Evolüsyonun Biyolojik Mekanizmaları

Evolüsyon, yaşamın temel bir gerçeğidir ve tüm canlı organizmaların türlerinin zaman içinde değiştiği ve geliştiği bilimsel olarak kanıtlanmış bir süreçtir. Charles Darwin’in evrim teorisi, organizmaların ortak bir atadan türediğini ve doğal seçilim yoluyla türlerin çeşitlendiğini açıklar. Ancak, evrim sürecinin nasıl çalıştığını ve biyolojik mekanizmalarını anlamak karmaşık bir konudur. Bu makalede, evrimin biyolojik mekanizmalarını derinlemesine inceleyeceğiz.…
Devamı


6 Kasım 2023 0