Çalışma Popülasyonu – Kenya’da Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Çalışma Popülasyonu – Kenya’da Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

6 Mayıs 2022 Evren örneklem tablosu Evreni bilinen örneklem hesaplaması Popülasyon ve örneklem örnekleri 0
İstatistik ve Araştırma Tasarımı

Çalışma Popülasyonunun Özellikleri

Dini ve dünyevi eğitimin farklı metin türlerinin anlaşılması üzerindeki etkilerini araştırmak için, Msambweni’deki medreselerin en gelenekseli olan Medrese Chiuriro’ya devam eden veya okula kayıt yaptıran on iki ile on sekiz yaş arasındaki otuz altı çocuktan veri toplandı. 

Bu çocuklardan 18’i Chiuriro Medresesi’ndeki eğitim kursunu tamamlamış veya tamamlamaktaydı, yani Kuran’ı okuyup ezberleyebiliyorlardı ve ilk dört sûre, dua ve Kur’an’ın bazı bölümleri öğretiliyordu (veya öğretiliyordu). Kiswahili çevirisinde Hadis. Hepsi, Standartlar V-VIII’de Msambweni bölgesindeki ilkokullara kayıtlıydı. Diğerleri, Vengujini İlköğretim Okulu’ndaki Standart VII’ye kaydoldu ve daha önce medreseye gitti.

Vengujini İlköğretim Okulu’ndaki Standart VII’deki otuz dokuz öğrenciden on sekizi iki yıldan az bir süre medreseye gitmişti ve en az dört yıllık Kuran eğitimi almış öğrencilerle karşılaştırıldı. Standart VII’deki tüm öğrenciler bir medreseye gitmişti.

İki yıldan az Kuran eğitimi almış olan on sekiz kişi, daha büyük okul çağındaki kardeşlerine medreseye kadar eşlik etmişti ve Standart I’e girdiklerinde din derslerine devam etmediler. Bu ilkokulda Standart VII’ye kayıtlı öğrenciler, en az on üç yaşındadır. bu arada medreseye giden çocukların çoğu eğitimlerini bitiriyor.

Standart öğrencileri de başka bir nedenle seçilmiştir. Vengujini İlköğretim Okulu’nda ve diğer ilköğretim okullarında, yalnızca öğrenimlerine yönelik yetenek gösteren öğrenciler, ilköğretim döneminin son yılına girmeye teşvik edilir ve bu tarihte okul bitirme sınavına girerler.

Otuz altı çocuğun çoğunluğu (%61) erkekti. Medreseyi bitiren veya bitirmekte olan on sekiz kişiden on üçü erkekti, ancak Madrassa Chiuriro’daki ve Msambweni’deki diğer medreselerdeki çocukların neredeyse yarısını kızlar oluşturuyor.

Çalışma Tasarımı

Sadece eğitiminin olası etkilerini değil, aynı zamanda dil ve metin türünün anlama üzerindeki etkisini de incelemek için bir deney tasarlandı. Madrassa Chiuriro’da dört yıl veya daha fazla eğitim almış çocuklar, her biri altı çocuktan oluşan iki gruba rastgele atandı.

İlk gruba Arapça dini metinler verildi ve ana dilleri Kiswahili’de sorular soruldu ve bu sorular materyalden hatırlama ve çıkarım yapma yetenekleri hakkında bilgi aldı. İkinci gruba aynı metin ve sorular Kiswahili dilinde verildi.

Ayrıca, Vengujini İlköğretim Okulu’ndaki Standart VII’de Kuran eğitimini tamamlamış üçüncü bir grup çocuk, İngilizce ve Kiswahili dilinde dini metinler ve bu dillerde bilim metinleri de aldı. Bu grup, iki üyeli üç alt gruptan oluşuyordu.

Her alt grup, üç dil koşulundan biri altında dini ve bilim metinleri aldı. İngilizce metinler ve İngilizce sorular, İngilizce metinler yer alır.

Üç dil koşulu, bu dillerin sınıflarda kullanımını tekrarlar. İlk üç standartta çocuklar Kiswahili’de eğitim görüyor. Standart IV’ten İngilizce metinler okurlar ve İngilizce eğitim dilidir, Kiswahili genellikle açıklama ve açıklama için kullanılır.

İki yıldan az Kuran eğitimi deneyimine sahip on sekiz Standart öğrencisi, yukarıda açıklanan koşullar altında İngilizce ve Kiswahili metinleri alan altı denekten oluşan üç gruba rastgele atandı.

Ne yazık ki, bu okulda eğitimini bitirmiş veya bitirmekte olan Standart VII çocuklarını, bu tür eğitime asgari düzeyde maruz kalanlarla karşılaştırmak mümkün değildi. 


Evreni bilinen örneklem hesaplama
Popülasyon ve örneklem arasındaki fark
Popülasyon ve örneklem örnekleri
Evren örnekleri
Evren örneklem tablosu
Popülasyon ve Örneklem
Evren ve örneklem örnekleri
Retrospektif çalışma örnekleri


Bu bilim metinleri, yukarıda tartışılan dini metinlere iki açıdan benzemektedir. İlk olarak, her set açıklayıcı ilkeleri sunan bir metin ve bunların nasıl uygulanabileceğini gösteren bir metin içerir. İkincisi, metinlerin konusu öğrencilere tanıdık gelse de, her sette biraz daha az bilinen bir metin vardı, Humazah Suresi ve Süzgeç Nasıl Yapılır metinler arasında en az aşina olunan metinlerdi.

Vengujini İlkokulundaki Standart öğrencilerine su filtrasyonu hakkında talimat verilmiş, ancak çökeltme deneyini yapmamışlardı. Benzer şekilde, din eğitimi derslerinde Humaze Suresi ile ilgili bir ders işlenmemişti.

Fen metinlerinin İngilizce ve Kiswahili versiyonları hazırlanmış ve Vengujini İlkokulunda Standart VII’deki yirmi dört öğrenciye uygulanmıştır. Böylece, altı öğrenciden oluşan üç grup, İngilizce sorularla İngilizce, Kiswahili sorularla İngilizce veya Kiswahili sorularla Kiswahili olarak din ve bilim metinleri aldı.

Medreseye dört veya daha fazla yıl devam eden dördüncü bir gruba, üç dil koşulunda her iki metin seti de uygulandı.

Medrese Chiuriro’dan iki öğrenci grubu, tümü bir devlet ilkokuluna kayıtlı olmalarına rağmen, dini metinlerin yalnızca Arapça ve Kiswahili versiyonlarını aldı. Bu çocuklara su filtrasyonu konusunda eğitim alıp almadıkları bilinmediği için bilim metinleri verilmemiştir.

Metni anlama hakkında bilgi elde etmek için dört tür soru kullanıldı: şunları gerektiren sorular: 1. Metin mevcutken olgusal bilgilerin hatırlanması; 2. Metin olmadan bu tür bilgilerin geri çağrılması; 3. Metin içindeki önermelerden çıkarımlar; ve 4. İlgili bir metinden çıkarımlar.

Daha önce bölgede yaşayan ve orada okula giden bir kadın olan deneyci, denekten biyografik bilgiler elde eden bir dizi soruyla başlayan bir senaryodan test uygulamasını gerçekleştirdi. Çocuklardan metinlerle ilgili soruları yanıtlamadan önce metinleri yüksek sesle okumaları istenmiştir.

Sorular İngilizce olarak sorulsa ve cevaplarına herhangi bir zaman sınırlaması getirilmese bile, herhangi bir dilde cevap verebilirlerdi. Deneysel durumun yapaylığını en aza indirmek için, test araçları ya Madrassa Chiuriro’da ya da Vengujini İlköğretim Okulu’nda öğretim normal olarak gerçekleştiğinde uygulandı. İdarelerin tamamlanması genellikle 10 ila 15 dakika sürer.

Din ve Bilim Metinlerini Anlama

Öğrencilerin protokolleri, metinlerin yönetimine dahil olmayan Müslüman bir Kiswahili konuşmacı tarafından yanıtların doğruluğu için puanlandı. Analiz için hatırlama ve iki sureden çıkarım gerektiren on beş soru seçilmiş ve her birine ve her iki metne verilen yanıtlar için puanlar elde edilmiştir.