Temel Derslerin İnşası – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez

Akademik Okuryazarlık – Norveç’de Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Öğrenme Yaklaşımları, Kültürlerarası Değişim ve Akademik Okuryazarlık Bu bölümde, pedagoji, hareketlilik ve akademik okuryazarlığın analizi ile ilgili bazı teorik fikirler sunuyoruz. Sosyal bilgiler açısından “kültürel çeviri” kavramı önemlidir. Kültürel çeviriler, dil konularını da içeren, çok daha geniş bir anlamda yorumlanır. Çeviriler, kültürel melezliği gerektiren, insan ve metin hareketlerinden oluşan ürünler değil süreçler olarak kabul edilir.…
Devamı


17 Aralık 2021 0