Öğrenme Çıktıları – Hollanda Mesleki Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) *** 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 09:00 - 21:00 arası hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma ...

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...

Öğrenme Çıktıları – Hollanda Mesleki Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

23 Eylül 2021 Kazanım öğrenme çıktısı Ödev ÇIKTILARI ÖĞRENME ÇIKTILARI örnekleri Öğrenme çıktıları nasıl değerlendirilir Program çıktısı nedir 0
Veriler ve Yöntemler – Estonya Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Öğrenim

HPE’de, işyeri öğrenimi için harcanan zaman miktarı, son on beş yılda önemli ölçüde artmıştır, bazen toplam kurs süresinin %40’ına kadar çıkmıştır (örneğin, öğretmen ve hemşire eğitiminde). Ayrıca, gerçek iş atamaları, değerlendirme prosedürlerinin yanı sıra birçok kursun bir parçası haline geldi.

HPE’de, işyerinde öğrenme genellikle mesleki ve profesyonel eğitimin özelliği olan gerekli ancak ‘düşük’ pratik bir öğrenme biçimi olarak görülür ve akademik öğrenme ile tezat oluşturur. Ancak gerçekte, tıpta olduğu gibi örgün eğitimin bir parçası olarak veya hukukta olduğu gibi (hakimler, avukatlar) ayrıntılı üniversite sonrası eğitim olarak ‘akademik’ üniversitelerde işyerinde öğrenme çok önemlidir.

Bir laboratuvarda veya araştırma kurumlarında araştırma yapmayı öğrenmek bile, yalnızca araştırma kültürleri ve politikalarıyla nasıl başa çıkılacağını öğrenmek için bile olsa çok sayıda (resmi olmayan) işyerinde öğrenmeyi gerektirir.

Hollanda’da, başka yerlerde olduğu gibi, mesleki ve mesleki eğitimin hedeflerinin, işte etkili problem çözme ve iş süreci bilgilerini ve ayrıca yaşam boyu örgün ve gayri resmi öğrenmeye hazırlığı içerecek şekilde genişletilmesi, işyerinde öğrenmeyi daha önemli hale getirdi, hem mesleki müfredatta WBL’ye ayrılan zaman açısından hem de öğrenme sonuçlarıyla ilgili beklentiler açısından.

Otantik çalışma hayatı ortamlarında öğrenme, öğrencilerin yetkinliklerini, becerilerini ve mesleki kimliklerini ve ayrıca kariyer yetkinliklerini geliştirmelerine yardımcı olmada genel olarak çok önemli görülmektedir. 2014’te Hollanda Eğitim Bakanı, hem zanaatkarlığı hem de Mesleki Eğitim ve Öğretim için motivasyonu teşvik etmenin bir yolu olarak ortaçağ çıraklık uygulamasından kavramların yeniden tanıtılmasını bile önerdi.

Bu öneri, daha genel yetkinlikler üzerinde uzun bir stres döneminden sonra zanaatkarlığın öneminin kabul edilmesi olarak memnuniyetle karşılansa da, bunun yeni bir şey için “güvenilir” eski bir kavramın kullanımından daha fazlası olacağından kuşku duyulabilir. Bununla birlikte, çıraklık eğitimlerinde WBL’de kademeli bir göreli düşüş ve aynı zamanda okul temelli VET’de ve HPE’de WBL’de bir artış gösteren Hollanda Mesleki Eğitim ve Öğretiminde WBL tarihinde bir sonraki adım olarak uygundur. 

Öğrenme ÇIKTILARI ne demek
Eğitimin çıktıları nelerdir
Kazanım öğrenme çıktısı
ÖĞRENME ÇIKTILARI örnekleri
Kazanım Nedir
Program çıktısı nedir
Öğrenme çıktıları nasıl değerlendirilir
Ödev ÇIKTILARI

WBL’nin Öğrenme Çıktıları

WBL’nin öğrenme sonuçlarıyla ilgili yüksek ancak tartışmalı beklentiler, hem okuldan işyerine daha yumuşak bir geçişe hem de daha derin ve daha etkili profesyonel uzmanlık edinilmesine atıfta bulunur. Çoğu Hollandalı eğitimci ve araştırmacı, Billett (2011) ile aynı fikirde olacaktır. mesleki ve mesleki eğitim, öğrencilere otantik uygulama örneklerine erişim ve katılım sağlamalıdır. İşle bütünleşik öğrenmenin, öğrencilere seçtikleri mesleki veya profesyonel uygulamalara daha etkili bir şekilde geçmelerine yardımcı olacak pratik ortamlarda deneyimler sağlamasını beklerler.

Tüm Mesleki Eğitim ve Öğretim sistemleri için ve hatta Hollanda’da olduğu gibi okul temelli sistemler için temel bir sorun, öğrencilerin eğitimden işyerine yapmaları gereken bu geçişin veya “sınır geçişinin” karmaşık ve sorunlu doğasıdır. Araştırmalar, öğrenilenler ile her zamankinden daha karmaşık bir dünyada yetkin profesyonellerden beklenenler arasında bir boşluk olduğunu gösteriyor.

Mesleki uzmanlık, üç temel ve birbiriyle yakından ilişkili unsurdan oluşan olarak tanımlanabilir: teorik bilgi, pratik bilgi ve öz düzenleyici bilgi. Öğrencilerin, örneğin resmi bilgi, iş süreci bilgisi ve pratik bilgi gibi bu farklı bilgi türlerini bütünleştirmeleri beklenir. Entegre bir bilgi tabanı geliştirmek, hem resmi hem de gayri resmi ortamlarda okul, hobiler ve yarı zamanlı işler gibi farklı bağlamlarda yaşam boyu öğrenme süreci olarak görülmektedir.

WBL’de ulaşılabilir öğrenme hedefleri ile ilgili olarak da birçok eleştiri vardır. İş yeri, öğrenmeyi oluşturmak veya kolaylaştırmak için bir dizi koşulu karşılamalıdır. Nijhof ve Nieuwenhuis (2008) Bailey, Hughes ve Moore’un (2004) bulgularını Hollanda’nın durumuyla karşılaştırır ve işyerinde (akademik) bilgi edinme ve derin öğrenme olasılıkları hakkında güçlü şüpheler ifade eder. pratik beceriler, özgüven ve iş süreci bilgisi edinme olanaklarını kabul ederler.

İşyerindeki öğrenme süreci, daha çok işle ilgili süreçlere katılıma ve teorik bilginin organize edinilmesine daha az odaklanır. Okul temelli, konu merkezli öğrenme pahasına daha fazla işyeri öğrenimini müfredata dahil ederken, diller ve matematik gibi temel derslerin bir şekilde marjinalleştirilme riski vardır.

Hollanda durumunda, bu korku politika yapıcılar tarafından oldukça sık dile getirilmektedir. Görünüşte çelişkili politika ifadelerinde, mesleki eğitimin hem “genel” konulara daha fazla vurgu yapılması hem de daha çok zanaat odaklı kurslar, tercihen daha kısa bir kurs süresi gerektirdiği vurgulanmaktadır.

Yine de, Hollandalı araştırmacıların vurguladığı gibi, bu sorun teorik ve yerleşik bilgi arasındaki verimli bağlantıların gerekliliğini dışlamaz. İşle ilgili öğrenme, müfredatın ayrılmaz bir parçası olmalı ve kursun daha teorik bölümleriyle bağlantılı olmalıdır.

Hollanda tartışması ve uygulaması, geleneksel, deneyimsel modelden daha yakın zamanda iş süreci modeline kadar farklı modeller arasında gidip geliyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, bağlayıcı modele doğru yalnızca küçük adımlar vardır. İş temelli öğrenme, yalnızca görev ve işle ilgili pratik mesleki dersler için değil, aynı zamanda MEÖ müfredatındaki temel teorik dersler için de geçerlidir.

Poortman (2007), Hollanda Mesleki Eğitim ve Öğretiminde mevcut WBL dönemlerinin bazı yeterlilikler elde etmesine rağmen, teori ve uygulama arasında ayrıntılı ilişkiler kurmaya veya yaşam boyu öğrenme için bir temel geliştirmeye ilişkin hedeflerin çoğu durumda gerçekleştirilmediğini göstermektedir. Bunun bir nedeni, iş yerinde öğrenme yerlerindeki bazı katılımcıların, özellikle öğrenme becerilerinin geliştirilmesi söz konusu olduğunda, üretken çalışma lehine açık öğrenme davranışından kaçınmasıdır.

Ancak, bu iki süreç arasında bir fark olmaması söz konusu olabilir. Bununla birlikte, herhangi bir gerçek işyeri öğrenme sitesinde üretim mantığı ile öğrenme (eğitim) mantığı arasındaki gerilim, bu tür davranışları kolaylaştırır ve hatta ortaya çıkarır.

Tabii ki, birçok öğretmenin kabul edeceği gibi, okullarda da öğrenmeden kaçınmak çok sık görülür. Dahası, argüman sadece işi yapmanın öğrenme fırsatları sunmadığını varsayıyor gibi görünüyor. Pek çok Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencisi ve çırağı, işlerinde çok şey öğrendiklerini, ancak okulda öğretilenlerle olan ilişkiyi genellikle tanımadıklarını ifade etmektedir.

Bu nedenle, öğrenmelerinin sonuçlarını yeterlilik açısından tanımlamak zordur. Yeni bir görev planlanabilir ve tanınabilir. Ancak, güçlü bir öğrenme kaynağı olarak bir rahatsızlığın veya beklenmedik bir şeyin ortaya çıkması, doğası gereği planlanmaz. Sonuç olarak, bir kişinin işyerinde öğrendiği “ne” ve “ne zaman” ne öngörülebilir ne de yalnızca açıkça formüle edilmiş öğrenme hedefleri tarafından yönlendirilir.

Ancak bu yine de çok güçlü bir öğrenme süreci olabilir. Hollanda Mesleki Eğitim ve Öğretiminde işyeri öğreniminin verimliliğine ilişkin sistematik bir inceleme çalışmasına göre, dolaylı getiriler daha yüksek ücretler, daha iyi işgücü piyasası fırsatları ve iyileştirilmiş iş süreçleri ile ilgilidir.

Sonuç olarak, Hollanda MEÖ’de WBL gerçekten de birçok ilgili özgün öğrenmeyi mümkün kılar ve önemli öğrenme çıktıları sunar. Ancak aynı zamanda bu öğrenmenin kalitesi ve derinliği hakkında çok fazla tartışma var.

 

×

Powered by WhatsApp Chat

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın