Disiplinlerarası Çalışma – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

Üniversite ve Toplum – Portekiz’de Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Üniversite, Toplum ve Siyaset 1974 Devrimi: Bir ‘Siyasi Üniversite’ Yaratma Girişimi Nasıl Başarısız Oldu? Hem teoride hem de pratikte ‘Politik Üniversite’ fikri, bugün bize totaliterlikle silinmez bir şekilde ilişkili görünen bir kavramdır. Bu şekilde tasavvur edilen üniversite, tek bir ideoloji ve tek bir parti tarafından tanımlanan sınırlar içinde, kendisini ulusla özdeşleştiren Devletin ortaya koyduğu siyasi…
Devamı


3 Nisan 2022 0