Öğrenci Harcı – Portekiz’de Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

İngilizcenin Yetişkinler Tarafından Kullanımı – İzlanda’da Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

İzlanda’da İngilizcenin Yetişkinler Tarafından Kullanımı Bugün, dünyanın geri kalanının çoğunda olduğu gibi, İzlanda’da da Anglo-Sakson kültürünün ve dilinin etkisi yaygındır. İzlanda’da İngilizcenin kullanımına ve bunun yetişkin İzlandalıların kültürel ve dilsel repertuarına etkisine şaşırtıcı derecede az ilgi duyulmuştur. Mevcut birkaç çalışma, İzlanda’daki günlük yaşamda İngilizcenin ezici varlığını belgelemektedir. Bağımsız bir araştırma kuruluşu olan Capacent’e göre, İzlanda’daki…
Devamı


26 Ocak 2022 0