Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri  – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri  – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

24 Mayıs 2022 Grupla öğrenme etkinlikleri öğrenme-öğretme süreci aşamalar Öğrenme-öğretme süreci örnekleri 0
AKILLI ARAMALAR

Araştırma Soruları

Bu araştırmanın amacı, sınıf kullanımı için kesir denkliği bilgisi üretmede BT’nin etkililiğini incelemektir. Bilişsel araçların değerlendirilmesinin ilkelerinden biri, öğrenenler tarafından çalışıldıktan sonra genelleştirilebilecek bilgilerin incelenmesidir. CT’yi değerlendirmek için aşağıdaki gibi iki spesifik araştırma sorusunu araştırıyoruz.

1. BT ile çalıştıktan sonra öğrencilerin öğrenme çıktıları nelerdir?
2. CT, optimal öğrenme çıktılarını elde etmek için geleneksel sınıf uygulamalarıyla nasıl bütünleştirilebilir?

Yöntemler

Bu çalışma, BT ile çalıştıktan sonra öğrenciler tarafından genelleştirilebilecek bilgileri incelemek için deneysel bir tasarım kullanır. Araştırmaya katılması için bir ilkokul davet edildi. Konu bilgisini öğrenmek için iki grup öğrenci rastgele seçilmiştir. Bir grup öğrenci, ilk aşamada BT ile öğrenmeye başlamış ve daha sonra ikinci aşamada tasvir edilenler gibi sondaj odaklı çalışma sayfaları (WS) üzerinde çalışmışlardır.

Bu öğrenci grubunun, delme odaklı çalışma sayfalarına doldurdukları cevapları doğrulamak için BT’yi kullanmasına izin verildi. Diğer öğrenci grubu, ilk aşamada sondaj odaklı çalışma yapraklarıyla başlamış ve daha sonra BT ile öğrenmiş ve ilk aşamada BT kullanmalarına izin verilmemiştir.

Öğrencilerin deneyin her aşamasından önce ve sonra kazandıkları kesir denkliği bilgilerini ölçmek için her iki gruba da nicel bir ön test ve iki son test uygulanmıştır. İki öğrenci grubunun çalışma akışlarını gösterir.

Konular, Örnekleme ve Profiller

Bu çalışmada sekiz ila dokuz yaş grubundaki otuz altı öğrenciyi örnekledik. Öğrenciler, yüz altmış beş üçüncü sınıf öğrencisi olan bir ilkokulda gönüllü İlk Üç öğrencisiydi. Deney gruplarının her birine on sekiz öğrenci rastgele atanmıştır.

Matematik ortalama puanı, öğrencilerin okulun matematik test ve sınavlarındaki ortalama sonuçlarıdır. Çalışmanın iki deney grubundaki öğrencilerin profilini gösterir.

Bir kesir denkliği bilgisinin iki bölümü vardır: kesir denkliği kavramı ve denk kesirlerin hesaplanmasına ilişkin prosedürel bilgi. Öğrencilerin kesir denkliği konusundaki bilgileri, ortak kesirlerin kavramsal anlayışının değerlendirilmesi için Niemi’nin araçlarından çıkarılan veya modifiye edilen maddelerle ölçülmüştür.

Araçta, öğrencilerin denk kesirleri temsil edecek diyagramlar çizmeleri, kesirlerin denkliğini yargılamaları ve kesir denkliği kavramını ne kadar iyi kavradıklarını ölçmek için bir kesrin denk kesirlerinin sayısını örneklerle numaralandırmaları istenmektedir.

Öğrencilerin eşdeğer kesirleri hesaplama yeteneklerini ölçmek için eşdeğer kesirleri bulma konusunda sekiz soruyu yanıtlamaları gerekmektedir. Araçtaki madde sayısını göstermektedir. Güvenilirlik katsayıları önemli bir iç tutarlılığı ortaya koymaktadır.


öğrenme-öğretme süreci aşamaları
öğrenme-öğretme sürecinin öğeleri
Grupla öğrenme etkinlikleri
Öğrenme öğretme etkinlikleri ders planı
Öğrenme-öğretme süreci örnekleri
Güdüleme etkinlikleri
sınıfta öğrenme-öğretme sürecinin yönetimi slayt
Bireysel öğrenme Etkinlikleri nelerdir


Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri

Araştırmacı, iki deney grubunun öğretmenidir. İki öğrenci grubu, iki haftalık bir süre içinde toplam altı saatlik öğrenme süresi olan dört toplantı sırasında iki bilgisayar odasında konu alanını öğrendi. Eğitim öğretim yılının sonunda yapıldı.

Bu konu genellikle dördüncü sınıfta öğretim yılının başında öğretilirdi. Öğrenme oturumlarında her öğrenciye bir bilgisayar tahsis edildi ve araştırmacı ve asistanlar öğrenme ve öğretme etkinliklerini koordine etti. Öğrenciler, tartışma amacıyla üç kişilik gruplara ayrıldı.

Tipik öğrenme etkinlikleri, öğrencilerin bireysel olarak ve bazen de gruplar halinde, kılavuz sayfalarda verilen görevleri BT desteğiyle veya sondaj odaklı çalışma sayfalarıyla çalışarak tamamlamalarını sağlamaktı; öğrencileri, tamamlanmamış görevlerin üstesinden gelmek için BT’yi kullanmaya teşvik etmek veya yönlendirmek; ve öğrenme etkinliklerinin hedeflerini pekiştirmek için akran öğretimi veya grup tartışması düzenlemek gerekir.

Sırasıyla CT desteği ve sondaj odaklı çalışma sayfaları ile öğrenme oturumlarının başlıca öğrenme ve öğretme etkinliklerini göstermektedir.

Sonuçlar ve tartışma

Bu bölümde, CT’nin öğrencilerin sınıf kullanımı için kesir denkliği bilgisinde yetkinlik kazanmalarına yardımcı olma kapasitesini tartışıyoruz. Birinci ve ikinci aşamaların sonunda iki deney grubu kesir denkliği bilgisi üzerinde tedavilerin etkilerini gösterir.

İki deney grubuna katılan öğrencilerin ön test ve son test II ölçümlerinin ortalamalarını ve standart sapmalarını gösterin.

Eşleştirilmiş t-testi, kesir denkliği kavramının ön-test ve son-test II ölçümlerinin her bir çifti arasındaki ortalama farkın ve her iki deney grubu için eşdeğer kesirleri hesaplamanın prosedürel bilgisinin önemli ölçüde farklı olduğunu göstermektedir. Diğer bir deyişle, ikinci aşamanın sonunda her iki grup da kesir denkliği bilgisine sahip olmuştur.

Ön test ölçümlerinin ortalamaları arasındaki farkları karşılaştıran iki t testi, iki deney grubu için ortalama eşitlik testlerinin hiçbirinin reddedilemeyeceğini göstermektedir. Bu bulgu, deneysel çalışmalardan önce her iki gruptaki öğrencilerin aynı kesir denkliği bilgisine sahip oldukları varsayımımızı doğrulamaktadır.

Ancak, son test I’deki FEConcept ve FECompute ölçümlerinde ve son test II’deki FECompute ölçümlerindeki iki deney grubu arasındaki farklar, son testin ortalamaları arasındaki farkları karşılaştıran dört t testinde istatistiksel olarak anlamlıdır. 

CTWSGp prosedürel bilgi grubundaki öğrencilerin bilgilerinin ilerlemesi, WSCTGp grubundaki öğrencilerin bilgilerinin ortalama ilerlemesinden %24,48 daha yüksektir. Bundan iki çıkarım yapılabilir.

İlk sonuç, CT’nin öğrencilerin kesir denkliği hakkında öğrenmelerine yardımcı olmada çalışma sayfasından daha etkili bir araç olduğu iddiasını desteklemektedir. İkinci sonuç, CT ile öğrenmeye başlamanın ve ardından delme odaklı çalışma sayfaları ile çalışmanın, CT’nin sınıf uygulamasıyla entegrasyonu için, eşdeğer kesirlerin hesaplanmasında yetkinlik oluşturma açısından tersinden daha iyi bir tasarım olduğunu göstermektedir.

Ancak son test II’de kesir denkliği kavramına ilişkin iki deney grubu arasındaki ortalama farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığını da göstermektedir.

CT’yi ve sondaj odaklı çalışma sayfalarını kullanmanın farklı sıraları, öğrencilerde kesir denkliği kavramında yeterlilik oluşturmada hiçbir fark yaratmadı. Eşleştirilmiş t-testi sonuçları, CT’nin WSCTGp grubundaki öğrencilerin kesir denkliği kavramını kavramalarına yardımcı olmadaki rolünün detaylandırılmasına yardımcı olur.

WSCTGp grubu, CT, öğrenmenin ikinci aşamasında tanıtıldığında kesir denkliği kavramını önemli ölçüde daha iyi kavradı ve delme odaklı çalışma yaprakları, ilk aşamada tanıtıldığında öğrencilerin kavramı kavramalarına pek yardımcı olmadı.

Bu, son test II’deki FEConcept ölçümündeki iki deney grubu arasındaki önemsiz istatistiksel farkın, CT aracının tanıtımında WSCTGp grubunun önemli ölçüde iyileştirilmesinden kaynaklandığını göstermektedir.