Psikolojik Testler ve Ölçekler

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Psikolojik Testler ve Ölçekler

7 Temmuz 2023 Araştırma ölçekleri Psikolojik ölçek Testi 0
Teorinin Unsurları

Psikolojik Testler ve Ölçekler

Psikolojik testler bir ölçüm şeklidir ve öğrenmeyle ilgili birçok test zeka, motivasyon, yetenek, bilgi ve anlayış gibi zihinsel süreçlerin ölçümleriyle ilgilidir.

Bu testlere bilişsel ve başarı testleri denir ve sıklıkla öğretmenler ve eğitim psikologları tarafından kullanılır. Örneğin, bir kişinin duyguları, tutumları, kişiliği, yaratıcılığı, kaygısı veya kimlik durumu ile ilgili başka bir test kategorisi, genellikle duygusal veya kişilik tipi testleri olarak adlandırılır.

Uygulamada, bu psikolojik yapıların hiçbiri doğrudan ölçülemez. Bunun yerine, ya nicel puanlar ya da bazı nitel teşhis sonuçları üreten psikolojik testler tasarlanmıştır. Özünde, insanların duyguları, zihinsel durumları, özellikleri, davranışları ve bildikleri hakkında söyledikleri ölçülür.

Genellikle nicel bir ölçekte değerlendirilen bu ifadeler, genellikle istatistiksel teknikler kullanılarak manipüle edilen ham puanlar sağlar. Psikolojik test prosedürleri, bireysel veya grup uygulaması için tasarlanabilir. Bireysel test prosedürleri kullanılıyorsa, farklı test materyalleri uygulanır.

Kriter ve Norm Referanslı Testler

Psikolojik ve özellikle başarı testleri, ham puanlara anlam verilme biçimine göre kategorize edilebilir. Bir testteki sorular, belirli bilgi veya beceriler gibi belirli bir materyali temsil ediyorsa ve testin tamamı, bir kişinin ne bildiğini veya yapabildiğini göstermek veya açıklamak için tasarlanmışsa, buna kriter referanslı test denir.

Bu test kategorisi, Amerika Birleşik Devletleri’nde içerik referanslı veya etki alanı referanslı testler olarak adlandırıldıkları uzun bir geçmişe sahiptir. Hedefe dayalı müfredat programlarını değerlendirmek için ölçüt testleri geliştirilmiştir.

Bu tür testlerin içeriği, doğrudan bir çalışma programının hedefleriyle ve bu hedeflerin karşılandığı yargısına varılabilecek kriterlerle ilgili olacaktır. Test puanları, belirli bir alanda veya belirli bir çalışma programı sonrasında neyin başarıldığını veya başarılamadığını gösterir. Daha yakın zamanlarda bu yol, Birleşik Krallık’taki ulusal müfredat geliştirme ve test etme programı tarafından izlendi.

Psikometrik veya psikolojik ölçüm geleneğine dayalı diğer ana test kategorisi, norm referanslı testlerdir. Bu tür testlerde vurgu, bireyin genel puanının göreliliği üzerindedir. Bir kişinin puanı, diğer kişilerin puanlarına göre yorumlanır.

Normatif bir test puanı, örneğin bir kişinin IQ (zeka bölümü) puanı gibi, bir kişinin diğer bireylere göre konumunun bir göstergesini sağlar. Böyle bir puan, temsili bir birey örneklemininkilerle karşılaştırılarak yorumlanacaktır.

Araştırmacı, temsilci ile neyin kastedildiğine karar vermelidir. Genellikle bu, benzer yaş, cinsiyet ve belki de etnik kökene sahip bireyleri ifade eder. Belirli birey grupları için temsili puan setleri, örneğin 6-7 yaş grubu, genellikle bir test standardizasyon kılavuzunda sunulur ve bunlara norm tabloları denir.

Birçok norm tablosu, standart referans grubu hakkındaki bilgileri, referans grubundaki belirli bireyin referans yapılan test puanından daha düşük puan alan bireylerin yüzdesi olarak sunar. Bu şekilde sunulan standart referans puanlarına yüzdelik normlar denir.

Normatif bir testten alınan standartlaştırılmış bir test puanında olduğu gibi, bir eğitim testinden alınan tek bir kazanım notunun nadiren mutlak bir anlamı vardır. Bir referans noktasının (tek işaret) önemi, en iyi şekilde diğer işaretler veya puanlar bağlamında yorumlanabilir ve bu anlamda görecelidir.

Bu diğer notlar, diğer öğrencilerin aynı testteki puanlarını veya belirli bir yaş grubu için ortalama bir normatif referans puanını temsil edebilir. Bir öğrenci için tek bir veri noktası veya başarı puanı, ancak bireylerin aynı sınavda elde ettikleri başarı puanları gibi diğer verilerle birlikte yorumlandığında veya başarı normlarıyla karşılaştırıldığında anlam kazanır.

Belirli bir referans noktasının veya puanın göreli öneminin değerlendirilmesine yardımcı olmak için, hem puanların dağılımına hem de ortalama veya medyan gibi merkezi eğilimin özet ölçülerine özellikle dikkat edilerek bir veri seti grafiksel olarak incelenebilir. Yayılma veya dağılım ölçüleri ve merkezi eğilim, tanımlayıcı istatistiklerin örnekleridir ve bir puan dağılımını özetlerken yardımcı olur. Herhangi bir bireysel puan daha sonra o puanın ortalamasıyla karşılaştırılabilir.


Psikoloji ölçekleri PDF
TOAD ölçekler
Psikolojik ölçek Testi
Psikolojik Ölçekler
Araştırma ölçekleri
Psikolojide ölçek nedir
Test ve ölçek arasındaki fark
Öz bildirim ölçekleri


Standart Test Seçme

Şimdiye kadar atıfta bulunulan testlerin çoğu, dikkatli bir şekilde geliştirilmiş ve değerlendirilmiş mevcut testlerdir; bunlara “hazır” testler denir. Bu testlerle ilgili yararlı bilgi kaynakları, yaklaşık beş yılda bir yayınlanan Buros Zihinsel Ölçüm Yıllıkları ve test yayıncılarının kataloglarıdır.

Standartlaştırılmış, “raftan” testler, norm tabloları ve geçerlilik ve güvenilirlik katsayıları ile yayınlanır. Bir testin seçimi, kişinin ölçmek istediği değişkenler ve altta yatan yapılarla ilgili olmalıdır. Hem testin özellikleri, testislerin özellikleri hem de test bilgilerinin değişimi göstermek, seçim veya tahmin için nasıl kullanılacağı dikkate alınmalıdır.

Hangi amaçla seçilirse seçilsin test geçerli ve güvenilir olmalıdır. Normatif bir test kullanılıyorsa, yeterli normlara sahip olmalıdır ve bir ölçüt testi kullanılıyorsa, test içeriği testin amacıyla ilgili olmalıdır, örneğin, bir başarı testi söz konusu olduğunda, öğrenme hedefleriyle ilgili olmalıdır.

İyi bir test kılavuzu, bu psikometrik bilgilerin çoğunu sağlamalıdır. En iyi testi seçmek için basit bir kılavuz verilir ve performansın nasıl ölçüleceğine ve testlerin nasıl kullanılacağına ilişkin net bir açıklama, test oluşturma ve yorumlamaya ilişkin tavsiyeler de dahil olmak üzere verilir.

Geçerlilik ve Güvenilirliğin Yorumlanması

Muhtemelen, bir testin veya ölçeğin en önemli yönü geçerliliğidir. Burada geçerliliğin önceki tanımı, bir testin ölçmesi gereken şeyi ölçüp ölçmediğini belirlemek ve çıkarımın gerekçelendirilmesi fikrini dahil etmek için detaylandırılmıştır.

Örneğin, bir testin veya ölçeğin tam olarak neyi ölçtüğü bilinmeyebilir, ancak test seçim veya tahmin için kullanılıyorsa, test puanlarının ilgilenilen bir kriterle ilişkili olduğunun bilindiğine dair bağımsız kanıtlar olabilir.

Örneğin, potansiyel bir işveren, iş başvurusunda bulunanlardan, testteki yüksek puanların iş başarısıyla ilişkili olduğunu bilerek bir bilgisayar programlama yetenek testini tamamlamalarını isteyebilir. Burada çıkarımın geçerliliği (genelleme), testin uygunluğunu haklı çıkarır. Yapı geçerliliğinin diğer geçerlilik biçimlerini kapsadığına dikkat çekildi. Bu diğer geçerlilik biçimleri, eşzamanlı, öngörücü ve içerik geçerliliği aşağıda kısaca açıklanmıştır.