Ampirik Genellemeler

Yükseköğretimin Ölçeği – İsviçre’de Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Sonuç ve Öneriler Yüksek öğretim, İsviçre’de diğer OECD ülkelerinde olduğundan daha sonra reforma tabi tutulmuştur. Paradoksal olarak, bilimler ve mühendislikte üniversite temelli araştırmaların gücü ve yenilikçiliği ve eğitim ve öğretimin (özellikle mesleki eğitim sisteminin) göreli başarısı, neredeyse tüm genç yetişkinlerin iş hayatına girmek için üçüncül seviyenin altında nitelikler edinmelerini sağlamada. Pazar, önemli bir değişikliği düşünmek…
Devamı


11 Kasım 2021 0