Stratejik Çerçeve – Portekiz’de Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Stratejik Çerçeve – Portekiz’de Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

25 Mart 2022 BİLİŞİM Teknolojileri Çerçeve Programı /2021 Megep Çerçeve Programı mesleki eğitim merkezi çerçeve öğretim programı /2021 0
Ampirik Genellemeler

Hedeflerin ve Stratejik Çerçevenin Oluşturulması

2010 yılında Portekiz yüksek öğrenimi için bir dizi kilit hedef açık ve iddialıdır. Bunlara nasıl ulaşılacağı ve yükseköğretim sisteminin şekli ve boyutu açısından ne anlama geldikleri daha az nettir. İnceleme ekibi, yüksek öğretim sistemlerinin ayrıntılı plan planlamasına inanmıyor. Bir planlama çerçevesinin ve sürecinin getirilmesini, zamanları ve kaynakları üzerinde bir başka bürokratik talep olarak gören kurumların çekincelerini anlıyoruz.

Yine de, yüksek öğretimle ilgili amaç ve politika hedeflerinin tek bir politika planlama çerçevesine entegre edilmesini şiddetle tavsiye ediyoruz. Bu çerçeve, önümüzdeki beş yıl içinde farklı sektör, alan ve programlardaki öğrenci kayıtlarındaki değişikliklere ve sistemin nasıl kaynaklandırılacağına rehberlik edecektir. Düzenli olarak güncellenen bu geniş resim, etkili kurumsal düzeyde strateji ve sistem yönetimi için bir ön koşuldur.

Bu amaç ve hedeflerin tek bir çerçevede bütünleştirilmesi, Portekiz yüksek öğretimi için temel öneme sahip bir görevdir. Farklı bakanlıklar arasında portföyler arası koordinasyonu gerektirir ve yüksek öğrenim politikası geliştirmenin en üst düzeyinde dış paydaşları içerir.

Canlı bir Portekiz yüksek öğretim sektörünün üst orta öğretimde reforma ihtiyacı var; bilim ve teknoloji sistemi ile iyi bir şekilde ifade edilmelidir; ve işgücü piyasasındaki gelişmelerle ve Portekiz’in Lizbon Stratejisinden kaynaklanan iddialı planlarıyla bağlantılı olması gerekiyor.

Yüksek öğrenim, Portekiz’in ekonomik stratejisi ve bir bilgi ekonomisi geliştirmesi için merkezi bir öneme sahiptir; sektör için üst düzey bir strateji, hükümetten, özel sektörden ve üçüncül kurumlardan gelen üst düzey girdileri içermelidir. İhtiyaç duyulan şey, bunun olmasını sağlamanın yapısal bir yoludur.

İnceleme ekibi, Portekiz’deki genel yüksek öğretim stratejisinden sorumlu yeni bir ulusal konseyin kurulmasını önermektedir. Bilim, Teknoloji ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı’nın böyle bir konsey için hükümler koyan yeni organik yasasına dikkat çekti: Conselho Coordenador do Ensino Superior (CCES).

CCES en üst düzeyde yetkiye sahip olmalıdır: yükseköğretim sisteminin genel stratejisi için teklifler geliştirmekle görevli yasal bir komite olmalıdır. Sadece danışma veya tartışma için bir konsey olmamalı, stratejik karar verme sorumluluğu olmalıdır. CCES’in görev tanımı, bakanlığın sorumluluğunda olması gereken (MCTES) bu çerçevede sistemin koordinasyonuna değil, sektör için iyi ifade edilmiş ulusal hedefler ve öncelikler dahilindeki yükseköğretim stratejisine odaklanmalıdır.


Meslek. EBA
Çerçeve Programı
meslek lisesi çerçeve programi 2021-2022
Megep Çerçeve Programı
mesleki eğitim merkezi çerçeve öğretim programı /2021
Bilişim çerçeve Programı
çerçeve öğretim programi 2021-2022
BİLİŞİM Teknolojileri Çerçeve Programı /2021


CCES’in bileşimi aşağıdaki satırlara dayalı olabilir: Başkan Başbakan, Başkan Yardımcısı Bilim, Teknoloji ve Yüksek Öğrenim Bakanı olabilir; CCES Sekreteri, MCTES (yeni organik yasada belirtildiği gibi GPEARI) içindeki yüksek öğretim politikasından sorumlu ofisin Direktörü olmalıdır. Toplam üye sayısı, kararları kolaylaştıracak kadar küçük olmalıdır.

Ancak, üyelik MCTES Devlet Sekreterini içermelidir; ilgili hükümet bakanlıklarının/kurumlarının üst düzey temsilcileri; iş, endüstri ve sivil toplumdan seçilen üyeler; ve yükseköğretim kurumlarının üst düzey temsilcileri. Uluslararası uzmanlar katılmaya davet edilmelidir.

CCES’i stratejik rolünden saptırmamak için, araştırma yapacak kendi personeline sahip olmamalı, ancak bakanlıkta yeni bir Yüksek Öğrenim Politikası Ofisi tarafından (yeni kuruluş kanununda belirtildiği gibi) sahip olduğu personelle desteklenmelidir. 

Yüksek öğretim politikası oluşturmayı desteklemek için uygun bir bilgi tabanının olmaması, Portekiz’deki sistem yönetiminin daha ciddi eksikliklerinden biridir. Yeni ofis, araştırma ve politika belgelerini devreye almak ve uluslararası uzmanlar istihdam etmek için önemli bir bütçeye sahip olmalıdır. Bu nedenle hükümet, bağımsız tavsiyeden ve bunun reform için argümanlar geliştirmede getirdiği avantajlardan yararlanacaktır.

CCES’in kurulması, ulusal bir perspektiften sistem çapında bir bakış açısını kolaylaştıracaktır. Kurumların ve diğer kamu ve özel kuruluşların yerel veya bölgesel düzeyde bir araya gelerek karşılıklı çıkarları ilgilendiren konuları tartışmak ve bölgenin ilerlemesi için ortak veya eşgüdümlü eylem önermek için bir mekanizma oluşturmaya hala ihtiyaç vardır.

Her bölgede, tüm yüksek öğrenim ve diğer eğitim ve öğretim sağlayıcılarını ve paydaşların geniş bir temsilini (örneğin iş, sendika, gönüllü gruplar) içeren bir bölgesel konsey oluşturulmasını tavsiye ediyoruz. Bölgesel konseyler yasal organlar veya karar verme yetkileri olmayacak, yerel ortak inisiyatifler için araçlar olacaktır.

Bölgesel konseylerin karakteri ve işlevi CCES’ten önemli ölçüde farklı olacaktır. Her bölge konseyi, konseyde temsil edilen organlara rapor vermelidir (ve eylem önerilerini tavsiye etmelidir). Ayrıca, müzakereleri hakkında CCES’e düzenli olarak rapor vermeli ve böylece ulusal düzeydeki politika tartışmalarına girdi sağlamalıdırlar.

Üçüncül Sektörün Büyümesi ve Genişlemesi

Portekiz’in yükseköğretim sektörünün büyüklüğü ve büyümesi, uzun vadeli perspektiften bakıldığında CCES için kilit bir soru olmalıdır. Üçüncül sistemin kapasitesi, ekonominin taleplerini karşılamak için genişletilmelidir. Portekiz, nüfusunun kişi başına düşen gelirini artıracaksa, işgücü verimliliğini artırmalı ve uluslararası arenada rekabet etmelidir.

Nüfusun eğitim düzeyi, onu Avrupa düzeyine çıkarmak için yükseltilmelidir. Kapasitedeki büyüme, mevcut kapasitenin tam olarak kullanılmasıyla başlamalıdır. Ancak uzun vadede büyüme, üçüncül tedarik talebini canlandırmak için şimdi harekete geçmeyi gerektiriyor. Böyle bir adım, ortaokuldan mezun olan ve yüksek öğrenime kabul edilmeye hak kazanan üçüncü kademe giriş yaşındaki genç gruplarının oranını artırmak olacaktır.

Bu, ikincil sistemde, özellikle bilimler ve matematikte büyük reformlar gerektirecektir. İkinci bir adım, yüksek öğrenim arayan yetişkinlerin oranını artırmak olacaktır. Üçüncü adım, işgücü piyasası yoluyla olacaktır: üretim sektöründeki hızlandırılmış teknik değişim, üçüncül sektörün mezunları tarafından sağlanan beceriler için bir ücret primi oluşturabilir.

Uzun vadede yükseköğretim düzeyindeki kapasiteyi yükseltmek, GSYİH’den şu anda harcanandan daha fazla kaynak gerektirecektir. Sistemdeki mevcut fazla kapasitenin önce tam olarak kullanılması ve verimsizliklerin ortadan kaldırılması gerekir, ancak Avrupa’nın geri kalanıyla arasındaki fark büyük olduğu için gelecekte daha fazla kapasiteye ihtiyaç duyulacaktır. Kapasite, yalnızca mevcut kaynakların daha iyi kullanılmasıyla genişletilemez.

İnceleme ekibi, CCES’in, artan verimlilik yoluyla karşılanamayan yatırım talebini karşılamak için hem kamu hem de özel gelirleri artırma planları da dahil olmak üzere, ülkenin yükseköğretim sisteminin gelecekteki büyümesini şekillendirmek için kapsamlı bir uzun vadeli strateji geliştirmesini tavsiye ediyor. Yeni finansman kaynakları konusu aşağıda Finansman bölümünde ele alınmaktadır.