Gelecekteki İngilizce Kullanımı – İzlanda’da Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Gelecekteki İngilizce Kullanımı – İzlanda’da Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

29 Ocak 2022 Gelecek Zaman ekleri Gelecek Zaman ile ilgili 10 tane cümle İngilizce Gelecek Zaman İngilizce 0
Matematik Önerileri – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Katılımcılar

Ankete katılanlar İzlanda’da zorunlu eğitimin sonunda 10. sınıftaki 703 öğrenciydi. Veriler ülke çapında 18 okuldan toplanmıştır. Çalışma sırasında öğrenciler 15 ila 16 yaşları arasındaydı ve kızlar ve erkekler arasında neredeyse eşit olarak bölünmüştü: 359’u kız (%51) ve 343’ü erkekti. Genel olarak, katılımcılar resmi İngilizce eğitimine 5. sınıfta başlamışlardır.

Ülkedeki bu grubun nüfus dağılımını en iyi şekilde temsil etmek için stratejik örnekleme kullanılmıştır. 2009’da İzlanda’da 4511 öğrenci 10. sınıfa kaydoldu ve nüfusun %59,8’i (2698) İzlanda’nın güneybatı kıyısında, başkent bölgesinde ve çevresinde okula gitti. Örneklemimizde, katılımcıların %59,7’si (420 öğrenci) bu bölgeden gelmekte olup, kalan 283’ü hem büyük hem de küçük kasabalardan oluşan ülkenin geri kalanını temsil etmektedir.

Enstrümanlar

Bu çalışmada kullanılan anket kısmen 2006’da İzlanda’daki Eğitim Bakanlığı için yayınlanan daha önceki bir ankete dayanmaktadır. Kristjánsdóttir ve ark. (2006) çalışması İzlanda’daki anaokulları ve ilkokullarda İngilizce öğretimini tanımlamaktı.

Çalışmamız daha dar bir grubu hedeflemiş ve daha yaşlı öğrencilerin görüşlerine odaklanmış olsa da, anketin öğrencilerin İngilizce yeterliliklerine ve kullanımlarına ilişkin kendi algılarının keşfedilmesiyle ilgili bir kısmının kullanılması yararlı bulunmuştur. gelecekteki bazı karşılaştırmalar için zemin. Yaklaşık 40 dakika süren ankette 16 soru seti yer aldı.

Bu makalede bildirilen ankette yer alan sorular, öğrencilerin İngilizce’yi okul dışında ve okul dersi olarak nasıl algıladıklarını, İngilizce’de kendi yeterliliklerini ve mevcut ve beklenen İngilizce kullanımlarını nasıl algıladıklarını araştırmaktadır. Buna ek olarak, öğrencilerin İngilizce öğretim yöntemlerini nasıl algıladıklarını ve okuldaki hangi etkinliklerin İngilizce gelişimleri için en faydalı olduğunu düşündüklerini araştırır.

Verilerin toplanması ve analizi

Veriler, onuncu yılın sonunda öğrencilere uygulanan bir anket aracılığıyla toplanmıştır. Veriler, öğretim yılının sonunda Nisan ve Mayıs aylarında toplanmıştır. Anket öğrencilere bir ders saati süresince sunulmuştur. Cevaplar SPSS programı kullanılarak analiz edilmiş ve bireysel sorular için sonuç üretilmeden önce eksik verilerin ele alınması için veri düzeltmeleri yapılmış ve iç tutarlılık güvenirlik analizi yapılmıştır.

Bu örnekte eksik veriler ortalama olarak %1’den azdı ve bu nedenle, düzeltmeden öncekiyle aynı ortalama tahminleri koruyan maksimum olabilirlik tahminlerinin kullanılmasına karar verildi. Burada sunulan veriler tanımlayıcı olmasına rağmen, daha sonraki veri analizlerinde eksik verilere duyarlı yöntemlerle yapılmasına karar verilmiştir.

Sonuçlar

Bu makalede sunulan sonuçlar tanımlayıcı sonuçlardır. Her bir araştırma sorusuyla ilgili her bir maddeye yanıt sıklığını göstereceğiz. Birincisi, sonuçlar bu ankete katılanların neredeyse tamamının İngilizcenin çok önemli olduğunu düşündüklerini gösteriyor: %70 (N = 492) İngilizce’nin çok önemli olduğunu söylerken, %27’si (N = 190) oldukça önemli olduğunu söyledi. 703 katılımcıdan sadece 12’si (%1,7) İngilizce’nin önemli olmadığını veya gerekli olmadığını bildirdi.

Bu kategoride erkekler ve kızlar arasında anlamlı bir fark bulunamadı. Araştırma sorularını yanıtlamak için sonuçlar dört kategoriye ayrılır ve şu sırayla sunulur: öğrencilerin İngilizce’de algıladıkları yeterlilik, İngilizce’yi şu anda ve gelecekte kullanmaları, bir okul dersi olarak İngilizce’ye yönelik tutumlar ve son olarak, öğretime yönelik tutumlar malzeme ve görevlerdir.


Gelecek Zaman ile ilgili 10 tane cümle İngilizce
Gelecek Zaman İngilizce
Gelecek Zaman İngilizce cümle örnekleri
Gelecek Zaman cümleleri
Gelecek Zaman ekleri
Gelecek Zaman İngilizce Konu Anlatımı
Going to Gelecek Zaman
Will ile ilgili gelecek cümleleri


Öğrencilerin İngilizcede Algıladıkları Yeterlilik

Başlangıç ​​olarak, katılımcıların genel İngilizce bilgilerini nasıl algıladıklarını gösteren sonuçlara bakacağız. Katılımcıların toplam %70’inin İngilizce bilgilerini iyi veya çok iyi olarak algıladığını göstermektedir. Ancak kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı bir fark vardır, yani erkeklerin %81’i ve kızların %60’ı İngilizce bilgilerini iyi veya çok iyi olarak algılamaktadır. Daha sonra soru, dört beceriyle ilgili yeterliliklerinde farklılık algılayıp algılamadıklarını görmek için ayrıştırıldı ve onlara İngilizce dinleme, konuşma, okuma ve yazmayı ne kadar zor veya kolay buldukları soruldu.

Görebileceğimiz gibi, katılımcıların yarısından fazlası İngilizce dinlemeyi çok kolay bulurken, %37’si İngilizce konuşmayı çok kolay buldu. Benzer şekilde, %47’si İngilizce okumayı çok kolay bulurken, yalnızca %35’i İngilizce yazmayı çok kolay bulduğunu belirtti. Tüm beceriler için alıcı beceriler daha yüksek puanlanır ve erkekler yeterliliklerini kızlardan biraz daha yüksek olarak değerlendirir.

Mevcut ve Gelecekteki İngilizce Kullanımı

Öğrencilerden görüldüğü gibi 4 puanlık bir ölçekte (sık sık, bazen, nadiren ve hiçbir zaman) farklı bağlamlarda mevcut İngilizce kullanımlarını değerlendirmeleri istenmiştir.

Tablo 3’ün gösterdiği gibi, 10. sınıf öğrencileri İngilizceyi okul dışında çeşitli şekillerde kullanırlar. Alıcı dil kullanımı en yaygın olanıdır. Müzik dinlemek en yüksek puanı alırken, televizyon ve film izlemek ikinci sırada geliyor. Verimli kullanım daha sınırlıdır. Sadece %19’u bir arkadaşıyla İngilizce konuşmaktan bahsetmiştir.

Seyahat ederken İngilizce kullanmak muhtemelen en az üç beceri kullandıklarını gösterir: okuma, dinleme ve konuşma. Bulunan tek belirgin cinsiyet farklılıkları, erkeklerin kızlardan çok daha fazla oynadığı bilgisayar oyunları oynama kategorisindeydi. Bu, İngiliz İzlandalılarının çoğunun günlük hayatta kullandıkları gerçeğinin bir kez daha altını çiziyor.

Öğrencilere ayrıca gelecekte İngilizceyi nasıl kullanmayı düşündükleri sorulmuş ve beklendiği gibi en önemli faktörün İngilizceyi yabancı ülkelerde kullanabilmek olduğu sorulmuştur. Sadece %37’sinin çok kolay bulduğu bir beceri olan İngilizce’yi (yurtdışında!) konuşmaya en çok hevesli olmaları dikkat çekicidir.

Daha sonra öğrencilere İngilizceyi gelecekte ne amaçla kullanmak istedikleri sorulmuştur. Cevapları gösteriliyor. Tablo, öğrencilerin İngilizce’yi yurt dışında ve gelecekteki öğrenimleri için kullanabilmek istediklerini göstermektedir. Turistlerle konuşmak, turizm endüstrisinde çok fazla yer almak için çok genç olduklarından anlaşılabilir bir şekilde daha düşük bir puana sahiptir.

En çarpıcı bulduğumuz şey, şarkı sözlerini anlamanın ve bilgisayar oyunları oynamanın çok yüksek puan almamasıdır. Bu, bu yaş grubu için şarkı sözleri çok önemli değilken en önemli sorunun müzik olup olmadığını veya kendilerini zaten şarkı sözlerini ve bilgisayarda ne yapacaklarını anlayan olarak mı algıladıklarını merak etmemize neden oluyor.