki gelişimin sürekliliği, öğretmenlerin bilgisinin büyümesini grafikleyebilir ve izleyebilir. Herhangi bir mesleki gelişim etkinliğinde öğretmen öğrencilerinin vurgulu yansıtıcı, analitik ve eleştirel düşünmesi ve etkinliklerin gerçek uygulamaya bağlı olması gerekir.

Bu tür bir uygulama, becerinin aktarılabilirliğini sağlar ve bu, Senge’nin öğrenen bir organizasyonu gerçekleştirmede önerdiği kişisel ustalık yönelimini hatırlatır. Profesyonel gelişimin bu yönelimi, profesyonelliğin genişletilmiş bir versiyonunu belirtmek için bir profesyonelin daha fazla özerklik, sorumluluk ve bilgi birikimini öngörür.

Bu çalışmada bir mesleki gelişim etkinliği olarak web tabanlı bir öğrenme platformunun seçilmesi, olası bir etkili mesleki gelişim modelini gösterme girişimidir. Büyük yatırım maliyetini düşürme avantajlarına sahiptir ve bu mod, çeşitli geçmişlere sahip tam zamanlı bir öğretim işiyle meşgul olan olgun öğretmen öğrenciler için uygundur.

Aşağıdaki ilkeler, öğrenen organizasyonun gelişimine rehberlik eder:

  • Bireysel desteğin yanı sıra organizasyonel desteğe odaklanın
  • Deneyerek ve zaman içinde pratik yaparak öğrenme ihtiyacını karşılayın
  • Öğrenen merkezli bir öğrenme modelini benimseyin: iyi yapılandırılmış ve sıralanmış bir öğrenme sistemi, öğrenenleri bilginin inşasına katılmaya yönlendirmek için
  • Uygulamanın günlük yaşamında yerleşik olan sürekli yansıma ve sorgulamayı teşvik edin
  • Öğrencilerin öğretme ve öğrenme sürecini anlamalarına yardımcı olun, bireysel okul bağlamında öğrencilerin ihtiyaçlarına özel öğretme becerilerini geliştirmelerini sağlayın
  • Öğrenenlerin hızı kendi kendilerine yapılandırması ile öğrenme gereksinimlerindeki farklılığa uyum sağlamak
  • Fikir ve örneklerin değişimini ve paylaşımını teşvik edin

E öğrenme platformları
Dijital eğitim platformları
En iyi online eğitim siteleri
Ücretsiz online eğitim platformları
Eğitim platformları
Ücretsiz eğitim platformları
Khan Academy
Online eğitim platformları Ortaokul


 WebQuest Kullanımıyla Web Tabanlı Öğrenme Stratejisi

WebQuest’in amacı, öğrenenleri, bilgi edinme ve yapılandırmacı bir tarzda üst düzey düşünme ile sonuçlanan anlamlı bir göreve dahil etmek, beceri aktarımından eleştirel düşünme ve yaratıcılığa doğru hareket etmektir.

Dilworth ve Imig, bu ilkenin herhangi bir mesleki gelişim faaliyetinin tasarımında en başta geldiğini öne sürdüler. Beklenen öğrenme çıktısı, öğretmenlerin “sorgulayan” ve “entelektüel” olmalarıdır.

Her okulda Çince, İngilizce, Matematik ve Sosyal Bilgiler olmak üzere dört öğretim ekibi oluşturulmakta ve bu çevrimiçi platformda soru sorma becerisi uygulanmaktadır. Bu çevrimiçi öğrenme modelinin test edilmesinin, bu denemeden sonra farklı öğrenme becerilerine uygulanabilmesi beklenmektedir.

Sağlanan öğrenme işe gömülü ve süreklidir ve günümüzde iyi mesleki gelişim faaliyetleri olarak gerçekleştirilmektedir. Sonunda, okul topluluğu için kaynak olarak hizmet edebilecek öğretmenlerin ders örnekleriyle elektronik portfolyolar geliştirilecektir.

Farklı Öğrenme İhtiyaçlarını Karşılama

Araştırmacılar, uzaktan öğrenenlerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor beceri düzeylerine göre farklı öğrenme ihtiyaçlarını tanımlamalıdır. Aktif Sınıf, öğrencilerin farklı disiplin alanlarında öğrenme tercihlerini bulmaları için hızlı bir bağlantı sağlar.

Aktif Sınıfta Sorgulama Becerisi ile ilgili bir dizi görevi gösterir. Görevler sıralanır ve planlanır, bu da öğretmen öğrencilerin sorgulama becerileri üzerine bir öğrenme kursunu tamamlamasını hedeflemektedir. Ancak, öğrenciler ayrıca bireysel zaman çizelgesine ve ihtiyaçlarına göre web’de gezinebilirler.

Öğretim Stratejilerinin Bilişsel Bir Çalışması

Active Classroom, iyi tanımlanmış bir modül yapısına sahiptir (yani Giriş; Görev/Soru; Süreç; Kaynaklar; Değerlendirme ve Sonuç); yapı, öğrencilerin bilişsel öğrenme alanına, yani Bilgiye göre kasıtlı olarak tasarlanmıştır; Anlama; Başvuru; Analiz; sentez; ve Sorgulama Becerilerinin Değerlendirilmesi vb.

Öğrenciler, öğrenme kaynaklarını sırayla seçebilir, arayabilir ve tarayabilir. Araştırmacılar, öğrenme platformunda kaybolmamaları için öğrencilerin ön bilgi ve becerilerine en uygun web müfredat dizilerinin nasıl düzenleneceğini belirlemelidir.

Soru sorma becerisi örnek alındığında, AClass’ta sorgulama teması altında WebQuest şeklinde sunulan 3 modülün öğrenenlerin bilişsel yapısına uygun bir gelişim içinde olduğu gözlemlenmekte olup, aşağıdaki gibi örneklendirilmiştir:

  • Soru Kategorilerini ve İşlevlerini Anlama
  • Sınıfta Sorgulama Becerileri Üzerine Uygulama
  • Sorgulama Becerilerinin Kullanıldığı Tasarım Dersleri

Akran Değişimini ve Anlamlı Öğrenmeyi Kolaylaştıran Elektronik Bir Platform

Aktif Sınıf, okullar arasında sorgular ve deneyim paylaşımı için sınırsız ve ücretsiz bir tartışma forumu sağlar. Aktif Sınıfta periyodik modüllerin ve görevlerin ayrıntılı bir listesi sağlanır. Modül, okunacak materyalleri, paylaşılacak multimedya kaynaklarını, cevaplanması gereken soruları ve çözülmesi gereken sorunları içerir.

Tartışma, düşünme, deneme ve yeni uygulamaları bileme fırsatları, öğretmenler için genişletilmiş mesleki öğrenme olarak kabul edilir. Bunu yaparak öğretmenler yeni roller üzerine kurulur, lider, akran koçu ve araştırmacı olurlar. Bunların toplamı, profesyonel öğrenmenin beklendiği, arandığı ve öğrenme ve okul yaşamının devam eden bir parçası olan bir “sorgulama kültürü” yaratılmasına yardımcı olur.