Bilim Öğrenim Topluluğu – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Bilim Öğrenim Topluluğu – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

28 Ocak 2023 Ankara Bilim Üniversitesi önlisans bölümleri Topluluk Yönetim Sistemi 0
İstatistik ve Araştırma Tasarımı

Bilim Öğrenim Topluluğu

Bilim, deneysel ve teorik araştırmalar yoluyla bilimsel olguları açıklamanın daha iyi bir yolunu bulmaya çalışan insan çabasıdır. Topluluğun eserleri, yaratıldıkları duruma kök salmış anlamlar içerir.

Bu nedenle, fen eğitimi, öğrencileri, bu eserlerin yinelemeli bir sorgulama süreci aracılığıyla yaratıldığı aynı otantik durumda bu anlamları yorumladıkları ve işbirlikçi bir şekilde yeniden oluşturdukları anlam oluşturma sürecine dahil etmelidir.

Ancak, öğrenciler sorgulama sürecini zorlu bir görev olarak görebilirler. “IRE” tipi etkileşime aşina olan öğretmenler, fazla yönlendirici veya fazla izin verici olmak arasındaki dengeyi bulmakta zorluk çekebilirler. Dolayısıyla bu proje, öğrencilerin bilimi anlamlandırma sürecindeki etkileşimlerini desteklemek için gerekli ilkeleri ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

Bu projeye rehberlik eden kapsayıcı soru şudur: “Öğrenciler arasında bilimi anlamlandırmayı teşvik etmek için ne tür yapı iskelesi stratejileri etkilidir?”

Daha spesifik olarak, aşağıdaki sorular araştırmaya rehberlik eder:

1. Öğretmen tarafından kullanılan hangi stratejiler öğrencilerin bilimsel anlam geliştirmelerinde iskele oluşturmada etkilidir ve bunlar öğrencilerin bilimsel fikirlerini nasıl değiştirir veya geliştirir?
2. CSCL’nin hangi tasarımları (işlevleri ve destekleri) bilimi anlamlandırmayı desteklemek için uygundur?

Teorik Çerçeve

Anlam oluşturma, öğrencilerin fikirleri bir araya getirip onlar üzerinde çalıştıkları diyalojik bir süreçtir. Sosyo-kültürel bir bakış açısıyla, fen öğrenimi, öğrencilerin topluluğun eserlerinde somutlaşan anlamları yeniden yapılandırmasını ve bu eserler için yaratıldıkları özgün durumlarda kullanarak bu eserlerin rafine anlamlarını oluşturmasını içermelidir.

Bu süreç, öğrenciler ve öğretmen arasında ortak bir anlayışa ulaşmaya çalışırken sosyal etkileşimi zorunlu kılar. Bu işbirlikçi anlam oluşturma, her öğrencinin yinelemeli sorgulama sürecine katıldıkça rafine edilen anlamların bireysel bir yorumunu yapmasına yardımcı olur.

Etkileşim, öğrenmenin önemli bir yönü olduğundan, derin öğrenmeyi sağlamak için öğrencilerin yakınsal gelişim alanı içinde iyi bir şekilde desteklenmesi gerekir. Öğretmen ve CSCL sistemi, destek sağlamada iyi mekanizmalardır.

Öğretmen, tam zamanında özelleştirilmiş yapı iskelesini sağlayabilir ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yanıt verebilirken, CSCL bilişsel, sosyal ve motivasyonel alanlarda yapı iskelesi sağlama konusunda kitlelere hitap edebilir. Bu nedenle, yapı iskelesi görevi, öğrenciler için iyi bir destek sistemi dengesi sağlamak üzere öğretmen ve CSCL arasında dağıtılabilir.

Yöntemler

Bu proje, probleme dayalı bir öğrenme bilimi sınıfında iskelelerin etkilerini incelemek için yinelemeli bir yaklaşım kullanır. Toplanan veriler, öğrenciler tarafından inşa edilen etkileşim modellerini ve anlamsal ilişkileri incelemek için sınıf söylemini ve CSCL veri tabanını içerir.

Veriler, öğrenciler tarafından bireysel yorumlarını yakalamak için çizilen kavram haritaları, gözlemleri doğrulamak için görüşme ve yeni yapı iskeleleri tasarlamak için öğretmenin yansıması ile üçgenlenir. Tasarım, uygulama ve yansıma döngülerinin sonucu, iskelelerin bir sonraki araştırma ve iyileştirme döngüsünü bilgilendirmek için kullanılır.


Öğrenci Toplulukları
Topluluk Yönetim Sistemi
Ankara Bilim Öğrenci işleri
Ankara Bilim Üniversitesi önlisans bölümleri
Ankara Bilim Üniversitesi hukuk Fakültesi ekşi
Ankara Bilim Üniversitesi çap
Ankara Bilim Ders Programı
Ankara Bilim Üniversitesi Duyurular


Blogosferinde İşbirlikçi Öğrenme

Bu araştırma, bir öğrenme topluluğunun gelişimi için çok uygun bir uygulama olarak Blogların kullanımını araştırıyor. Sendikasyon teknolojileri kullanılarak bir araya getirildiğinde, öğrenciler tarafından yönetilen Bloglar, Blogosphere olarak bilinen bir topluluk oluşturur.

Çalışma, böyle bir Blogosferin, bireylerin derinlemesine analiz yapabildikleri, başkalarının yeni bilgilerle nasıl boğuştuğunu gözlemleyebildikleri, sınıf arkadaşlarıyla etkileşime girebildikleri ve eğitmenden geri bildirim alabildikleri bir öğrenme topluluğunun inşasını desteklediğini önermektedir.

Bu etkileşim, anlatı oluşturma yoluyla gerçekleşir ve hem bireysel hem de grup bilgi edinimini etkileyen bilişsel ve sosyal süreçleri teşvik eder. Anlatıların kullanımı yoluyla bilgiyi toplu olarak oluşturma ve ifade etme yeteneğinin, yeni kavramları bireysel olarak ve soyut olarak öğrenmekten daha üstün olduğu düşünülmektedir.

Bu makale, sınıftaki öğrenmeyi geliştirmek için sendika bloglarının kullanımı yoluyla işbirlikçi olarak oluşturulmuş anlatıların potansiyeli için bir durum ortaya koymaktadır. Bloglar, bir bilgi kaynağı, bilgiyi ifade etme yolu ve sınıf için bir çevrimiçi etkileşim modu olarak öne sürülür.

Web sendikasyon teknolojisi kullanılarak bloglar ve diğer web siteleri, öğrencilerin diğer bloglardan güncellemeleri okuyabildiği, onlara bağlantı verebildiği ve kendi yazılarında bunlara atıfta bulunabildiği bir “Blogosfer” oluşturmak için birbirine bağlanabilir. Anlatı kavramıyla işlevselleştirildiğinde, sendika blogları, öğrencileri sürekli gelişen bir yansıma, bilgi paylaşımı ve tartışma sürecine dahil edecek şekilde yapılandırılır.

İşbirlikçi Anlatılar nelerdir?

“Bir deneyimin yapılandırılmış, tutarlı bir şekilde yeniden anlatılması” olarak tanımlanan anlatılar, yalnızca çok zorlayıcı bilgi kaynakları değil, aynı zamanda bilgileri anlamlandırdığımız ve anlayışımızı ifade ettiğimiz yapılardır.

Bu nedenle, öğrenmeyi kolaylaştırmak için bilgiyi daha tutarlı bir şekilde yayma yetenekleri nedeniyle anlatıların önemli eğitim araçları olduğu söylenebilir. Bu yazar, bu nedenle, sendikasyon Blogları kullanan ortaklaşa yazılan anlatılar olan İşbirlikçi Anlatılar fikri için bir örnek oluşturmak istiyor.

Karmaşık öğrenme çıktıları, öğrenci aldığı yeni bilgilerden anlam çıkardıkça bireysel “anlatıyı” – veya blog girişini – oluşturma eylemiyle ortaya çıkar. Alınan yeni bilgilere dayalı anlatılar oluşturma eylemi, öğrenen için yeni bilgilerin oluşmasına yardımcı olur.

Buna karşılık, kazanılan bilginin diğer öğrenciler tarafından bilgi olarak kullanılabilmesi için anlatılar yoluyla ifade edilmesi gerekir. Bu nedenle, öğrencilerin blog girişleri oluşturmasını isteyerek, öğrencilerin yalnızca bilgi/enformasyonun pasif alıcıları olmadığı, yinelemeli bir bilgi oluşumu döngüsü harekete geçirilir.

Sendikasyon bloglarının sağlayabileceği diğer bir eğitim fırsatı, öğrencinin kendi bireysel öğrenme “anlatılarını” oluşturmasına ve bunları yorum yapma işlevi ve bir blogda kullanılan bir mekanizma olan “TrackBacks” gibi etkileşimli özellikler aracılığıyla diğer öğrencilerle paylaşmasına izin verme yeteneğidir. bu, orijinal gönderiye atıfta bulunan diğer bloglardaki girişlerin bir listesini gösterir.

Ek olarak, akış okuyucularının ve toplayıcıların kullanımı, bireysel blog gönderilerinin bir web sitesine beslenmesine olanak tanır ve sınıf öğrenme topluluğunun birleşik bir görünümünü oluşturur.

Bu tür birleştirme ve birbirine bağlamadan kaynaklanan topluluk, Blogosfer olarak adlandırılabilir. Bir Blogosphere kullanımı, öğrencinin akış okuyucusunda başkalarının gönderilerini okuyarak kendi bilgilerini keşfetmesini ve genişletmesini sağlar.

Ek olarak, öğrenciler kendi blogunda başkaları tarafından okunacak kişisel bir öğrenme anlatısı oluşturarak, sürekli büyüyen toplumsal bilgi birikimine kolayca katkıda bulunabilirler. Bir Blogosphere’deki etkileşim, bu nedenle, belirli Blog girişlerine yorum yapmak veya TrackBack’ler göndermek yoluyla Blogosphere’de yinelemeli bir bilgi oluşturma sürecini tetikler.