Tayland’ın Eğitim Müfredatı – Tayland’da Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Tayland’ın Eğitim Müfredatı – Tayland’da Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

1 Mart 2022 Tayland Eğitim sistem Tayland Üniversite okuma 0
İstatistik ve Araştırma Tasarımı

Tayland’da Eğitim

Değerlendirme ve öneriler

Geçtiğimiz birkaç on yılda Tayland, büyük ölçüde tarım toplumundan uzaklaştı ve nispeten çeşitlendirilmiş bir ekonomiye sahip orta gelirli bir ülke haline geldi. Bu dönüşümde eğitim önemli bir rol oynamıştır. Son yıllarda Tayland, yerel ve küresel değişikliklere uyum sağlamak ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla başta 1999 Ulusal Eğitim Yasası olmak üzere eğitim sisteminde kapsamlı reformlar yaptı.

Ülke ayrıca, ulusal zenginliğinin nispeten büyük bir bölümünü ilköğretime yatırdı ve bu, bu düzeyde neredeyse evrensel erişimle sonuçlandı.

Ancak Tayland’ın eğitime yaptığı son yatırımlar ve yüksek öğrenci katılım oranları beklenen sonuçları vermemektedir. Ülkenin OECD Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) gibi uluslararası sınavlardaki sonuçları, birçok emsal ülkenin sonuçlarının altındadır; Tayland’da sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı ve avantajlı okullar ile kırsal ve kentsel alanlar arasında öğrenci performansında önemli farklılıklar vardır.

Aynı zamanda Tayland, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Ekonomik Topluluğundaki birçok komşusuna kıyasla siyasi belirsizlik ve azalan çalışma çağındaki nüfusun zorlukları ve yavaş GSYİH büyümesiyle karşı karşıya. Tayland’ın bu dinamik bölgede diğer ülkelerin gerisinde kalmamasını sağlamak için eğitim sisteminin etkinliğini, verimliliğini ve eşitliğini geliştirmeye devam etmesi gerekiyor.

Bu inceleme için OECD-UNESCO, Tayland eğitim sisteminin ilerleme için kritik olan dört alanını analiz etti: müfredat, öğrenci değerlendirmesi, öğretmen ve okul lideri politikaları ve eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) kullanımı. Bu alanlarda başarılı reform, sosyal ve ekonomik kalkınmayı yönlendiren yüksek kaliteli bir eğitim sistemini destekleyecektir:

• Öğrencilerin okulda ne öğreneceklerini belirleyen, öğrenci performans standartlarını belirleyen, eğitim için genel bir vizyonu yansıtan ve 21. yüzyılda başarı için çok önemli olan bilgi, yetkinlik ve değerlerin kazanılmasını destekleyen açık ve tutarlı bir müfredat.
• Sınıfta ve eğitim sistemi genelinde öğretme ve öğrenmede yapılan iyileştirmeleri bilgilendirmek için veri sağlayan etkili bir öğrenci değerlendirme çerçevesi.
• Öğrenci çıktılarını şekillendiren okulla ilgili en önemli faktörü temsil eden öğretmenleri ve okullarında öğretim lideri olarak hayati bir rol oynayan müdürleri geliştiren ve destekleyen politikalar.
• Bireysel öğrencilerin ve daha geniş anlamda ulusal ekonomilerin başarısı için giderek daha gerekli hale gelen BİT’in eğitime entegrasyonu.

Tayland eğitim sisteminin bu incelemesi, bu dört alandaki politikaların, programların ve uygulamaların analizine dayanmaktadır. Mevcut veriler, araştırma literatürü ve ülkedeki hükümet yetkilileri, politika yapıcılar ve kilit eğitim paydaşları ile yapılan görüşmelerden toplanan bilgilerden yararlanıldı. Bu analiz, karşılaştırılabilir ülkelerdeki etkin uygulamalara vurgu yaparak hem kısa hem de uzun vadede eylem için pratik tavsiyelerin belirlenmesine yol açmıştır.

Dört alanın her birinde gerçek ilerleme, Tayland’ın bir dizi geniş sistemik konuyu ele alma ve reform için elverişli bir bağlam yaratma yeteneğine bağlıdır. Bu, politika kararlarını bilgilendirmek için daha fazla kanıt kullanmak, daha tutarlı, kapsayıcı yönetişim sağlamak ve ülkede eğitim için uzun vadeli birleştirici bir strateji geliştirmek anlamına gelir.


Tayland Eğitim sistemi
Tayland Üniversite okumak
Tayland Üniversite fiyatları
Kore eğitim sistemi
Japonya Eğitim sistemi


Tayland’ın Eğitim Müfredatı

İyi bir okul müfredatı, tanınmış bir öğretme ve öğrenme felsefesi ile desteklenir, bir dizi öğrenme alanını (yani temel dersler) tanımlar ve belirli bir yetki alanının sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi için önemli olduğu düşünülen konularda müfredatlar arası öğrenmeyi teşvik eder. Ayrıca hem öğrencilerin öğrenmesi gerektiğini tanımlayan “içerik” standartlarını hem de öğretmenlerin değerlendirme uygulamalarını destekleyen “performans” standartlarını ortaya koyar.

Bir müfredat, yapısının ve felsefesinin altında yatan temel kavramla karakterize edilebilir (ör. içerik temelli, sonuç temelli veya standartlara dayalı müfredat). 2001’de Tayland, bilginin akılda tutulmasına ve hatırlanmasına odaklanan içerik temelli müfredatını, daha öğrenci merkezli ve standartlara dayalı olması gereken bir müfredatla değiştirdi.

Yeni müfredat, öğrencilerin her konuda bilmesi ve yapabilmesi gereken şeyler için önceden belirlenmiş standartları özetledi. Müfredat felsefesindeki ve yapısındaki bu değişim, eğitimcilere, eğitim sisteminde yer alan ademi merkeziyetçiliği yansıtan bir geçişin öğrencilere nasıl ve ne öğretilmesi gerektiğini belirleme konusunda önemli miktarda sorumluluk verdi. Öğretmenler bu değişikliği kafa karıştırıcı buldu. Müfredatın uygulanmasında kendilerine yardımcı olmak için yetersiz, yetersiz sürdürülen destek aldılar.

Mevcut müfredat 2008’de geliştirilmiştir. 2001 müfredatına göre geliştirilmiş, ancak bir dizi sorunu çözülmemiş bırakmıştır. 2011 yılında müfredatı gözden geçirme çabaları, kısmen zorlu bir siyasi bağlam nedeniyle durmuştur. 2015 yılında, Tayland’ın okuldan işe geçişleri daha iyi desteklemek için müfredatı revize etmeye başladığı bildiriliyor, ancak net bir gözden geçirme gündeminin ne ölçüde geliştirildiği belirsizdir.

Öğretim ve öğrenimi geliştirmek ve müfredatı daha geniş sosyal ve ekonomik kalkınma hedefleriyle uyumlu hale getirmek için Tayland, ilk adım olarak kapsamlı ve istişari bir müfredat inceleme ve revizyon süreci uygulamalıdır.

Bu sürecin bir parçası olarak, müfredat ve öğrenci değerlendirme geliştiricileri, ortak öğrenci performans standartları oluşturmak için paydaşlardan gelen girdilerle birlikte çalışmalıdır. Ardından, müfredatın etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için desteklerin mevcut olmasını sağlamak ve geliştirilmiş öğrenci değerlendirmeleri yoluyla etkisinin değerlendirilmesine yardımcı olmak için çaba gösterilmelidir.

Açıklığı, tutarlılığı ve uygunluğu geliştirmek için müfredatı gözden geçirin

Standartlara dayalı bir müfredat belgesi (yani yazılı veya “amaçlanan” müfredat), eğitimcilere müfredatın amacı ve nasıl uygulanması gerektiği konusunda net bir yönlendirme sağlamalıdır. Tayland’ın müfredat belgesi, bir dizi kilit alanda bu kılavuzdan yoksundur. Örneğin, müfredat için net bir teorik temel sağlamaz ve standartlara dayalı bir ortamda etkili pedagojinin ne anlama geldiği hakkında bilgi sunmaz. Bu temel bilgiler, müfredat inceleme ve revizyon sürecinin bir parçası olarak eklenmelidir.

Öneriler

• 2008 Müfredatının kapsamlı bir değerlendirmesine dayalı olarak müfredat reformu sürecini mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatmak.
• Yazılı veya “amaçlanan” müfredatın revize edilmesinde:

  • öğretmenlere kendi durumları hakkında daha net yönlendirme ve tavsiyeler sağlamak
  • standartlara dayalı müfredat bağlamında sorumluluklar; sağlam ve açıkça ifade edilmiş bir felsefe ve öğrenme teorisi sağlamak;