İnceleme Gruplarının Belirlenmesi

Öğretmen Hazırlığı – Asya Ülkeleri Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Sınavlar İlk günlerdeki sınavlar, dil ve aritmetik becerilerine ve okunan malzemelerin ezberlenmesine odaklandı. 1950 yılında duygusal, sosyal, fiziksel ve entelektüel gelişimin de değerlendirilmesi fikri ortaya atılmıştır. Sınavların yönetimi son derece merkezileştirildi ve seçilen eğitimci gruplarıyla sınırlıydı, böylece sınıf öğretmenlerinin oynayacağı roller sınırlıydı. 1967’de okullarda ölçme ve değerlendirme yöntemlerinde büyük bir revizyon yapıldı. Öğrencilerin gelişiminin daha…
Devamı


24 Şubat 2022 0