Araştırma Nedir?

Gelecekteki İngilizce Kullanımı – İzlanda’da Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Katılımcılar Ankete katılanlar İzlanda’da zorunlu eğitimin sonunda 10. sınıftaki 703 öğrenciydi. Veriler ülke çapında 18 okuldan toplanmıştır. Çalışma sırasında öğrenciler 15 ila 16 yaşları arasındaydı ve kızlar ve erkekler arasında neredeyse eşit olarak bölünmüştü: 359’u kız (%51) ve 343’ü erkekti. Genel olarak, katılımcılar resmi İngilizce eğitimine 5. sınıfta başlamışlardır. Ülkedeki bu grubun nüfus dağılımını en…
Devamı


29 Ocak 2022 0