Disiplinlerarası Çalışma – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

MALEZYA OKUL SİSTEMİ – Asya Ülkeleri Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

SOSYOEKONOMİK ARKA PLANI Sanayileşme artık çok hızlı. İmalatın GSMH’ya katkısı 1970’de yüzde 13.4 iken 1973’te yaklaşık yüzde 23’e yükseldi. Sanayi üretimi 1974’te önceki yıllara göre yüzde 11,3 arttı. Bununla birlikte, Doğu Malezya esas olarak tarıma dayalıdır. Hükümet, yabancı yatırımı ve katılımı teşvik eden agresif bir endüstriyel gelişme stratejisine de sahiptir. Yerli ve yabancı yatırımcılara yardımcı olmak…
Devamı


14 Şubat 2022 0