Formel Teoriyi Keşfetmek

Tek Grup Çalışmaları – Eğitimde Çok Kültürlülüğü Tanımlama ve Tasarlama – Tez Nasıl Yazılır? – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Çok kültürlü eğitime İnsan İlişkileri yaklaşımının savunucuları, aslında sosyal teoriyi anlama ve yaratma olasılığına karşı çalışır. Psişenin sosyo-tarihsel yapısını tanıma pahasına, dünyayı bireyin alemine çökerten insanların davranışlarını psikolojikleştirmek, insanların etrafında ve içinde sosyal olarak neler olup bittiğini yorumlamayı, eleştirmeyi ve genellemeler yapmayı neredeyse imkansız hale getirir. Yaşamın kişiselleştirilmesini münhasıran kucaklayan eğitimciler, bu nedenle, belirli bir grupla…
Devamı


3 Mayıs 2021 0