Ara Değerlendirme ve Uygulamaya Dayalı Doktora – Çağdaş Yüksek Öğretimde Doktora Çalışması – Farklı Toplumlarda Doktora – Birleşik Krallık’ta Doktora – Doktora Çalışması Yaptırma – Doktora tezi – Doktora Tezi Ücretleri

Ara Değerlendirme ve Uygulamaya Dayalı Doktora – Çağdaş Yüksek Öğretimde Doktora Çalışması – Farklı Toplumlarda Doktora – Birleşik Krallık’ta Doktora – Doktora Çalışması Yaptırma – Doktora tezi – Doktora Tezi Ücretleri

Ara Değerlendirme ve Uygulamaya Dayalı Doktora Yukarıda ele alınan Profesyonel Doktora programlarının tam tersine, Uygulamaya Dayalı Doktoralar, ara değerlendirmelerin yapılabileceği ilerleme noktalarına kendilerini bu kadar kolay ödünç vermeyebilir. Bu ikinci tür Doktora programında öğrenmenin farklı aşamalarının değerlendirmeye uygun olduğunu düşünmek daha zordur. Uygulamaya dayalı bir sonucun gerçekleştirilmesi için gerekli olan bir beceri birikimi olabilir, ancak…
Devamı


18 Aralık 2020 0