Ampirik Genellemeler

İstatistiklerdeki Boşluklar – Almanya’da Eğitimin Değerlendirilmesi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Vaka çalışmasındaki uzmanlardan sadece biri, yerinde ziyaretlerin aslında gereksiz olduğuna inandığını ve bunun yerine kurumlardan temsilcilerin değerlendirme kurumunda bir toplantıya gelmesinin yeterli olacağını belirtmiştir. Ancak değerlendirme uzmanlarımızın böyle bir toplantıya katılamayacak olan büyük öğrenci gruplarıyla toplantılar yaptığını düşünürsek bu argümana karşı çıkabiliriz. Ayrıca uzmanlar, bir kurumu ziyaret ederek, yalnızca kağıttan ayırt edilemeyen, ancak dikkate alınması…
Devamı


14 Temmuz 2021 0