İnceleme Gruplarının Belirlenmesi

Öğrenme Sürecinde Yansıtma – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Öğrenme Sürecinde Yansıtma ve Özerkliğin Geliştirilmesi Bu makalenin amacı, bireysel öğrenme ortamlarının (ILE) tasarımına ve geliştirilmesine yönelik bilişsel profillerin ve yansıtıcı ve katılımcı bir yaklaşımın (RAPAD), özerk öğrenmeyi sağlamak ve öğrencilerin öğrenme süreçleri, materyalleri ve ortamları ile arayüz oluşturmasına yardımcı olmak için nasıl kullanılabileceğini değerlendirmektir.  Her öğrenci, öğrenmeleri hakkında düşünmek, tartışmak ve yansımalarını kişisel veya…
Devamı


23 Temmuz 2022 0