Projenin Geliştirilmesi – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Projenin Geliştirilmesi – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

31 Mayıs 2022 Proje faaliyetleri örnekleri Proje geliştirme örnekleri Proje Örnekleri 0
Üreten Teori

Projenin Geliştirilmesi

Proje üç çerçeve geliştiriyor: sistem düşüncesine dayalı metodolojik bir çerçeve; hem teori hem de pratiğe dayalı olarak odaklanmış araştırma ve veri keşfi için kavramsal bir çerçeve; ve veriye dayalı karar verme teknolojisine dayalı uygulamalar için yapısal bir işlevsellik çerçevesidir.

Metodolojik çerçeve üç ilke üzerine kurulmuştur. İlk olarak, karmaşıklıklarını yakalamak için okul sistemlerinin dinamik doğasını tanıma ihtiyacı vardır. İkinci olarak, metodoloji bir okul sistemini etkileyen birçok değişken arasındaki bağlantıları hesaba katmalıdır.

Üçüncüsü, metodoloji aynı zamanda bir okul sistemi içindeki farklı paydaş düzeylerini de hesaba katmalıdır. Projenin sonunda hedef, okulun dinamik yapısını, önemli faktörler arasındaki bağlantıları ve okulların çalışması gereken çoklu seviyeleri hesaba katan altı bölgenin her birinin bir sistem modeline sahip olmak olacaktır.

Bu modellerden, benzer özellik ve bağlamlara sahip diğer ilçelerle paralellikler kurabileceğimizi ve verilerden bir düzeyde genellenebilirlik sağlayabileceğimizi umuyoruz.

Kavramsal çerçeve, veriye dayalı karar vermeye, veriden bilgiye ve bilgiye bir süreklilik olarak yaklaşır. Şekil 1, mevcut teorik düşüncemizi yansıtan modeli göstermektedir. Anahtar değişkenler toplama, organize etme, analiz etme, özetleme, sentezleme ve önceliklendirmeyi içerir.

Bu değişkenler, karar vericilerin kim olduklarına ve okul yapısının neresinde yer aldıklarına bağlı olarak farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Ele alınacak soru türleri sadece okul hiyerarşisindeki (yani sınıf, okul, bölge) konumundan değil, aynı zamanda veri-bilgi-bilgi sürekliliği boyunca odaklanan sorgulamanın düştüğü yerden etkilenir.

Bu kavramsal çerçeve ayrıca, verilerde bir karar verme sürecinin verilerle başladığı, bu verileri bilgiye ve daha sonra da eyleme dönüştürülebilir bilgiye dönüştürdüğü, sürekli bir bilişsel karmaşıklık olduğunu varsayar. Veri becerileri toplama ve düzenlemedir. Bilgi becerileri analiz etme ve özetleme, bilgi becerileri ise sentezleme ve önceliklendirmedir.

Karar vericiler muhtemelen bu becerileri doğrusal, adım adım bir şekilde kullanmayacaklardır. Bunun yerine, bağlama, karara, sonuçlara ve sonuçların yorumlarına bağlı olarak adımlar boyunca yinelemeler olacaktır.

Yapısal işlevsellik çerçevesi, araçların nasıl ve kimler tarafından kullanıldığını etkileyen altı özelliği tanımlar. Birincisi erişilebilirlik, yani araçların ne kadar erişilebilir olduğu ve araçların verilere veya bilgilere erişimi nasıl desteklediğidir. İkincisi, geri besleme döngüsünün uzunluğudur.

Geri bildirim, verilerin oluşturulduğu zaman ile sonuçların son kullanıcıya ne zaman rapor edildiği arasında ne kadar zaman geçtiğine odaklanır. Buradaki endişe, verilerin rapor edildiklerinde hala alakalı olmalarıdır. Üçüncüsü, anlaşılabilirlik, şunlarla ilgilenir: aracın işleyişinin ne kadar anlaşılır olduğu; sunumun netliği; ve sunulan bilgilerden makul çıkarımlar yapmanın ne kadar kolay olduğu.

Esneklik, aracı kullanmanın birden fazla yolu olup olmadığına ve aracın verilerin işlenmesine ne ölçüde izin verdiğine odaklanan dördüncü bileşendir.

Hizalama, verilerin sınıf, standartlar ve müfredatla ne ölçüde uyumlu olduğuna odaklanan beşinci işlevselliktir. Son bileşen, talimat bağlantısıdır. Aracın bilgi (fiziksel veya kavramsal olarak) ve uygulama arasında nasıl bir köprü oluşturduğuna odaklanır.


Proje faaliyetleri örnekleri
Proje RAPORU NASIL yazılmalıdır
Proje geliştirme örnekleri
Proje yönetimi Nedir
Proje Nedir
Proje Yönetimi PDF
Proje Örnekleri
Proje Yönetimi örnekleri


Sitelerden Gözlemler

İki kapsayıcı konuya giren verileri özetleyeceğiz. İlk olarak, okul sorunlarıyla ilgili bulguları tanımlayacağız. Bunlar, hesap verebilirlik ve değerlendirme, mesleki gelişim ve eğitim, liderlik ve veri kullanımı gibi faktörleri içerir. İkinci odak, teknolojinin sağladığı olanaklardır. Yapısal işlevsellik çerçevesini oluşturan altı özelliğin veri kullanımını nasıl etkilediğini inceliyoruz.

Okul Sorunları. Hesap verebilirlik baskıları, veri ve araçların kullanımını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Amerika Birleşik Devletleri’nde, yüksek riskli testlerle değerlendirildiği üzere, okulların performans görevlerini yerine getirmeleri için yerel, eyalet ve federal düzeylerde artan bir baskı vardır.

Ne kadar çok test olursa, uygulayıcılar tarafından o kadar fazla baskı hissedilir ve bu nedenle, özellikle başarısızlıkla ilişkili cezai sonuçlar göz önüne alındığında, benim başarımı iyileştirmeye yol açan öğretim uygulamaları hakkında bilinçli kararlar vermek için verileri kullanma ihtiyacı. Testlerdeki bu artış nedeniyle, okullar bir veri patlaması ile karşı karşıyadır.

Verilerin farklı şekillerde çıkarılması ve özellikle ayrıştırılması gerekir. Basitçe söylemek gerekirse, o kadar çok veri var ki eğitimciler veri zenginliği ile başa çıkmak için teknolojik uygulamaları kullanmak zorunda kalıyor. Pek çok eğitimcinin dediği gibi, onlar veri açısından zengin, ancak bilgi açısından fakirdirler.

Bununla, uğraşmaları gereken çok fazla bilgi olduğunu, ancak bu verilerin bilgiye ve eyleme geçirilebilir bilgiye kolayca çevrilemeyeceğini kastetmektedirler. Araçları kullanmanın bir amacı, nihai olarak kullanıcıya karar verebilecekleri bilgileri sağlayacak olan çoklu bakış açılarından veri madenciliğini kolaylaştırmaktır.

Testlerdeki artışın bir yan ürünü, zaman ayırma açısından sınıfta olanlardır. Daha fazla test yapıldıkça, öğretmenler öğretime daha az zaman ayırmaya zorlanır. Öğretmenler, sınavlara öğretmeleri gerektiğini ve bu kadar çok önemli konunun atlandığını bildiriyorlar. Öğretmenler sınav hazırlığı yaptıkları kadar öğretmediklerini de düşünüyorlar.

Öğretmenler ayrıca tipik sınıf uygulamalarının bu baskılar tarafından değiştirildiğini düşünüyorlar. Öğretmenler öğrencilerini tanır ve öğrencinin ilerlemesini ölçmek için nicel ve nitel, özetleyici ve biçimlendirici çoklu değerlendirme stratejileri kullanma eğilimindedir. Bu stratejiler, toplanması ve analiz edilmesi gereken çok sayıda sınıf verisine dönüşür. Bu nedenle uygulamalar, eğitimcilerin çok sayıda veriyi yönetmelerine ve incelemelerine yardımcı olmada kritik bir rol oynamaktadır.

Birçok öğretmen, hesap verebilirlik baskılarından dolayı hayal kırıklığına uğradığını hissediyor. Birçoğu, bilinçli kararlar vermek için veri kullanımını gerekli bir hayatta kalma stratejisi olarak görüyor. Bu nedenle, verilerin çıkarılabileceği uygulamalar kilit araçlardır. Ancak diğer öğretmenler daha kaderci bir yaklaşım benimsiyorlar. Her zamanki gibi uygulamaya devam etmek için bir strateji kullanarak, baskıların geçici bir moda olduğunu ve zamanla azalacağını düşünüyorlar.

Yine bir başka öğretmen grubu, teknoloji tarafından tehdit edildiğini hisseden ve veri madenciliği yapmaktan kaçınan, bu görevi okullarında başka birine emanet eden ludditler iken. Bazı öğretmenlerin verileri ve araçları kullanma konusundaki isteksizliği, eğitim eksikliğinden veya verilere güvensizlikten kaynaklanmaktadır. Burada iki tür eğitim göze çarpmaktadır.

İlk olarak, verilerin kullanımı ve anlaşılması konusunda eğitime ihtiyaç vardır. İkinci olarak, araçlarla ilgili uygun ve zamanında eğitime ihtiyaç vardır. Öğretmenler nadiren hizmet öncesi veya hizmet içi eğitim alırlar.

Öğretmen yetiştiren kurumlarda veri üzerine nispeten az sayıda kurs verilmektedir ve bu tür hizmet içi çalıştaylar ancak son zamanlarda ortaya çıkmaya başlamıştır. Öğretmenlerin verileri anlaması gerekirken, veri madenciliğini mümkün kılan teknolojiyi nasıl kullanacaklarını da bilmeleri gerekir. Yine, mesleki gelişim fırsatları ancak son zamanlarda kullanılabilir hale geldi.