Öğretmen Hazırlığı – Asya Ülkeleri Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Öğretmen Hazırlığı – Asya Ülkeleri Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

24 Şubat 2022 Bir öğretmenin ilk dersi Derse hazırlık Aşamaları Öğretmenin derse hazırlıklı gelmesinin önemi 0
İnceleme Gruplarının Belirlenmesi

Sınavlar

İlk günlerdeki sınavlar, dil ve aritmetik becerilerine ve okunan malzemelerin ezberlenmesine odaklandı. 1950 yılında duygusal, sosyal, fiziksel ve entelektüel gelişimin de değerlendirilmesi fikri ortaya atılmıştır. Sınavların yönetimi son derece merkezileştirildi ve seçilen eğitimci gruplarıyla sınırlıydı, böylece sınıf öğretmenlerinin oynayacağı roller sınırlıydı.

1967’de okullarda ölçme ve değerlendirme yöntemlerinde büyük bir revizyon yapıldı. Öğrencilerin gelişiminin daha geniş yönleri dikkate alındı ​​ve öğretmenlerin değerlendirme prosedürlerini kolaylaştırmak için çalışma formları sağlandı. Sınavlar sadece öğrencileri değerlendirmek için değil, aynı zamanda öğretme-öğrenme sürecinin etkililiğini değerlendirmek için de kullanılmıştır.

Öğrencisine yakın olan sınıf öğretmeni böylece sürece daha fazla dahil olmuştur. Tayland’daki değerlendirme sistemini iyileştirmek için girişimlerde bulunan Eğitim Fakültesi ile işbirliği içinde Eğitim Bakanlığı’dır.

Eğitim Bakanlığı Test Bürosu tarafından öğrenci değerlendirmesi için yayınlanan en son yönergeler aşağıdaki gibi ifadeleri içerir:

(l) Tüm okullarda not sistemi uygulanmaktadır. Geçer notlar: 1 – tatmin edici veya başarılı, 2 – orta, 3 – iyi ve 4 – çok iyi. Yetersiz veya başarısız 0’dır.
(2) Mezun olabilmek için, bir öğrencinin 34’ü zorunlu, kalanı seçmeli olmak üzere en az 100 birim kazanması veya başarılı olması gerekir. Okula devam en az 4 normal dönemdir (11 ve 12. Sınıflar).
(3) Eğitim Bakanlığı, öğrenci değerlendirmelerinin okullar tarafından dahili olarak yapılması konusunda mutabık kalmıştır. Öğrencilere diplomaları onaylamak ve vermek ya da transkriptleri vermek okul yetkilisine bağlıdır.

Bu yeni yasadan önce, bölgesel karşılaştırılabilirliği sağlamak için son sınıflardaki sınavlar kısmen merkezileştirildi. Bu, idari makam veya il düzeyinde veya ulusal düzeyde (Eğitim Bakanlığı tarafından) farklı düzeylerde yapılmıştır. Her düzeyde, her konuda sınav soruları belirlemek ve cevapları puanlamak için komiteler oluşturuldu.

İlkokul sınıflarındaki sınavlar, bölgenin “okul grubu” tarafından standardize edilen kırsal okullardaki son sınıftaki (6. Sınıf) sınav dışında, yalnızca okul tarafından yapılır. Bir okul grubu, normal olarak, sınav kağıtlarını belirlemek ve bunları puanlamak için bir araya gelen 3-10 okuldan oluşur. Bu uygulama, grubun her okulunda eğitim standardının korunmasına yardımcı olur.

Öğretmen Hazırlığı

Tayland, son yirmi yılda öğretmenlerin hazırlanmasına özel önem vermiştir. Günümüzde, ülke içindeki ve dışındaki deneyimli eğitimciler, yirmi yıl önce alınan öğretmen eğitimini yaygınlaştırma kararının biraz geç kaldığı konusunda hemfikirdir. Sadece artan sayıda derslik için öğretmenler yetiştirmekle kalmadı, aynı zamanda onlara yeni teknik bilgiler de sağladı.

Ayrıca, gurbetçi personele zorunlu ihtiyaç duymadan bu ülkenin eğitim sistemini yönlendirebilecek ileri görüşlü eğitim planlayıcıları ve yöneticiler yetiştirdi. Bazı öğretmen yetiştiren kurumlar üniversite statüsüne yükseltildi.

Tayland’da öğretmen eğitimi kavramı, öğrenme üçlemesine dayanmaktadır: genel konular, ana veya yan dal olarak özel bir konu ve öğretim yöntemlerini, eğitim psikolojisini, rehberlik ve okul yönetimini içeren profesyonel konular. Öğretmen adayları, hem ilk hem de ortaöğretim sınıflarına ders verebilecek şekilde bütünleşik bir şekilde yetiştirilmektedir.


Bir öğretmenin ilk dersi
Derse hazırlık Aşamaları
Öğretmenin ders öncesi hazırlıkları
Öğretmenin derse hazırlıklı gelmesinin önemi
Derse hazırlıklı gelmek
Gelecek derse hazırlık araştırma
Ders anlatırken Nelere dikkat edilmeli
İyi bir öğretmenin özellikleri


Kurslar üç seviyeye ayrılmıştır:

(1) Mezun olan Öğrenciler Eğitimde Alt Sertifika
3. Sınıftan itibaren öğretmen yetiştiren bir koleje giriş sınavına girebilirler. İki yıllık eğitimden sonra, onları ilkokulun yedi sınıfında öğretmenlik yapmaya hak kazanan Alt Eğitim Sertifikası alırlar. tarafından aşamalı olarak kaldırılacaktır.
(2) Eğitimde Yüksek Sertifika Öğrencileri,
12. Sınıf mezunları veya Eğitimde Alt Sertifika almış olanlar arasından. 10. sınıfa kadar olan sınıflarda öğretmenlik yapmalarını sağlayan bir öğretmen yetiştiren kolejde iki yıllık başka bir kursa devam ederler.
(3) Eğitimde Derece Kursları Bir B.Ed derecesine götüren iki tür kurs vardır.

Bunlar:

(a) Alt Sertifikadan sonra veya 12. Sınıftan sonra dört yıllık bir kurs.
(b) Yüksek Sertifikadan sonra iki yıllık bir kurs.

Bu kurslar otuz altı öğretmen yetiştiren kolejden yirmi beşinde ve ayrıca Srinakharinwirot Üniversitesi (eski adıyla Eğitim Koleji) dahil olmak üzere çeşitli üniversitelerin eğitim fakültelerinde verilmektedir. Yalnızca Srinakharinwirot Üniversitesi’nde iki tür hizmet öncesi eğitim daha yer alır:

(1) B.Ed’den sonra, Uzmanlık Eğitimi için Yüksek Sertifikaya götüren bir yıllık bir kurs.
(2) B.Ed’den sonra M.Ed derecesine götüren iki yıllık bir kurs.

Son yıllarda öğretmen yetiştirme, eğitim sisteminin en hızlı büyüyen sektörü olmasına rağmen, bu artık azalmaktadır. 1975 yılında, Öğretmenlik Sertifikası ve Yüksek Öğretmen Sertifikası için gündüz ve akşam sınıflarında okuyan yaklaşık 145.000 kişi vardı, ancak 1977’de bu yaklaşık 110.000 kişiye düştü. 1970’lerin sonunda arz ve talebin neredeyse dengede olduğuna dair göstergeler var.

1982’ye kadar, tüm öğretmen eğitimi ortaöğretim sonrası veya lisans düzeyinde olacaktır. Akademik olarak daha nitelikli öğretmenler yetiştirme çabası, iyi gelişti ve 1978’de B.Ed derecesi ile mezun olan yaklaşık 3.000 öğretmen vardı.

Akşam derslerinin genişletilmesi ve kendi kendine çalışan öğretmenlere verilen yıllık sınav, öğretmenlerin hizmetiçi eğitimlerinin daha nitelikli hale gelebilmeleri için önlem olarak sisteme dahil edildi. Ancak daha sonra bu sınıflar, öğretmen olmak istediğini söyleyen öğretmen olmayan kişilere de açıldı.

Belki de bunun en önemli nedeni, Taylandlı gençlerin yer bulabilecekleri herhangi bir koleje girmeleri için bu düzeyde eğitim talebiydi. Şimdi, Ramkamhaeng Üniversitesi’nde sağlananlar gibi bir üniversite eğitimi için daha geniş fırsatların sağlanmasıyla, ikinci sınıf eğitim talebi bir miktar azalmıştır.

Akşam kurslarının, yaz kurslarının, yazışma kurslarının yanı sıra gündüz kurslarının bolluğu (bir zamanlar Tayland’da nitelikli bir öğretmen olmanın yaklaşık otuz iki yolunun olduğu söylenirdi) nitelikli eleman sıkıntısı sorununu çözmüştür. kentsel alanlardaki öğretmenler, kırsal alanlarda öğretmenlik yapmak konusunda hala bir isteksizlik var.

Öğretmen Yetiştirme Departmanı, yakın zamanda öğretmenleri kırsal alanlarda çalışmaya yetkin olacak şekilde yetiştirme politikasını benimsemiştir. Öğretmen adayları, eğitimleri sırasında ihtiyaç sahibi bölgelerde öğretmenlik uygulaması yapmaya teşvik edilirler, böylece kırsal alanlardaki öğretmen açığı sorununun ciddiyetini kavrarlar. Amaçlar ayrıca onları eğitim durumuna alıştırmak ve eğitimlerinin ardından kırsal topluluklarda öğretmenlik yapmaya hazır olacaklarını ummaktır. İstihdam sistemi ayrıca uzak bölgelerde görev yapan öğretmenler için özel ücret sağlar.

Öğretmenlerin yetiştirilmesindeki başarı dikkat çekicidir.