Öğrenci Modeli  – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Röportajlar – İzlanda’da Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Röportajlar Sunulan nicel araştırmayı, İzlanda Üniversitesi’ndeki beş okulun her birinden iki, beş erkek ve beş kadın olmak üzere on öğrenciyle derinlemesine görüşmeler izledi. Mülakatların amacı, anketin bulgularına daha fazla ışık tutmak için öğrencilerin bireysel deneyimlerine ilişkin içgörü kazanmaktı. Bilgi verenler yukarıda verilen kriterlere göre rastgele seçilmiştir. Görüşmeler, anket yanıtlarından belirlenen ana temaları araştıran açık uçlu…
Devamı


2 Şubat 2022 0