Araştırma Metodolojisi  – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Araştırma Metodolojisi  – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

24 Mayıs 2022 Metodolojik araştırma Nedir Metodolojik araştırma yöntemleri Nitel ve nicel araştırma 0
Gömülü Teori

Araştırma Metodolojisi

Hong Kong öğrencileri için bir bilgi okuryazarlığı çerçevesinin uygulanmasına ilişkin okul müdürlerinin ve öğretmenlerin görüşlerini anlamamızı sağlamak için bir anket geliştirilmiştir. Anket, hedefler, bilgi ve tutum, uygulama ve beklenen zorlukları kapsayan dört bölüme ayrılmıştır.

Aralık 2004’te Hong Kong’daki 1308 ilk ve ortaokulun tümüne, müdürlerin/müfredat koordinatörlerinin katılımını davet etmek için, çalışmanın arka planını ve bilgi okuryazarlığı kavramını açıklayan bir kapak mektubu ile birlikte toplam 3924 anket gönderilmiştir, müfredat boyunca BT’yi koordine etmekten sorumlu öğretmenler ve öğretmen kütüphanecileridir.

Geri dönen toplam anket sayısı 2608’dir ve yanıtlama oranı %66,46’dır. Tablo 2, anketin demografik verilerini göstermektedir.

Sonuçlar ve tartışma

Oluşturulan standartlar ve göstergeler, katılımcıların çoğu tarafından kabul edildi. Ankete katılanların %95’inden fazlası Hong Kong öğrencileri için bilgi okuryazarlığı eğitiminin gerekli olduğu konusunda hemfikir. Bu durum uygulayıcıların öğrencilerin bilgi okuryazarı olmalarını çok önemli gördüklerini göstermektedir.

Türetilen çerçevenin dört boyutuna ilişkin maddelere ilişkin ortalama derecelendirmeler, çoğu uygulayıcının her bir gösterge üzerinde anlaşmaya vardığını göstermektedir. Bilgi işlemede temel yetenekleri geliştirmek için BT kullanımı açısından çerçeveyi daha fazla incelemek için tüm katılımcılardan dört boyutun göstergelerini derecelendirmeleri istendi.

Tablo 3-6 sırasıyla bilişsel, üst-bilişsel, duyuşsal ve sosyo-kültürel boyutların ortalama puanlarını göstermektedir. Göstergelerin ortalama derecelendirmeleri 3.30 ile 3.54 arasında değişmektedir; bu, çoğu katılımcının her bir göstergeye ya katıldığını ya da kesinlikle katıldığını göstermektedir.

Bilişsel boyut göstergelerinin ortalama puanları 3,30-3,48, üstbilişsel boyut 3,30-3,50, duyuşsal boyut 3,47-3,54 ve sosyo-kültürel boyutun ortalama puanları 3,44-3,51 arasında değişmektedir. Bu, Hong Kong öğrencileri için oluşturulan standartların ve göstergelerin Hong Kong’daki okul müdürlerinin ve öğretmenlerin çoğu tarafından kabul edildiğini göstermektedir.

İlköğretim öğrencilerinin mezun olduktan sonra sahip olmaları beklenen becerilerin ortalama puanlarında ilköğretim öğrencilerinin mezun olduklarında sahip olmaları gereken en önemli 10 maddede duyuşsal boyutta dört, sosyo-kültürel boyutta üç madde yer almıştır.


Metodolojik araştırma yöntemleri
Tez metodoloji örnekleri
Nicel araştırma yöntemleri
Nitel ve nicel araştırma yöntemleri
Araştırma Yöntemleri
Betimsel araştırma yöntemleri
Araştırma Yöntemleri Ders Notları
Metodolojik araştırma Nedir


Ortaöğretim öğrencilerinin sahip olmaları gereken en önemli 10 maddede duyuşsal boyutta dört, sosyo-kültürel boyutta dört madde puanlanmıştır. Bu, hem duyuşsal hem de sosyo-kültürel boyutların ilkokul ve ortaokul öğrencileri için önemli unsurlar olduğuna inanıldığını göstermektedir.

İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin sahip oldukları yetenekler arasındaki fark, bilişsel boyuttaki bir maddeden görülebilir. Birincil uygulayıcılar, diğer maddelerle karşılaştırıldığında, problem çözmede bilgiyi uygulayabilme açısından ilköğretim öğrencilerinden çok fazla bir şey beklememişlerdir. Buna karşılık, ortaöğretim pratisyenleri bu yeteneğin ortaöğretim öğrencileri için hayati olduğunu düşündüler.

İlkokul katılımcıları, ilkokul öğrencilerini bilgi ve zevk için okumaya teşvik etmeyi bilgi okuryazarlığının temel bir unsuru olarak görürken, bağımsız öğrenen olmanın yaşam boyu öğrenmeye katkı sağlayacağını kabul etmek ortaokul öğrencileri için en önemli unsur olarak görülmüştür. İlköğretim öğrencilerinden beklenen en yüksek dereceli 10 yeteneği sunar ve ortaöğretim öğrencileri için bunu yapar.

Bilgi okuryazarlığı, bilgilenme süreçlerine hakim olmaktır. Gelişen dijital kültür, küreselleşme ve bilgi temelli bir toplumun gelişiminin neden olduğu bilgi çağındaki hızlı değişimlerle baş edebilmenin insanlar için çok önemli olduğu düşünülmektedir.

Bu değişiklikler, bilgi okuryazarlığının okul müfredatına dahil edilmesini ve dolayısıyla Hong Kong öğrencileri için bir bilgi okuryazarlığı çerçevesinin geliştirilmesini gerektirmiştir.

Böyle bir çerçevenin geliştirilmesi, öğrencilerin bilgi işleme için gerekli olan becerilerde ustalaşmalarını, onları yansıtıcı öğrenenler olarak geliştirmelerini, bağımsız öğrenenler olmanın kişisel gelişime, zevke ve yaşam boyu öğrenmeye katkıda bulunacağını takdir etmelerini sağlamalı ve onları daha fazla bilgi ile güçlendirmelidir. Bireysel ve işbirlikçi öğrenmede bilginin kullanımı üzerinde özerklik ve sosyal sorumluluktur.

Türetilen bilgi okuryazarlığı çerçevesi, öğrencilerin hem bilişsel hem de duyuşsal bilgi oluşturma kapasitesine odaklanmıştır. Öğrenciler için bilgi okuryazarlığının standartları ve göstergeleri dört temel boyutta tanımlanmıştır: bilişsel, üst-bilişsel, duyuşsal ve sosyo-kültürel.

Araştırma bulguları, oluşturulan standartların ve göstergelerin kabul edildiğini göstermiştir. Ankete katılanların %95’inden fazlası Hong Kong öğrencileri için bilgi okuryazarlığı eğitiminin gerekli olduğu konusunda hemfikirdir.

Göstergelerin ortalama derecelendirmeleri (bilgi okuryazarlığı standartlarına dayalı olarak geliştirilen beklenen özellikler kümesi) 4 puanlık bir ölçekte 3,30 ila 3,54 arasında değişmekte olup, bu onların iyi karşılandıklarını göstermektedir. Okullarımızda bilgi okuryazarlığı standartlarının uygulanması sadece standartların uygulanması meselesi değildir; amacı, öğrencilerin kapasitesini geliştirmek ve okul kültürünü geliştirmek olmalıdır.

Sınıfta Kullanım İçin Bilişsel Bir Aracın Deneysel Bir Çalışması

Bu çalışma, sınıf öğretiminde bilginin anlamdan ayrılmasının eksikliklerinin üstesinden gelme ihtiyacıyla motive edildi. Örneğin, öğrenciler kesirli işlemlerle ilişkili prosedürel bilgiyi nadiren anlarlar. Literatürün gözden geçirilmesi, öğrencilerin matematiksel kesirlerin ardındaki kavramları ve işlemsel bilgileri öğrenmede büyük zorluk yaşadıklarını göstermektedir.

Prosedürel bilgi, icracının performansın altında yatan bilgiye erişimi olmaksızın bir görevin performansına rehberlik eden bilgidir. Geleneksel sınıf öğretimi, bilgiyi anlamdan ayırma eksikliğine sahip olan prosedürel bilgiyi öğretmek için algoritmik yaklaşımı benimser. Eşdeğer kesirlerin hesaplanması için algoritma öğretimine yönelik geleneksel sınıf yaklaşımını göstermek için bazı örnekler gösterir.

Bilişsel araçların (CT’lerin) öğrencilerin bilişsel süreçlerini destekleyebilen, yönlendirebilen ve aracılık edebilen hem zihinsel hem de hesaplamalı cihazlar olduğu görüşünü benimsiyoruz. BT, destek olmadan yapamayacakları bilgiyi yorumlamalarına, akıl yürütmelerine ve bilgi yansıtmalarına aracılık ederek, öğrencilerin bilişsel işleyişini kolaylaştırır.

Bu çalışmada, öğrencilerin bir kesir denkliği bilgisi oluşturmalarına yardımcı olacak bir hesaplamalı BT oluşturuldu. Bu araştırmanın amacı, CT’nin kesir denkliği bilgisi üretmedeki etkinliğini incelemektir.

Farklı öğrenme ortamlarında BT’nin etkililiğini incelemek için deneysel koşullar oluşturuldu ve bu, BT’lerin sınıf kullanımına ilişkin tavsiyelerin formüle edilmesine yol açabilecek ampirik bulgular sağladı.

Kesir denkliği bilgisi iki kısımdan oluşur: kesir denkliği kavramı ve denk kesirleri hesaplamanın prosedürel bilgisi. Bu BT, öğrenciler arasında konunun kavramsal bir anlayışının yanı sıra grafik destekli eşdeğer kesirlerin hesaplanmasıyla ilgili prosedürel bilgiyi geliştirmek için tasarlanmıştır.