Eğitimde BT Kullanımı – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

Değerlendirme Çağrısı – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Pedagojik Konular Önceki BT/IS çalışmaları, zorunlu bir koşul altında sosyal etkinin daha önemli olduğunu öne sürdü. Yani kullanıcılar, sistemi kullanmaları gerekiyorsa veya bekleniyorsa, önemli kişilerden daha fazla etkileneceklerdir. Yukarıdaki analizde, sosyal etkinin kullanım niyetini tahmin etmede ve açıklamada önemli ve güçlü olduğu bulunmuştur. Ancak gönüllülük, kullanmaya niyet düzeylerini anlamlı olarak ortalamıştır. Bir yandan öğretim görevlileri…
Devamı


30 Mayıs 2022 0