Öğrenme Potansiyeli – Hollanda Mesleki Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) *** 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 09:00 - 21:00 arası hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma ...

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...

Öğrenme Potansiyeli – Hollanda Mesleki Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

23 Eylül 2021 Öğrenme Çevikliği Envanteri nedir Öğrenme Çevikliği kitap Öğrenme Çevikliği Nedir Softtech Öğrenme Çevikliği testi Yakınsal gelişim alanı 0
Uluslararası Hareket – Estonya Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

WBL Pedagojisine Doğru

Mesleki Eğitim ve Öğretimde işyeri öğreniminin tanınmasına meydan okuyan ve uluslararası literatürde de çokça dikkat çeken bir temayı ele alarak işyeri pedagojisi olarak adlandırılabilecek şeyin geliştirilmesini talep eden, WBL’nin anlaşılması zor karakteridir. Bunun hem işyerinde öğrenmeyi teşvik etmek hem de onu kursun entegre bir parçası haline getirmekle ilgisi vardır.

Belirli iş yerlerinde öğrenme olanakları büyük ölçüde farklılık gösterir, çünkü iş gereksinimleri tek tip değildir ve aynı meslek alanında bile her iş yeri için oldukça özel olabilir. ‘İdeal’ amaçlanan işyeri müfredatı, ‘yürütülecek kursu’ temsil eden ve belirli iş uygulamasına tam katılıma yol açan iş faaliyetlerinin tanımlanmasını ve sıralanmasını içerir.

Young (2008), modern işyerlerinde öğrenmenin yalnızca bir katılım süreci olmadığını, aynı zamanda insanların kendilerini içinde buldukları “uygulama topluluklarında” bulunabilecek veya bulunamayacak bilgilerin edinilmesini de içerdiğini vurgulamaktadır. İşyerinde öğrenme, öğrenme yalnızca bir “katılım” süreci olarak görülüyorsa ele alınamayacak bilgi, müfredat ve pedagoji konularını gündeme getirir.

Hollanda Mesleki Eğitim ve Öğretiminde iş temelli öğrenmenin özelliği, en iyi ihtimalle kısmi bir müfredat olması ve hem esas olarak okul temelli yollarda hem de esas olarak iş-öğretimde her zaman okul temelli öğrenmeyi içeren daha geniş bir ders müfredatının parçası olmasıdır. tabanlı yollar. Hollanda Mesleki Eğitim ve Öğretim müfredatında, sınıf derslerinde bilgi edinme ile mesleki çalışma topluluğunun uygulamalarına katılarak gerçekleşen öğrenme arasında bir kombinasyon (ancak bir bağlantı olması şart değildir) sağlanır.

Ancak bu öğrenme süreçleri bağlantılı olmalıdır. Okul temelli ve iş temelli ortamların bağlantısız yönlerini birleştirmek, öğrencilerin entegre bir bilgi tabanı geliştirmesini sağlamak için yeterli değildir. Eğitim ve işyeri ortamları arasında bilgi aktarımı sorunludur. Bu nedenle, bütünleştirici bir pedagoji geliştirmek gereklidir.

İşyerinde öğrenme durumunda, uzmanlığın temel unsurları yani teori, uygulama ve öz düzenleme – entegre edilmelidir. İş temelli öğrenmeyi eğitime dahil etmek, hem öğrenmenin yerleşik doğasını hem de uzmanlığın gelişimine ilişkin genel bilgiyi hesaba katan pedagojik modellerin geliştirilmesini gerektirir. Bunun sadece teorik bilgiyi pratikte uygulama meselesi değil, entegre kişiselleştirilmiş bilgi geliştirme meselesi olduğunun farkına varmak önemlidir.

Herhangi bir özel durumda ihtiyaç duyulan teori, esas olarak uygulamaya katılım yoluyla ve eylemleriniz hakkında geri bildirim alarak öğrenilir. Dolayısıyla, pratik bir ortama bilgi aktarımı, “akademik” bilginin orijinal ediniminden çok daha fazla öğrenmeyi gerektirebilir. Teori öğrenildiğinde, bütünleşik uzman benzeri bilgi geliştirmek için onu gerçek veya varsayımsal vakalara pratik problem çözme durumlarında kullanmak gerekir.

Benzer şekilde, öğrencilerin stajyer, çırak veya öğrenci proje katılımcısı olarak iş başında deneyimlere katıldıkları zaman, teori ışığında iş süreçleri ve çalışma bağlamları hakkında yansıtmak için yeterli zaman içinde fırsatlarına sahip olmaları önemlidir. Bu tür pedagoji, resmi ve gayri resmi öğrenmeyi ilişkilendirir ve yansıtıcı yeterlilik ve sınır geçiş becerilerinin gelişimini destekler.

Ancak, bir işyeri pedagojisinin geliştirilmesine duyulan ihtiyaç Hollanda’da geniş çapta kabul görmüş ve bu konuda önemli adımlar atılmış olsa da, bu işyeri pedagojisinin nasıl olması gerektiğine dair genel kabul görmüş bir model henüz yoktur.

Potansiyel gelişim nedir
Öğrenme Çevikliği Nedir
Learning agility test
Öğrenme Çevikliği testi örnekleri
Softtech Öğrenme Çevikliği testi
Öğrenme Çevikliği Envanteri nedir
Yakınsal gelişim alanı
Öğrenme Çevikliği kitap

Öğrenme Potansiyeli

İş yerleri, öğrenme potansiyelleri bakımından büyük farklılıklar gösterir. Öğrenme fırsatları, yapısal, kültürel ve pedagojik faktörlerin birleşiminden dolayı çıraklar ve işyerleri arasında büyük farklılıklar gösterir.

Öğrenme süreçleri ve yetkinliklerin gelişimi, öğrencinin/çalışanın beceri ve niteliklerinin (örgün eğitim, iş deneyimi, öğrenme becerileri), öğrenme ve yetkinliklerini geliştirme konusundaki yetenek ve istekliliğinin ve atölyedeki öğrenme olanaklarının özel birleşiminden kaynaklanır. (görevler, işbirliği, kontrol, özerklik, eğitim politikaları, organizasyonel değişim vb.).

Bir iş durumunun öğrenme potansiyeli, belirli bir iş durumunda öğrenme süreçlerinin meydana gelme olasılığını belirleyen faktörleri ifade eder. Bu olasılık şunlara bağlıdır:

• iş başında öğrenme fırsatları ve iş başında eğitimin veya ‘maliyetlerin’ mevcudiyeti
• kursiyerlerin mevcut yetkinlikleri ve öğrenme yeteneklerinin yanı sıra motivasyonları ve öğrenmeye isteklilikleri, yani ‘ajans ve katılım’

Öğrenme fırsatları, fiili iş içeriği (kapsam ve çeşitlilik), çözülecek sorunların sayısı ve kapsamı ve bu sorunlarla başa çıkma özerkliği ile belirlenir. İşler içerik ve çeşitlilik açısından büyük farklılıklar gösterir. Hemşirelik, kuaförlük veya metal işçiliği gibi belirli meslekler altında oluşturulan sosyal uygulamaların çeşitliliği dikkate alınmalıdır.

Ayrıca, bir şirketin bu konuda çok sayıda organizasyon seçeneği vardır; aynı türden bir iş, az ya da çok öğrenme fırsatlarına izin verecek şekilde farklı şekillerde tasarlanabilir. İşyerinin öğrenme potansiyelini belirleyen öğrenme fırsatlarının üç ana boyutu vardır: işin içeriği, sosyal öğrenme ortamı ve işyerine ilişkin bilgi ve bilgilerin mevcudiyeti.

İş İçeriği

Öğrenme, iş etkinliklerinin gerçekleştirilmesi sırasında ve uygulamaya katılım yoluyla gerçekleşir. Bu nedenle, öğrenme olanakları işyerlerindeki yapılara, normlara, değerlere ve uygulamalara bağlıdır.

En iyi öğrenme fırsatları, çırakların yeni yöntemler, teknolojiler veya ürünler hakkında bilgi edinebilecekleri yeni durumlar, sorunlar ve ‘olaylar’ ile düzenli ve tanınan bir temelde karşılaşmalarına izin veren işler tarafından sunulur. Yaparak öğrenme, görevler, çevresel düzeyden tam katılıma kadar gelişmek için gereken tüm görevleri içerecek şekilde sıralandığında güçlendirilebilir.

Ayrıca, görevler düşük sorumluluktan (hata yaparken az risk içerir) daha yüksek hesap verebilirliğe (tam sorumluluk üstlenme) doğru sıralanmalıdır. Görev sıralamasının bir örneği, karşılaşılan iş problemlerinde karmaşıklığın kademeli olarak artmasıdır. Ciddi iş sorunlarıyla karşılaşmak, bunları çözmeye ilgi geliştirmek ve hem sorun hem de çözüm üzerinde düşünme fırsatına sahip olmak, öğrenmek için güçlü teşviklerdir.

Bazı öğrenme yerleri diğerlerinden daha geniştir. Fullen ve Unwin’e göre, çıraklar (ve buna ek olarak Mesleki Eğitim ve Öğretimde uygulamalı öğrenenler) için kapsamlı bir öğrenme ortamı, birden fazla toplulukta katılım yoluyla hem ‘iş başında ve dışında’ öğrenme, bilgi ve beceri geliştirme fırsatları içerir.

Bu rehberlik içerebilir. Buna karşılık, kısıtlayıcı bir öğrenme ortamı, dar bir ‘iş başında’ eğitim yelpazesi, ilerleme ve yeni becerilerin kazanılması için herhangi bir organizasyon yapısı, bilgiye dayalı niteliklere erişimin olmaması ve tek bir iletişim içinde sınırlı katılım ile karakterize edilir. 

Elbette, daha önce vurgulandığı gibi, motive olmuş öğrenciler, tıpkı işçilerin düşük vasıflı denilen işlerde öğrenmenin yollarını bulmaları gibi, zayıf öğrenme ortamlarında bile öğrenme fırsatları bulabilirler. Yapılması gereken fiili işin içeriğinin işyerindeki en önemli maddi kaynak olduğu sonucuna varılabilir.

 

×

Powered by WhatsApp Chat

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın