Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri  – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Eğitim Akımları – Asya Ülkeleri Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Eğitim Akımları 1959-1979 yılları arasındaki yirmi yıl boyunca, ebeveynler için giderek daha fazla çocuğu İngiliz akımına kaydettirmek için tutarlı ve güçlü bir eğilim olmuştur. Tablo 5.4, 1959’da İlköğretim Bir adlı ilkokulun birinci sınıfına giren çocukların yalnızca yüzde 47’sinin İngiliz akışında olduğunu ve neredeyse bir o kadarının (yüzde 46) Çin akışında olduğunu göstermektedir. 1979’a gelindiğinde, İngilizce…
Devamı


20 Şubat 2022 0