Popüler Eğitim – Brezilya Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Popüler Eğitim – Brezilya Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

11 Ekim 2021 Bağımsız öğrenenler nedir Etkili uzaktan eğitim Yöntemleri Geçmişten günümüze uzaktan eğitim Günümüzde uzaktan eğitim 0
Sosyal Yapı – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Popüler Eğitim

Hoadley’nin Freire’nin etkisiyle ilgili sorusuna yanıt olarak de Sá Barretto, onun Brezilya’daki “popüler eğitim hareketleri”ndeki merkeziliğini kabul ediyor. Diktatörlük sona erdikten sonra, bu hareketler, liderlerinin örgün eğitimi egemen sınıfların çıkarlarına hizmet ettiğini düşündüğü “enformel eğitim”de birleşti.

1980’lerin sonunda, Freire, São Paulo belediyesinin eğitim sisteminin başkanıydı ve diyalog içinde okullar tarafından formüle edilen “üretken temalar” etrafında yapılandırılmış, yetişkin eğitimi için yaptığı önerilerden esinlenen “bütünleşik, disiplinler arası bir müfredat” yönetiyordu. toplulukları ile.

Devlet tarafından müfredat reçetesini reddeden bu müfredat, öğrencilerin kültürel deneyimlerine dayanıyordu; diğer belediyeler tarafından kabul edilmiştir. Ulusal olarak, Freire’nin etkisi “daha yaygındı”. Bugün vazgeçilmez bir “referans noktası” sağlıyor, ancak “popüler kültürün müfredata dahil edilmesi” ve eğitimin daha adil bir toplumsal düzenin yaratılmasına yapabileceği katkı ile ilgili “genel ilkeler” ile ilişkilendiriliyor.

Hoadley’nin, Lefebvre’in Brezilya müfredat araştırmasına katkısına ilişkin sorularına ilişkin olarak, de Sá Barretto, onun temsil formülasyonunun toplumsal ve kişisel arasında olması ve araştırmacıların “yaşanan” ile “tasarlanan” (veya yerleşik kavramlar ve teoriler). Bu “arada” anda “eylem” ve “yeni anlam yaratma” fırsatları vardır.

Bu arabuluculuk alanında tıkanıklıklar ve atılımlar da vardır. Barretto, her ikisini de günlük pratikte mevcut oldukları için tanımlamaya çalışır, böylece öğretmen failliği ve yaratıcılığının altını çizer. Hoadley, bu dolayım alanına ilişkin sınıf-farklılaştırılmış bir araştırma olup olmadığını sorar; de Sá Barretto, bu tür araştırmaların son yıllarda azaldığını söylüyor. Ortaya çıkan şey, yeni öğretmenlerin sınıf kökenlerine ilişkin kamuoyunun endişesidir: düşük öğrenci başarı düzeyleri, sınırlı kültürel sermayelerine veya/veya öğretmen eğitimini içeren kurslara mı atfedilebilir?

Hoadley’in bilimsel bilginin okul bilgisine dönüştürülmesinde “disiplin organizasyonu”nun rolüne ilişkin sorusuna ilişkin olarak Lopes, “disiplin”in çoklu anlamlarını vurgulayarak yanıt verir. Bunlar arasında bilginin çeşitli bölümleri ve bilginin meşrulaştırılması için mücadele eden sosyal aktörlerin toplulukları vardır.

Bu anlamda disiplin, kurumlardaki aktörleri ve bilgiyi kontrol etmek için bir teknoloji haline gelir. Akademik disiplinler ve okulun bulunduğu bölge dahil olmak üzere, “vatandaşlık” gibi disiplin kaygılarının zorunlu olmadığı durumlarda, birden fazla disiplin alanı vardır. Ana disiplinlerine en yakın olan okul dersleri bile – örneğin kimya – onları ifade eden sosyal aktörler ve yerellikleri farklı olduğu için farklı biçimler alır.

Goodson ve Ball’dan sonra Lopes, kaynaklar ve statü için verilen mücadelelerin önemini kabul ediyor; Chevallard’dan sonra Lopes, epistemenin toplumsal ve tarihsel olarak nasıl kurulduğunu inceler. Hoadley, bu “çeviri” sorusunu, yalnızca içsel özelliklerini (yani yapılarını) değil, aynı zamanda ideolojik koşullar da dahil olmak üzere üretim koşullarını da “büyüleyici” bulmaktadır.

Kısmi uzaktan eğitim nedir
Uzaktan eğitim Avantajları makale
Bağımsız öğrenenler nedir
Uzaktan eğitim Bileşenleri
Uzaktan eğitim stratejileri
Etkili uzaktan eğitim Yöntemleri
Geçmişten günümüze uzaktan eğitim
Günümüzde uzaktan eğitim

Lopes, doğa bilimleri ile sosyal bilimlerdeki yayınlar arasındaki ayrıma atıfta bulunur (süreli yayınlar kitaplara karşı, gösterilere karşı argümantasyon), sosyal bilimlerin okur kitlesinin bilginin oluşumunda doğa bilimlerinden daha fazla etkiye sahip olabileceğini öne sürer. Postmodernitede rasyonalizasyon (ampirizm ve mantık dahil) sorgulanır hale gelir ve bizi (Lyotard’dan sonra, Lopes’in belirttiği gibi, ancak kendi sözleriyle) politik ve epistemolojik olanı iç içe kılan “performans yoluyla meşrulaştırma” ile baş başa bırakır.

O halde, “disiplinsel kimlik”, “soru sorma biçimlerimizi şekillendirir”, araştırmayı her zaman zaten “olumsal ve geçici” hale getirir ve “dünyayı anlamlandırma süreçlerimizde” ima edilir.

Hoadley, bu görüşte faillik ve kimliğin nasıl bir rol oynadığını merak ediyor. Gençlere bilgi sağlamanın (ve hangi bilgi hakkında seçimler yapmanın) nesiller boyu süren hediyesini nasıl anlıyoruz, diye soruyor.

Hoadley, Gramsci’ye atıfta bulunarak, Michael F. D. Young’ın tarihsel dönüşümün önkoşulu olarak “güçlü bilgi” olarak adlandırdığı “insan çabasının en yüksek başarıları”nın bilgisine işaret ediyor: Bunlar, hegemonik anlamlandırma süreçleriyle özel bir meşguliyet içinde kaybolmuyor mu? Hoadley, “Postmodern konum hakkında beni üzen şey,” diye ekliyor, “başardığımızın en iyisini tanımlamaya çalışma, hangi bilginin değerli ve iyi olduğunu belirlemeye yönelik olasılıkları tamamen reddetmesidir. Belki çok güçlü bir şekilde belirtiyorum ama nihilizmin eğitim projesine aykırı olduğunu iddia ediyorum.”

Hoadley, Güney Afrika müfredat çalışmaları içinde, politik olanın epistemolojik olandan daha baskın olmasının, bazen “neredeyse her şeyin müfredat çalışmaları olarak geçtiği” ve “sonuçların alanın zayıflaması olduğu” anlamına gelmesinden endişe ediyor.

“Öncelikle,” diye başlıyor Lopes, “yorumlarınızın benim için çok önemli olduğunu söylemek isterim… Her şeyden önce, teşekkürler.” “İkinci olarak,” diye vurguluyor Lopes, “alanın ilerlemesinin yolu… karakteristik melezliğini bir kayıp olarak görme girişiminden geçmiyor.” Laclau’dan sonra Lopes, yalnızca kendi içine kapalı bir kimliğin melezleşmeyi “kayıp” olarak deneyimleyebileceğini öne sürüyor.

Bu, melezliğin kendi başına problemler üretmediği anlamına gelmez, ancak onun görüşüne göre “[disiplinsel] sınırların belirsizliği” mutlaka “alanın zayıflaması” değildir. Nitekim Lopes, bunun tersinin doğru olduğunu iddia eder. Diğer alanlardan teoriyi birleştirmek, müfredat çalışmalarını “daha ​​yoğun ve olgun… bu alanın akıl yürütmesini güçlendirmeye katkıda bulunur” hale getirir. Üstelik Lopes, her biri diğerini bilgilendirdiği için epistemolojiyi siyasetten ayırmaz.

Epistemolojiler her zaman politik tercihleri ​​kodlar; geliştirdiğimiz müfredat içinde “hegemonya” haline geliyorlar. Alanın oluşumu geleneklerini yeniden müzakere etmeyi içerdiğinden, bu perspektif içinde alanın tarihini incelemek önem kazanmaktadır. Hoadley bu noktada hemfikirdir, ancak melezleşmenin “ortak bir dilin…[ve] dolayısıyla birikimli anlayışların kaybı” anlamına geldiğinden endişe etmektedir. Hoadley, Lopes’a teşekkür etti: “Bu benim için çok düşündürücü ve üretken bir değişim oldu.”

Lopes, Baker’ın koleksiyonu “heyecan verici, dinamik ve enerji verici” olarak nitelendirmesiyle, bölümlerin “kıyaslanamazlığı”, “müfredat” alanının bir sinerjisi olan “sinerji” sergiliyor. Lopes, siyasi mücadeleyi herhangi bir “bütünlük” kavramından veya (Baker’den alıntı yaparak) “örtük bir tür eylemcilik/ahlak” olarak ayırıyor. Lopes için “bilgi bir şey değildir.”

Lopes’e göre kütüphanelerin ortadan kaybolması, bilgi ve müfredata ilişkin her türlü “şeyleştirilmiş” kavramların ortadan kalktığının işaretidir. Lopes’e göre, “kültür”, sabitlenmiş kimlikler anlamında “esaslı” hale getirilemez; Lopes için “kültür”, her zaman politikayı içeren “dünyanın anlamı”dır. Lopes, Baker’ın siyasi mücadeleyi “Darwinci evrim teorisi ve savaşı ve şiddeti ayrıcalıklı kılan erkeksi tarih yazımıyla” ilişkilendirmesini paylaşıyor.

Bu tür bir mücadele anlamlandırmanın üzerindedir. Lopes’e göre (Laclau’ya göre) “söylem, nesnelliği oluşturmanın birincil alanıdır”, “farklılık ilişkileri” aracılığıyla “bütünlüğü” yapılandıran “eklemleyici pratikler”dir. Daima ilişkiseldir, söylem asla statik veya tam değildir, aynı zamanda “yıkımlara açık”tır. Lopes böylece şu noktayı vurgular: “Her zaman bir çokanlamlılık, bir anlam çokluğu vardır.”