Ölçüm Sorunları

Öğrenme Ortamında Grup Üstbilişi – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Öğrenme Ortamında Grup Üstbilişi Üstbilişle ilgili araştırmaların çoğu bireysel öğrenciye odaklanırken, Bilgi Forumu gibi bir grup bağlamında öğrenciler kolektif bilgi oluşturmaya teşvik edilir. Scardamalia ve Bereiter, araştırmacıların yalnızca bireysel öğrenciye odaklanarak, öğrenci grupları tarafından ilerici bilgi oluşturma için gereken dinamikleri ele almada başarısız olduklarını öne sürüyorlar. Üstbilişsel bireyler öğrenme süreçlerini planlar, izler ve değerlendirir. Öğrenme…
Devamı


10 Mayıs 2022 0