Irkçılık – Eğitimde Çok Kültürlülüğü Tanımlama ve Tasarlama – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Etnik Köken – Doktora – Ödevcim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Niyet Mektubu Yaptırma

Denetim Denetçilerin atanmasına yönelik resmi ve gayri resmi yaklaşımlar için hem Fransa hem de Japonya, yoruma değer olan denetim yaklaşımları geliştirdiler. Fransa’da (ve benzer şekilde Polonya’da) süpervizörler, doktora ödülünü takiben yaklaşık beş yıllık araştırma çalışmasının ardından verilen bir diploma olan, denetlemek için “habilitasyon” almalıdır. İlginç bir şekilde, Fransa’da en azından üç meslektaştan oluşan bir panele…
Devamı


31 Aralık 2020 0