Rusya’da Yüksek Öğretim Sisteminin Modernizasyonu – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

 Rusya’da Yüksek Öğretim Sisteminin Modernizasyonu – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

21 Nisan 2022 Rusya eğitim tarihi Rusya eğitim Yönetimi Rusya'da eğitim yönetimi 0
İnceleme Gruplarının Belirlenmesi

Yöntemler

Norveç ve Rusya arasındaki eğitim kurumsal işbirliği ve öğrenci değişimi üzerine daha büyük bir araştırma projesi çerçevesinde 2012-2015 döneminde Yüksek Kuzey’de toplanan ampirik verilere dayanmaktadır. 

Norveç, İsveç ve Rusya arasında araştırma deneyimlerini paylaşma özel amacı ile birlikte verileri paylaştık, fikirlerimizi analiz ettik ve tartıştık. Bu nedenle katkılar, aynı zamanda, araştırmacıların kendilerinin, farklı kültürel sistemleri anlama ve araştırma işbirliği sürecinin gerektirdiği bilgi üretimini takip etme arayışına aslında ampirik materyal olarak dahil olduklarını da yansıtmaktadır.

Burada, projeyi incelemek için kullanılan yöntemler hakkında bazı genel notlar sunuyoruz. Her bölüm katılımcısı daha sonra yöntemler hakkında daha spesifik bilgiler sunacaktır.

Uygulamada yüksek öğretimin uluslararasılaşması ve bağlamsal anlamları ile ilgili temel sorular en az iki farklı şekilde ele alınmaktadır. Bir yol, uluslararası öğrencilerin sayısını (yabancı bir ülkede okuyan öğrenciler) veya yabancı öğrencilerin yerel bir üniversitede yaptıkları sınavların sayısını saymaktır.

Bu rakamlar, insanların kendi ülkeleri dışında ne ölçüde eğitim gördüklerini göstermektedir ve dolayısıyla bu sayısal veriler, uluslararasılaşmanın bir ifadesidir. Hem Norveç’te hem de Rusya’da toplanan nicel verilere dayanmaktadır.

Bu soruları yanıtlamanın ikinci yolu, hem öğrenciler hem de kurumlar için uluslararası değişimin temelini neyin oluşturduğunu incelemektir. Bu veriler notlara, tutanaklara, toplantı çağrılarına, görüşmelere ve katılımcı gözlemlerine dayanmaktadır. Öğrenciler neden ve nasıl kendi ülkelerinden başka bir ülkede eğitim almak isterler?

Bu anlayışlar, öğrencilerin yurtdışında eğitim fırsatlarına nasıl aşina olduklarını, bu tür çalışmaların neyi cazip bulduklarını ve bunun kendileri için ve sonraki yaşam seçimleri için neleri gerektirdiğini içerir. Niteliksel veriler, her iki ülkedeki öğrencilerle akademik hareketliliklerinin temel yönlerini araştıran görüşmelere dayanmaktadır.

Sorular ayrıca uluslararası koordinatörler, öğretim üyeleri ve üst düzey yöneticiler gibi kurumsal temsilcilere de yöneltilmektedir. Sınır ötesi eğitim nasıl kurulur, işletilir ve geliştirilir? Kurumsal temsilcilerle yapılan görüşmeler birkaç bölümün materyalini oluşturmaktadır.

Görüşmelerin yanı sıra, veriler, katılımcı gözlem yoluyla ve uluslararası değişimin yönetimine ve yönetimine dahil olarak, özellikle de, diğer bölümlerde de elde edilmiştir.

Bir yaklaşım diğerini iskonto etmez; ilki, kurumların uluslararası işbirliğine yönelik çabalarının başarılı göstergelerine atıfta bulunur ve bu nedenle bunlar uluslararası işbirliği için ölçülebilir değişkenlerdir. İkinci yaklaşım, birincinin öncülüdür; bu nedenle, bu cilt, bağlamsallaştırılmış bir bağlantıda pratikte uluslararasılaşmanın ne olduğunu sorarak ikinci yaklaşımdan başlamaktadır.

Bu nedenle, metodolojik olarak, dışarıdaki gözlemciye neyin gizlendiğini anlamak için tartışıyoruz. Eğitimsel işbirliği, yalnızca siyasi iyi niyetin sabit göstergelerine ve farklı HEI’lerin uluslararasılaşmaya yönelik stratejik planlarına bakarak anlaşılamaz. Hikâyemize bağlamları ve duyuşsal boyutları dahil etmek istiyoruz ve bu, yalnızca görüşme verileri yerine angaje etnografik yöntemler gerektiriyor.

 Rusya’da Yüksek Öğretim Sisteminin Modernizasyonu

Bu bölümde, Rus YÖ sistemi içindeki uluslararası faaliyetler ve uygulamalar ışığında Rusya’daki yüksek öğretim (YÖ) sisteminin gelişimine kısa bir genel bakış sunacağız. 1992’den beri Rusya Federasyonu, uluslararasılaşmayı ulusal yüksek öğretim sisteminin modernizasyonu için temel bir unsur olarak ilan etti.

Aynı zamanda bazı araştırmacılar, Rus yükseköğretim sisteminin uluslararası boyutunun, Rusya’nın öncelikle Sırbistan ve Bulgaristan’dan yabancı öğrenciler yetiştirmeye başladığı on dokuzuncu yüzyıldan beri sistemin bir parçası olduğunu iddia ediyor.

Bununla birlikte, birçok araştırmacı Rusya’da uluslararasılaşmanın bir politika olarak kurumsallaşmasının ancak yirmi birinci yüzyılda başladığı konusunda hemfikirdir. Bu nedenle, uluslararasılaşmadaki dünya eğilimlerinin Rus yükseköğretim sisteminin modernleşmesini nasıl etkilediğine ve Rus yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşmaya tepkisine, Rus perspektifinden bakıldığında özellikle Rus-Norveç işbirliğine odaklanarak bakacağız.


Rusya eğitim Yönetimi
Rusya’da eğitim yönetimi
Rusya da not sistemi
Rusya eğitim tarihi
Rusya sınav sistemi
Rusya ortaokul
rusya’da lise eğitimi
Rusya öğretmen YETİŞTİRME


Rusya’da Enternasyonalizmden Uluslararasılaşma

Bu bölümde, uluslararası faaliyetlere, kullanılan araçlara ve Sovyet devletinin uluslararası olma motivasyonuna odaklanarak, Sovyet döneminde yükseköğretim gelişiminin kısa bir tarihini sunuyoruz.

Sheregi et al. (2006) Rusya’da uluslararası eğitimin gelişimi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yabancı vatandaşları eğitme kararıyla on dokuzuncu yüzyılın ortalarında başladı. Yabancı öğrencileri çekmek için hükümet burslar başlattı.

Bununla birlikte, sayılar oldukça düşük kaldı; öğrenciler öncelikle Bulgaristan ve Sırbistan’dan geldi ve ağırlıklı olarak Moskova ve St. Petersburg’daki üniversitelerde yoğunlaştı. 1900’lerin başında, Rus üniversitelerinde okuyan yabancı öğrencilerin oranı, toplam öğrenci sayısının %1’ini geçmiyordu.

1917 yılında Rusya’da meydana gelen sosyalist devrim, yeni kurulan Sovyet devletinin tüm rejimini ve ideolojik platformunu değiştirmiştir. Genç devletin başlıca ideolojik doktrini, Lenin’in Marksist felsefeyi yorumlaması ve kapitalizme ve sömürüye karşı durmak için tüm ülkelerden işçilerin uluslararası birliği fikri etrafında geliştirildi.

Marksizm-Leninizm, 70 yılı aşkın bir süre egemen ideoloji haline geldi ve dünya çapında yansıtıldı. Marksizm-Leninizm, tamamen devrimci bir ideolojiden Sovyetler Birliği’nin bir süper güç olarak eylemlerini rasyonelleştiren bir ideolojiye dönüştü.

Sovyet hükümeti, komünist idealleri dünyaya yaymak ve proletaryanın kazandığı bir ülke olarak sempati kazanmak için ciddi çabalar sarf etti. Bu bağlamda enternasyonalizm, bir sınıf mücadelesi biçiminden, SSCB’nin sosyalist modeli benimseyen ülkelere ekonomi, ticaret, bilim ve eğitim alanlarında yardım sağlama yöntemine dönüşmüştür.

İdeolojik ve politik nedenlerle, 1917 devriminin hemen ardından Sovyetler Birliği, Afganistan, Türkiye ve Moğolistan’dan öğrenci gruplarını davet ederek uluslararası eğitim işbirliğini geliştirmeye başladı.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra faşizmle mücadele etmeyi başaran ülkeye pek çok sempati beslenmiş ve bazı devletler Sovyet komünist partisinin sunduğu gelişme yolunu izlemiştir. Bu tür takipçiler arasında Avrupa ülkeleri (örneğin, Macaristan, Bulgaristan, Yugoslavya ve Romanya), Latin Amerika ülkeleri (esas olarak Küba), Asya devletleri (örneğin, Yemen, Vietnam ve Afganistan) ve Afrika cumhuriyetleri  yer alır (örneğin, Somali, Kongo, Etiyopya) vardı.)

Bu ülkeler sözde sosyalist kampı oluşturdular ve çeşitli alanlarda işbirliği yaptılar. Dünyadaki ülkeler iki kampa (kapitalist ve sosyalist) ayrıldığından, Sovyet eğitimi esas olarak sosyalist ülkelerle işbirliğine yönelikti.

1946’da, 30’u yüksek lisans öğrencisi olmak üzere 90 Bulgar öğrenci, sosyalist işbirliğinin bir parçası olarak ilk kez Sovyet yüksek öğretim kurumlarına girdi. 1946–1972 döneminde Sovyet yüksek öğretimi, aralarında 900’den fazla yüksek lisans mezunu olmak üzere Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’ne 4500 nitelikli profesyonel sağladı.

1960 yılına kadar Sovyetlerin mesleki gelişim eğitiminde eski sosyalist devletlere yardımı, SSCB hükümetleri ile “halk demokrasisi” uygulayan diğer devletler arasındaki ikili anlaşmalar ve sözleşmeler yoluyla yasal temelde sağlandı.