Ampirik Genellemeler

Mali Yükümlülükler – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Yeni Binyılda Reformlar İlginç bir şekilde, uluslararasılaşma düzeyi, RF’nin önde gelen HEI’lere verdiği devlet desteği için seçim kriterlerinden biri haline geldi, ayrıca atıf indeksleri, Web of Science ve Scopus veritabanlarındaki yayın sayısı ve personel başına kazanılan para yüzdesi talep edildi.  Aynı zamanda, HEI tarafından cezbedilen yabancı öğrenci, misafir öğretim üyesi ve önde gelen bilim insanlarının…
Devamı


22 Nisan 2022 0