Teorinin Unsurları

Okul İşleyişi – Almanya’da Okullar ve Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Okul İşleyişi Okul müdürlerinden sadece birkaçını tanıyor olsak da, kütüphaneden elde edilen kanıtlar St. Mang’daki eğitim düzeyi hakkında önemli ipuçları sağlar. Kütüphanede dini ve dini metinlerin yanı sıra dil bilgisi eğitimi ile ilgili önemli sayıda eser bulunuyordu. Bunlar arasında, on ikinci yüzyıl gramer uzmanı Béthune’li Eberhard ve bir Donatus tarafından derlenen Graecismus’un dört kopyası vardı.…
Devamı


17 Haziran 2021 0