Aktarılabilir Yetenekler – Küreselleşme ve Doktora Eğitiminin Kalitesine Etkileri – Tez Nasıl Yazılır? – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Aktarılabilir Yetenekler – Küreselleşme ve Doktora Eğitiminin Kalitesine Etkileri – Tez Nasıl Yazılır? – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

9 Nisan 2021 Hassas beceriler nasıl geliştirilir Hassas beceriler nelerdir Temel beceriler Yetenekler listesi 0
Arama Terimleri  – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

Aktarılabilir Yetenekler

Doktora adaylarının devredilebilir becerilerin (yani, tüm profesyonel ortamlar için eşit şekilde geçerli olan genel mesleki yetkinlikler) geliştirilmesini içeren şekillerde eğitilmesi gerektiğine dair geniş ve artan bir fikir birliği vardır.

Devredilebilir becerilerle ilgili herhangi bir tartışma, son on yıllardaki dönüşümsel değişimlerin anlaşılmasına dayanmalıdır. Bilgi toplumu artık işçilerin ve liderlerin geçmişin becerilerinden farklı beceriler talep ediyor.

Aslında, küresel bir bilgi ekonomisine dönüşüme, doktora mezunları için değişen beklentiler dizisindeki belki de en dramatik olanı eşlik etmiştir.

Bilgi ekonomisinde, üç yetkinlik kategorisi anahtar olarak kabul edilmiştir: (1) özerk hareket etme yeteneği, (2) araçları etkileşimli olarak kullanma yeteneği ve (3) sosyal olarak heterojen gruplarda işlev görme yeteneği.

Ek olarak, küresel bir toplumdaki yetkin performansın, sürekli değişen teknik, kişilerarası ve metodolojik becerilerin (yaşam boyu öğrenme) esnek adaptasyonunu içerdiği düşünülmektedir.

Giderek artan sayıda rapor, aynı zamanda, Carnegie Girişimi tarafından ortaya atılan bir terime atıfta bulunmak için, yeni bilginin üretilmesi ve uygulanmasının ötesine uzanan PhD mezunlarının istenen özelliklerini (en yaygın olarak “disiplinin sorumluları” ile ilişkilendirilen iki mesleki yeterlilik alanını) listelemektedir. 

Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde çığır açan “PhD’yi Yeniden Tasarlamak” projesi üzerine bir raporda Nyquist (2002) doktora eğitimindeki yüzlerce paydaşın görüşlerini özetlemektedir; hem işverenler hem de öğrenciler tarafından arandığı bildirilen temel yetkinlikler, aşağıdaki akademik olmayanları içerir:

– Çeşitli fırsat ve yolların anlaşılması temelinde seçilmiş bir kariyere bağlılık
– Geniş anlamda yorumlanan öğretim yeterliliği
– Öğrenci çeşitliliği, işgücü ve küresel ekonominin anlaşılması
– Liderlik sorumluluğu olarak mentor ve bilim adamı-vatandaş rollerini üstlenme becerisi
– Tüm rollerde etik davranış anlayışı
– Etkili iletişim
– Takım halinde çalışabilme becerisi
– Kamu izleyicileri ve politika yapıcılar tarafından anlaşılması için uzmanlığı tercüme etme yeteneği

Benzer şekilde, 2006 yılında ABD’de sosyal bilimlerdeki doktora alıcıları üzerinde yapılan bir ankette Nerad, Rudd, Morrison ve Picciano (2008), iletişim becerileri, takım halinde çalışma, disiplinler arası bağlamlarda çalışma ve insanları ve bütçeleri yönetme gibi yeterliklerin çok olduğunu buldu. bu mezunların derecelerini kazandıktan beş veya daha fazla yıl sonra tuttukları pozisyonlar için önemlidir.

Sert beceriler
Yetenekler listesi
Hassas beceriler
Yetenek ve beceriler nelerdir
Kişilik Becerileri
Temel beceriler
Hassas beceriler nasıl geliştirilir
Hassas beceriler nelerdir

Bununla birlikte, ankete katılanlardan bu analitik olmayan yeterlilikler için aldıkları preparatın kalitesini değerlendirmeleri istendiğinde, bu alanlarda doktora programlarına çok düşük puanlar vermişlerdir.

Kuijpers ve Scheerens (2006), kariyer yeterliklerini özyönetim yetenekleri veya davranışları (yani, belirli bir pozisyon veya ortama bakılmaksızın tüm kariyerlerle ilgili yetenekler veya davranışlar) açısından tanımlayarak kariyer gelişimi: (1) işle ilgili kapasiteler üzerine düşünme, (2) kariyerle ilgili güdüler üzerine düşünme, (3) iş keşfi (yani, iş yeterliliklerinin kullanılabileceği ortamların araştırılması), (4) kariyer kontrolü ( planlama ve kendini geliştirme) ve (5) ağ kurma (kariyerle ilgili bağlantılar kurma ve sürdürme). Dwyer, Millett ve Payne (2006), istenen beceriler arasında yaratıcı problem çözme ve çeşitli meslektaşlar ve müşterilerle iletişim kurmayı içerir.

Birleşik Krallık’ın yedi araştırma konseyinin stratejik ortaklığı olan Birleşik Krallık Araştırma Konseyleri (RCUK), doktora öğrencileri tarafından edinilecek becerilerin kapsamlı bir listesini geliştirdi.

Yedi kişisel etkililik (öğrenme isteği, yaratıcılık / özgünlük, açık fikirlilik, öz değerlendirme, öz disiplin, destek bilinci ve kendine güven) olmak üzere otuz altı beceri belirlendi, üçü takımlarla ilgili ve / veya ağ kurma (ağ kurma, takımlarda çalışma ve geri bildirim becerileri edinme) ve dört kariyer yönetimi ile ilgilidir. (mesleki gelişim, kariyer yönetimi, aktarılabilir becerilerin geliştirilmesi ve kendini geliştirme yeteneği)

Mühendislik ve fizik bilimlerinde doktora yapan bir öğrenciden beklenen beceri seviyesi için davranış göstergeleri ile birlikte her yeterliliğin bir seviyesi tanımlanmıştır.

1998 yılından bu yana, Avustralya hükümeti, tüm Avustralya üniversitelerinin tüm lisans programlarından mezun olanlardan beklenen niteliklerin beyanlarını sağlamalarını zorunlu kılmıştır.

Örneğin, Melbourne Üniversitesi’nin açıklamasına göre, o kurumdaki doktora eğitimi, akademik liderlik sergileyen, araştırmalarında bağımsızlığı, yaratıcılığı ve yeniliği artıran mezunlar yetiştirmeyi ve çok çeşitli gelişmiş ve aktarılabilir becerilerin edinilmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Ek olarak, profesyonel doktora çalışmaları, uzman bir alanda mesleki bilgiyi geliştirmek için tasarlanmış gelişmiş eğitim sağlar.

Üniversite, doktora mezunlarının aşağıdaki nitelik ve becerilere sahip olmasını beklemektedir:

– Araştırma başlatma ve uygulanabilir araştırma sorularını formüle etme konusunda gelişmiş yetenek
– Sürdürülebilir ve orijinal araştırmaları tasarlamak, yürütmek ve raporlamak için kanıtlanmış kapasite
– Uluslararası bir uzmanlık bilgisi külliyatında araştırmayı bağlamsallaştırma kapasitesi
– Araştırmaya dayalı ve bilimsel literatürü değerlendirme ve sentezleme konusunda gelişmiş yetenek
– Alanla ilgili temel disiplin ve multidisipliner normlar ve perspektiflerin ileri düzeyde anlaşılması
– Son derece gelişmiş problem çözme yetenekleri ve yaklaşım esnekliği
– Değişen bir disiplin ortamı içinde ve boyunca eleştirel olarak analiz etme yeteneği
– Araştırma ve bilimsel çalışmaların sonuçlarını sözlü ve yazılı iletişim yoluyla çeşitli izleyicilere yayma kapasitesi
– Diğer araştırmacı ve akademisyenlerin katkılarıyla işbirliği yapma ve bunlara saygı duyma kapasitesi
– Gerçeğe ve entelektüel bütünlüğe ve araştırma ve bilim ahlakına derin saygı
– Uygun olduğu durumlarda, öğrencinin çalışma alanına bilgisayar sistemleri ve yazılım uygulaması da dahil olmak üzere, bilgi yönetiminde gelişmiş tesis
– Araştırmalarının ulusal ve uluslararası akademisyen ve işbirlikçi toplulukları için uygunluğunun ve değerinin anlaşılması
– Uygun olduğu durumlarda, fikri mülkiyetin yönetimi ve yeniliğin ticarileştirilmesi ile ilgili konularda farkındalık
– Finansman kurumları ve etik komiteleri gibi ilgili kurumlara başvuru formüle etme yeteneği

Aktarılabilir Becerilerin İhtiyacını Anlamak

Bir doktora programına hazırlanmanın, başvurmanın ve mezun olmanın doğası zaman içinde önemli ölçüde değişti. Ayrıca, son yirmi yılda verilen doktora sayısında bir artış görülmesine rağmen, bazı alanlarda artan geleneksel araştırmacılara olan talebin azalmasına eşlik etmiştir.

Bu değişiklikler göz önüne alındığında, devredilebilir becerilerde eğitim ihtiyacının neden ortaya çıktığını ve doktora düzeyinde öğrenme çıktılarının genişlemesinin araştırma doktora programlarının yapılandırılma şeklini temelden nasıl değiştirebileceğini anlamak önemlidir.