İngilizcenin Yetişkinler Tarafından Kullanımı – İzlanda’da Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) *** 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 09:00 - 21:00 arası hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma ...

İngilizcenin Yetişkinler Tarafından Kullanımı – İzlanda’da Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

26 Ocak 2022 Kendi kendine İngilizce öğrenme Teknikleri Yetişkin İngilizce ne demek Yetişkinlere İngilizce öğretimi 0
Öğrenci Harcı – Portekiz’de Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

İzlanda’da İngilizcenin Yetişkinler Tarafından Kullanımı

Bugün, dünyanın geri kalanının çoğunda olduğu gibi, İzlanda’da da Anglo-Sakson kültürünün ve dilinin etkisi yaygındır. İzlanda’da İngilizcenin kullanımına ve bunun yetişkin İzlandalıların kültürel ve dilsel repertuarına etkisine şaşırtıcı derecede az ilgi duyulmuştur. Mevcut birkaç çalışma, İzlanda’daki günlük yaşamda İngilizcenin ezici varlığını belgelemektedir.

Bağımsız bir araştırma kuruluşu olan Capacent’e göre, İzlanda’daki bireyler 2011 yılında günde ortalama 2,5 saat televizyon izleyerek geçirdiler ve İzlanda TV istasyonları tarafından yayınlanan materyalin üçte ikisi İngilizce idi. 2010 yılında, ulusal bir ankette yaklaşık 700 katılımcının yarısı, yabancı bir dilde zevk almak için kitap okuduğunu bildirdi ve bunların %92’si için dil İngilizceydi.

Daha fazla insan İngilizce kitap okuduklarını İzlanda kitaplarından daha fazla bildirdi. 18-29 yaşındakilerin %40’ından fazlası İzlandacadan daha fazla “yabancı dilde” materyal izledi, 30-39 yaşındakilerin %20’si ve daha yaşlı grupların %10’undan azı İzlandacadan daha fazla “yabancı dilde” materyal izledi. İzlandalı olmayan materyalleri (çoğunlukla İngilizce) izlemedeki artış, katılımcı ne kadar gençse geçerlidir.

İzlanda, 2015 BM Geniş Bant Komisyonu raporuna göre dünyadaki en yüksek bireysel internet erişimine veya %98,2’ye sahip. Bilgisayar arayüzlerinin çoğu İngilizce’dir ve Jeeves’de (2013 ve bu cilt) bildirildiği gibi İzlandalılar, İngilizce aracılığıyla günlük olarak bilgi ve eğlenceye erişmek için interneti kullanır.

İzlanda’da gençlerin İngilizceyi işte ve aile ve arkadaşlarla birlikte kullanma olasılıkları daha yüksektir, bu da gençlerin yaşlı gruplara göre daha üretken bir dil kullanabileceğini düşündürür.

2001 yılında, Eğitim Bakanlığı İzlanda’da yabancı dil kullanımına ilişkin kapsamlı bir ulusal telefon anketi gerçekleştirdi. Ankete, yaşları 18 ile 75 arasında değişen, hem erkek hem de kadın, kentsel ve kırsal alanlardan tüm nüfusun temsili bir örneği olan 732 katılımcı dahil edildi.

Anket, katılımcıların İngilizce olarak yaptıkları dinleme, okuma, konuşma ve yazma miktarlarını özel olarak sormadı. Ancak soruların bir kısmı, bu faaliyetlerin, hakkında sorulan eylemlere içkin olduğunu açıkça gösteriyordu. Genel olarak İngilizce kullanımı, katılımcının yaşı arttıkça arttı. 18-29 yaşındakilerin yaklaşık %96’sı, 30-49 yaşındakilerin %91’i ve 50-67 yaş aralığındaki katılımcıların %80’i 2001’de İngilizce’yi İzlandaca dışında diğer dillerden daha fazla kullandıklarını söyledi.

Dinleme miktarı, katılımcıların “en iyi” yabancı dillerini, yani İngilizce’yi film ve televizyon izlemek, radyo dinlemek vb. için kullanıp kullanmadıklarına ilişkin bir sorudan belirlenebilir. Cevaplar dinleme miktarını yansıtır ve %87’si tüm katılımcılar bunu İngilizce yaptıklarını söyledi (İzlanda dahil diğer dillerin aksine).


Yetişkinlere İngilizce öğretimi
Kendi kendine İngilizce öğrenme Teknikleri
Yetişkinler için İngilizce Kursu
İngilizce öğrenmenin en kolay yolu
Evde ingilizce öğrenmek ekşi
Hiç İngilizce bilmiyorum nasıl öğrenebilirim
Yetişkin İngilizce ne demek
En hızlı ingilizce öğrenme ekşi


En genç katılımcıların yüzde doksan dördü (18–29), orta grubun (30-49) %87’si ve en yaşlı grubun %81’ine kıyasla müzik dinlemek için İngilizce kullandıklarını söyledi. Bunlar, 2001’de zaten farklı yaş gruplarında bulunan İngilizce kullanım kalıplarının bir göstergesidir.

Yukarıda bildirilen çalışmadan on yıl sonra veya 2011’de, İzlanda’daki İngilizcenin durumunu inceleyen bu projenin bir parçası olarak başka bir ulusal telefon anketi başlatıldı. Kapsamlı araştırma sorusu şuydu: İzlandalılar arasında dinleme, okuma, konuşma ve yazma dahil İngilizce kullanımının miktarı ve doğası nedir?

740 katılımcı, İzlanda’nın 18 yaş ve üzerindeki tüm nüfusunu içeren bir havuzdan rastgele seçildi. İzlandalıları yaş, cinsiyet, konum, eğitim ve meslek açısından temsil eden bir örneklem olan katılımcılardan ne sıklıkla İngilizce duyduklarını, okuduklarını, konuştuklarını ve yazdıklarını belirtmeleri istendi.

Onlara şu yanıt seçenekleri verildi: günlük (günde 4 saatten fazla), günde 1-4 saat, günde 1 hektardan az, haftada 3-6 kez, haftada 1-2 kez, ayda 2-3 kez veya her “beceri” için ayda bir veya daha az. Aşağıdaki tablolarda, sonuçlar her beceri için aylık, haftalık ve günlük olarak özetlenmiştir.

Ankete katılanların yaklaşık %86’sının her gün İngilizce duyduğunu ve %43’ünün her gün İngilizce okuduğunu söylediğini göstermektedir. Dörtte biri haftalık olarak İngilizce okunuyor ve üçte birinden biraz fazlası aylık olarak okunuyor. Böylece katılımcılar, İngilizceyi günlük olarak okuduklarından iki kat daha fazla duyduklarını bildirdiler.

Katılımcıların İngilizceyi ne kadar duyduğuna ve okuduğuna ilişkin sorular, İzlandalıların İngilizceyi ne kadar anlayışlı bir şekilde kullandıklarına odaklandı. Alıcı dil, duyulan veya okunan, ancak üretilmesi gerekmeyen dili ifade eder. Okuma bir dereceye kadar etkileşimli olsa da, burada okuyuculardan anladıklarını açıklamalarının veya göstermelerinin istenmemesi önemlidir. Tablo, İngilizce’nin üretken ve alıcı kullanımına ilişkin ters bir görüntüyü göstermektedir. Günlük %20’den az konuşur (bu, İzlanda’daki İzlandalı İngilizce kullanıcı sayısı hala yüksektir), haftalık üçte birinden az ve yarısından fazlası aylık veya daha az konuşur.

Dört kattan fazla katılımcı, İngilizceyi konuşmaktansa her gün duyduklarını söylüyor. İzlandalılar tarafından gerçekleştirilen İngilizce yazma miktarına ilişkin olarak, rakamlar yine, İngilizcenin alıcı kullanımını tanımlayan sayılarla karşılaştırıldığında, %60’ının aylık veya daha az yazdığını ve yalnızca %20’sinin günlük veya haftalık yazdığını, yani İngilizce’yi normalden dört kat daha fazla duyduğunu göstermektedir.

2011 anketi ayrıca yanıtlayanların cinsiyetine (erkek veya kadın) göre İngilizce’nin dağılımı ve kullanımına ilişkin belirli veriler sağladı; yaş (18–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60+); ikamet (kentsel veya kırsal); eğitim (ilkokul, ortaokul, üniversite); ve meslek (yönetici veya uzman, teknik kişi/uzman; ofis, perakende, hizmet sektörleri; çiftçi, balıkçı, işçi). Yaş dışında, farklı faktörler İzlandalıların duyduğu İngilizce miktarını büyük ölçüde etkilemedi.

İzlanda medyası tarafından yayınlanan programların çoğunluğu İngilizce olduğu için bu şaşırtıcı değil. Bir kişinin cinsiyeti veya mesleği, ne kadar İngilizce duyduğunun önemli bir belirleyicisi değildi. Eğitim ve gelir düzeyi ne kadar yüksek olursa, yanıt verenler o kadar çok İngilizce duydular ve kentsel alanlarda yaşayanlar İngilizceyi kırsal alanlarda yaşayanlara göre daha sık duydular.

Rakamlar tüm cevaplayıcıların yüzdelerine dayanmaktadır ve fark p < 0.05 düzeyinde anlamlıdır. Eğitim p<0.01 düzeyinde anlamlıydı. İzlandalıların İngilizceyi ne kadar duyduklarının, ne kadar İngilizce okuduklarını ve özellikle ne kadar konuşma ve yazmayı rapor ettikleri kadar değişmemesi, önemli bir bulgu ve İngilizce yeterlilik türünün bir göstergesidir.Okuma, cinsiyet dışındaki tüm faktörlere göre değişiklik göstermiştir.