Ulusal Düzeyde Değerlendirme – Tayland’da Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Ulusal Düzeyde Değerlendirme – Tayland’da Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

8 Mart 2022 Eğitimde program DEĞERLENDİRME Süreçler yaklaşımlar ve Modeller Etkili programlar çoklu DEĞERLENDİRME yöntemini kullanır Program DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI 0
Üreten Teori

Tay Bağlamı

Mevcut değerlendirme çerçevesi

2008 Temel Eğitim Temel Müfredatı, 1999 Ulusal Eğitim Yasası B.E.’de ortaya konan öğrenci değerlendirmesine yönelik geniş beklentilere dayanarak Tayland’daki mevcut öğrenci değerlendirme sisteminin arkasındaki çerçeve ilkelerini ana hatlarıyla belirtir.

2008 müfredatı, öğrenci değerlendirmesi için iki kapsayıcı hedef tanımlar: öğrencilerin kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve başarılarını ölçmek. Dört ana öğrenci değerlendirmesi düzeyine işaret eder:

• öğretmenlerin öğrencilerin performansını düzenli ve sürekli olarak ölçüp değerlendireceği sınıflar
• yıllık veya dönem bazlı değerlendirmenin eğitim programının öğrencilerin öğrenme hedeflerine ulaşmasını sağlayıp sağlamadığını belirlemeye ve ele alınması gereken boşlukları belirlemeye çalıştığı okullar
• standart sınav kağıtları ve okullardan elde edilen veriler dahil olmak üzere araçlar aracılığıyla öğrencilerin öğrenimini izleyen eğitim hizmeti alanı (ESA) veya yerel düzey
• 3, 6, 9 ve 12. Sınıflardaki (P3, P6, M3 ve M6) öğrencilerin değerlendirilmesinin “farklı seviyelerde” eğitim kalitesini karşılaştırmak için veri sağladığı ulusal düzey. Ulusal sınavların sonuçları, eğitim kalitesini artırmaya yönelik planlama çabalarını desteklemeyi ve daha geniş anlamda politika oluşturmayı bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Kamu temel eğitim sisteminde değerlendirmenin genel sorumluluğu, bu raporun 1. Bölümünde açıklanan merkezi komisyonlara, öncelikle Temel Eğitim Komisyonu Ofisi (OBEC) ve Mesleki Eğitim Komisyonu Ofisi (OVEC) aittir.

Sınıf, okul ve yerel düzeyde değerlendirme

Açıklandığı gibi, Tayland’ın mevcut standartlara dayalı müfredatı (2008 müfredatı), okulların öğrenci öğrenme değerlendirmesi için kendi kriterlerini belirlemesini gerektirir. Öğretmenler, sınıflarında değerlendirme tekniklerini belirlemek, tasarlamak ve kullanmaktan ve bunları hem biçimlendirici hem de özetleyici amaçlarla kullanmaktan sorumludur.

Bunu okullarından, yerel ESA’larından, merkezi komisyonlardan ve Fen ve Teknoloji Öğretimini Teşvik Enstitüsü (IPST) gibi diğer kurumlardan yardım alarak yaparlar. 1999 NEA’dan kaynaklanan reformlar, öğrenci ilerlemesini ve başarısını çeşitli şekillerde ölçen değerlendirmelerin uygulanmasını vurgulamıştır.

Örneğin, merkezi otoriteler portföy bazlı değerlendirmeyi aktif olarak desteklemiştir. Bununla birlikte, 2008 müfredatı öğretmenlere, öğrencileri müfredatın hedeflerine ulaşmalarına katkıda bulunacak şekillerde nasıl değerlendirecekleri konusunda yalnızca yetersiz somut rehberlik sağlar ve müdürler ve öğretmenler, öğrencilerin öğrenmesini daha iyi sağlamak için sınıf değerlendirmesini kullanmak için ihtiyaç duydukları eğitim ve desteği alamayabilir.

Sınıf ve okul temelli değerlendirmenin sonuçları ESA ve merkezi düzeylere kadar raporlanır. Tayland’daki görüşmelerimizden inceleme ekibi, verilerin geçici bir temel dışında bölgesel veya ulusal düzeyde analiz edilmediğini anlıyor örneğin, Tayland, Normal Ulusal Eğitim Testinden hemen sonra okul verilerini ulusal değerlendirme verileriyle karşılaştırdı (O- NET), O-NET’in mevcut verilere kıyasla anlamlı puanlar oluşturup oluşturmadığını görmek amacıyla tanıtıldı.


Eğitimde program DEĞERLENDİRME Süreçler yaklaşımlar ve Modeller
türkiye’de uygulanan eğitim programları
Program geliştirme makale
Etkili programlar çoklu DEĞERLENDİRME yöntemini kullanır
PROGRAM DEĞERLENDİRME süreci
Program DEĞERLENDİRME modelleri pdf
Program DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI
Temel eğitimin temel sorunları


Ulusal Düzeyde Değerlendirme

Tayland, büyük ölçekli bir ulusal düzeyde değerlendirme sistemi işletmektedir. 2005 yılında oluşturulan Ulusal Eğitim Test Hizmeti Enstitüsü (NIETS), test sistemleri ve yöntemlerini yönetmekten, eğitim standartlarını ölçmek ve değerlendirmek için araçlar geliştirmekten ve eğitim yönetimini ve ulusal eğitim testlerini değerlendirmekten sorumludur.

NIETS ayrıca yerel ve bölgesel eğitim kurumları ve ajanslarının yanı sıra eğitimcilere de değerlendirme desteği sağlar. NIETS değerlendirmeleri, ilkokul 6. Sınıf (P6) öğrencilerinin yanı sıra 9. (M3) ve 12 (M6) Sınıflarındaki ortaokul öğrencilerine uygulanır. Bunlar, numunelere değil, tüm öğrenci grubuna uygulanan nüfus sayımı tipi testlerdir.

NIETS, yine 2008 müfredatı tarafından zorunlu kılınan 3. Sınıf (P3) sınavlarını geliştirmez. Aksine, bunlar OBEC’in Eğitim Testleri Bürosu’nun sorumluluğundadır. 3. Sınıf testi okuma, yazma ve akıl yürütme becerilerine odaklanır.

NIETS tarafından uygulanan testlerden O-NET, Tayland eğitim sistemleri için açık ara en büyük öneme sahiptir. O-NET sınavları yılda 2 milyondan fazla öğrenciye uygulanmaktadır: 2014 yılında yaklaşık 800.000 6. Sınıf (P6) öğrencisi, 720 000 9. Sınıf (M3) öğrencisi ve 450.000’e yakın 12. Sınıf (M6) öğrencisidir.

O-NET, NIETS “NET” değerlendirmelerine giren tüm öğrencilerin yaklaşık %80’ini oluşturur. Buna karşılık, mesleki V-NET değerlendirmelerin yaklaşık %10’unu, resmi olmayan N-NET yaklaşık %8’ini (M6 düzeyinde yoğunlaşmıştır), I-NET yaklaşık %3’ünü ve B-NET daha azını oluşturmaktadır.

O-NET, diğer “NET” testlerinde olduğu gibi, çok çeşitli içerik alanlarını kapsar, ancak bu kapsam teste göre değişiklik gösterir.

O-NET’i alan çok sayıda öğrenci iyi puanlar alamamaktadır ve sonuçlar coğrafi bölgeler arasında önemli ölçüde farklılık gösterme eğilimindedir. Örneğin, 2010’daki üç farklı sınıf seviyesinin hepsinde, tüm öğrencilerin yarısından çok daha azı matematik ve fen alanlarında %50’nin üzerinde puan aldı, gerçekten de 12. Sınıf (M6) düzeyinde, öğrencilerin sadece %5’i aldı. NIETS, O-NET puanlarında yıldan yıla önemli farklılıklar olduğunu bildirmektedir. Bu, bu bölümün sonraki bir bölümünde ele alınacak olan önemli bir konudur.

Anlaşılacağı gibi, tutarsızlık bazı konu alanlarını diğerlerinden daha fazla etkiler. Örneğin, Tay dili sınavının puanları yıllar arasında bazı farklılıklar gösteriyor, ancak matematik ve sosyal bilim sonuçlarında çok daha dramatik dalgalanmalar var. Bunlar muhtemelen testlerin karşılaştığı ciddi zorlukları yansıtıyor. Ayrıca 6. Sınıf (P6) ve 9. Sınıf (M3) seviyelerindeki puanlarda yıldan yıla önemli farklılıklar vardır.

“NET” test serisinin yanı sıra, NIETS ayrıca, kısmen orta öğretimin sonuçlarını ölçen Genel Yetenek Testi (GAT) ve Profesyonel ve Akademik Yetenek Testi’ni (PAT) de yönetir. Öğrencilerin yüksek öğrenime girme yeteneklerini belirlemek için O-NET ve yerel üniversite sınavlarının yanı sıra kullanılırlar.

GAT, İngilizce iletişim kurma becerisinin yanı sıra okuma, yazma ve problem çözme becerisini ölçer. PAT, üniversitede belirli bir konuyu incelemek için temel kabul edilen bilgileri değerlendiren bir değerlendirme paketidir. Bu testlerin her biri üç saat sürer. 2014 yılında, 340 000 öğrenci GAT veya PAT değerlendirmelerine girmiştir.

Tayland’da öğrenci değerlendirmesinin kullanımları

Karşılaştırmalı uluslararası bir perspektiften bakıldığında, Tayland değerlendirme verilerinden büyük ölçüde yararlanmaktadır. Veriler 1) öğrenciyi elde tutma ve terfi ile ilgili kararları ve öğretim amaçlı öğrencilerin gruplandırılmasını bilgilendirmek için kullanılır; 2) tek tek okulları bölgesel veya ulusal performansla veya diğer okulların performansıyla karşılaştırmak; 3) okulların yıldan yıla ilerlemesini izlemek; 4) öğretmenlerin etkililiği hakkında yargıda bulunmak; 5) Müfredatın geliştirilebilecek yönlerini belirlemek gerekir.