Ölçüm Sorunları

Ana Hedefler  – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Ana Hedefler Ana hedefimiz, dağıtılmış öğrenme kaynaklarının ve işbirliği geri bildiriminin işbirlikçi öğrenmeyi geliştirip geliştirmediğini ve böylece öğrenme başarısına, problem çözme kalitesine katkıda bulunup bulunmadığını ve grup iklimi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olup olmadığını bulmaktı. Genel olarak, 40 katılımcı (ortalama yaşları 24.5 olan 7 erkek ve 33 kadın; çoğu Heidelberg Üniversitesi’nden öğrenci) bu çalışmaya…
Devamı


3 Ağustos 2022 0