Tek Grup Çalışmaları – Eğitimde Çok Kültürlülüğü Tanımlama ve Tasarlama – Tez Nasıl Yazılır? – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) *** 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 09:00 - 21:00 arası hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri ...

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...

Tek Grup Çalışmaları – Eğitimde Çok Kültürlülüğü Tanımlama ve Tasarlama – Tez Nasıl Yazılır? – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

3 Mayıs 2021 Bireysel çalışma mı grup çalışması mı münazara Grup çalışması Nedir Grup Çalışmasının avantajları ve Dezavantajları Grup çalışmasının faydaları Grup çalışmasının zararları Tek EĞİTİM obs 0
Tek Grup Çalışmaları – Eğitimde Çok Kültürlülüğü Tanımlama ve Tasarlama – Tez Nasıl Yazılır? – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Çok kültürlü eğitime İnsan İlişkileri yaklaşımının savunucuları, aslında sosyal teoriyi anlama ve yaratma olasılığına karşı çalışır. Psişenin sosyo-tarihsel yapısını tanıma pahasına, dünyayı bireyin alemine çökerten insanların davranışlarını psikolojikleştirmek, insanların etrafında ve içinde sosyal olarak neler olup bittiğini yorumlamayı, eleştirmeyi ve genellemeler yapmayı neredeyse imkansız hale getirir.

Yaşamın kişiselleştirilmesini münhasıran kucaklayan eğitimciler, bu nedenle, belirli bir grupla veya paylaşılan bir deneyimle ilişkilendirilmenin ne anlama geldiğini kuramlaştırma olasılıklarını sakat bırakma riskini taşır. 

İnsan İlişkilerinin temel teorik dayanağı, eğitimcilerin daha duyarlı ve onaylayıcı olması gerektiğidir. Uygulamada, bu kavramsal yaklaşımın özünde yatan sorun, yalnızca duyarlılık ve güvenli bir çevre için çabalamanın, iyi ilişkiler fikrine dayanan ve ille de bilinç, sosyal eleştiri ve eyleme dayalı olmayan bir etkileşim paradigması yaratmasıdır.

Çoğu durumda, bir rahatlık bölgesinin oluşturulması, fikirlerin ve varsayımların eleştirel bir şekilde sorgulanmasına izin vermez. Bu sadece eleştirel diyaloğun rolüne ciddi kısıtlamalar getirmekle kalmaz, aynı zamanda böyle bir model ayrımcı değerlerin, inançların ve eylemlerin tartışmasız kalmasına izin verir.

Çok kültürlü eğitim böylelikle güzel, temiz ve tatlı yemek ve eğlenceye indirgenir. Ana Maria Villegas’ın (1988) belirttiği gibi, “Eğitimin politik yönünü görmezden gelen, ezilen azınlık öğrencilerinin eğitim sorunlarına kültürel açıdan duyarlı bilgiler başarısızlığa mahkumdur. Daha da kötüsü, akademik sorunu ve dolayısıyla maskeledikleri sosyal eşitsizlikleri sürdürürken ilerleme yanılsaması veriyorlar ”.

Belki de rahatlık bölgeleri yaratmak, insanların gözlerini ve kulaklarını tartışılan konulara açık tutmak için bir stratejidir; ancak eğitim asla bilinmeyen ve rahatsız olana girmezse ve susturulmuş sesler asla duyulmazsa, baskıcı kurumlar ve kimlikler neredeyse tartışmasız kalır.

Tek Grup
Grup çalışması Nedir
Grup çalışması örnekleri
Grup Çalışmasının avantajları ve Dezavantajları
Grup çalışmasının faydaları
Bireysel çalışma mı grup çalışması mı münazara
Grup çalışmasının zararları
Tek EĞİTİM obs

Çokkültürlülüğün, bireyleri entelektüel açıdan titiz tartışmalardan caydıran, yalnızca çeşitliliği onaylayan nezaket ağzının ötesine geçmesi çok önemlidir. Bu, insanların nereden geldiğini kabul etmeye, başkalarının kötü durumlarına karşı duyarlı olmaya veya diyalog için güvenli bir ortam yaratmaya karşı bir argüman olmayı amaçlamaz.

Daha ziyade, eleştirel katılım olmadan, duyarlılığın tek başına okullarda ve toplumda nelerin değiştirilmesi gerektiğini yeterince ele alamayacağı basit bir tartışmadır.

Eğitimcilerin, herkesin konumunun, deneyimlerinin ve özel ve kamusal yaşamlarındaki algılarının diyalog ve tartışma metni haline geldiği daha eleştirel ve demokratik bir fikir alışverişine izin veren bir alan yaratmaları gerekir.

Farklılıklar üzerinden bilginin, değerlerin ve etkileşimin sosyal inşasını incelerken, fikir, sürecin katılımcıları susturarak veya kimliklerini yargılamayla taciz etmesi değildir. Daha ziyade, süreç, yalnızca ilgili herkesi her türlü baskıyı kabul etme ve sürdürmedeki rollerini kabul etmeye ve buna meydan okumaya zorladığı ölçüde rahatsız edici olacaktır.

İnsan İlişkileri, klişelerin kaynaklarıyla yüzleşmeyerek ve tüm grupların yüzeysel, pozitif tasvirlerinin arkasına saklanarak, Macedo’nun “görmemenin sosyal inşası” ve “inkar yoluyla suç ortaklığı” olarak adlandırdığı şeyi yaratmaya ve sürdürmeye çalışır.

Tek Grup Çalışmalarından Eleştiri ve Sahiplenme

Teoride, Tek Grup Çalışmalarının Eleştirel Çok Kültürlü Eğitim ile pek çok ortak noktası vardır. Bu iki yaklaşım, grubun topluma katkıları ve mücadeleleri hakkında okul çapında bir tartışmayı kucaklar.

Belki de iki kamp arasındaki en güçlü bağlantı, okullaşmanın ideolojik ve dolayısıyla doğası gereği politik doğasının karşılıklı olarak tanınması ve buna bağlı olmasıdır.

Bu, sorgulayıcı bilgi yapılarını ve baskıcı inançlara ve pratiklere itiraz edebilecek alternatif bakış açıları ve karşı söylem dilleri sağlayan eleştiri ve gizem çözme dilleri sağlamayı gerektirir. Bu tür bir etkileşim klişeleri, mitleri ve sosyal eşitsizlikleri kırmayı amaçlamaktadır.

Tek Grup Çalışmaları ve Eleştirel Çokkültürlü Eğitim, sınıf katılımcıları arasında, kültürel analiz türlerini geliştirecek şekillerde öğretmenlerin ve öğrencilerin var olan gerçeklikleriyle olduğu kadar tarihle de sürekli ilgilenmeyi gerektiren siyasi farkındalığın geliştirilmesini de gerektirir. ve dönüştürücü eğitim için temel olan kişisel bağlantılar.

Ne yazık ki, öğrencilerin gerçek yaşamlarını sınıfta keşfedilen ayrımcılık mirasıyla açıkça ilişkilendirmeleri yerine, uygulamada, Tek Grup Çalışmaları, burada ve şimdiden kopuk olarak baskı ile başa çıkma eğilimindedir.

Daha da kötüsü, Sleeter ve Grant’in (1988) belirttiği gibi, bu modelin daha yumuşak bir biçimi genellikle “dört F’ye dönüşür: fuarlar, festivaller, yemek ve halk masalları”. Genel olarak tek bir kursa çöktüğünde, çeşitlilik ve ayrımcılığa bu tür bir yaklaşım, tüm eğitim sürecini zorlamak ve değiştirmek gibi somut bir hedefe ulaşmak yerine, sadece mevcut müfredata eklemekten ibarettir.

Tek Grup Çalışmalarının en büyük kusurlarından biri, tüm ana akım çokkültürlü eğitim modelleri arasında ortak bir sorundur, kimlikleri özselleştirme ve böylece nesneleştirme ve stereotipi yapma eğilimine sahip olmasıdır.

Özcülük, deneyim, bilgi ve bilişsel gelişimle ilgili tutumlar aracılığıyla insanlara temel bir doğa ya da biyolojik bir determinizm yüklemektedir. Monolitik ve homojenleştirici bir bakış açısından, örneğin cinsiyet kategorisi, bireysel karakter ve davranış için büyük bir genelleme ve tek nedenli açıklama olarak görünür.

Bu nedenle, bu model sosyal sınıf, sağlık, ırk, din, cinsellik vb. Arasındaki grup içi farklılıkları görmezden gelme eğilimindedir. Bu tür indirgemeci eğilimin sınırlamalarına işaret eden Sleeter ve Grant (1988), “Spesifik olarak, etnik araştırmalar genellikle belirli bir etnik grubun erkeklerine odaklanır; emek araştırmaları genellikle işçi sınıfından erkeklere odaklanır; ve kadın çalışmaları genellikle beyaz, orta sınıf kadınlara odaklanıyor ”.

Farklılık siyasetinin daha diyalektik bir anlayışına hitap eden karmaşık ve birbiriyle bağlantılı ilişkiler, çeşitliliğin çoklu biçimleri, birbirinden yalıtılmış bir şekilde varmış gibidir.

Kimlik politikasına dayalı bir pedagojide tekrarlanan bir başka sorun da, deneyimin genellikle tanımlama düzeyinde bırakılması, yani hikaye anlatımının teorik analiz pahasına memnuniyetle karşılanmasıdır.

 

Scroll Up