Ampirik Genellemeler

 Öğrenmeyi Destekleyen Simülasyonlar – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

 Öğrenmeyi Destekleyen Simülasyonlar Keşfederek öğrenme, konumlanmış ve probleme dayalı öğrenme perspektifiyle ilişkili birçok öğrenme yönüyle tutarlı, bağımsız ve yapıcı bir öğrenme yöntemidir. Bu yaklaşım, öğretmenin sunduğu gerçekleri basit bir şekilde ezberlemekten ziyade, öğrencilerin alan kurallarını ve kavramsal konuları kendi keşfetme süreçlerini teşvik eder. Keşfederek öğrenmenin ardındaki varsayım, deney yoluyla öğrencilerin mevcut bilgi tabanlarını geliştirerek ve…
Devamı


26 Kasım 2022 0