Akademik Okuryazarlık – Norveç’de Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Akademik Okuryazarlık – Norveç’de Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

17 Aralık 2021 Akademik Okuryazarlık dersi Okuryazarlık Ölçeği 0
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri  – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Öğrenme Yaklaşımları, Kültürlerarası Değişim ve Akademik Okuryazarlık

Bu bölümde, pedagoji, hareketlilik ve akademik okuryazarlığın analizi ile ilgili bazı teorik fikirler sunuyoruz. Sosyal bilgiler açısından “kültürel çeviri” kavramı önemlidir. Kültürel çeviriler, dil konularını da içeren, çok daha geniş bir anlamda yorumlanır.

Çeviriler, kültürel melezliği gerektiren, insan ve metin hareketlerinden oluşan ürünler değil süreçler olarak kabul edilir. Homi Bhabha, çeviriyi sosyal ve kültürel etkileşim için temel olarak anlar: “çeviri, kültürel iletişimin performatif doğasıdır”. Eğitim ve öğrenme değişimi, kültürel çeviri süreçlerinin örnekleridir.

Öğrenme ve Kültürlerarası Değişim

Kültürlerarası adaptasyon sürecinin kendisi, “hem iki veya daha fazla farklı kültürle karşılaşma deneyimini hem de böyle bir karşılaşma yoluyla gerçekleşen öğrenmeyi” içeren bir kültürlerarası öğrenme sürecidir. Kültürlerarası öğrenme ve adaptasyonun bu ikili karakteri, bu bölümde alınan yaklaşımı yansıtmaktadır. Buna ek olarak, değişim ve hareketliliğin kültürlerarası öğrenmenin nesneleri olduğunu öneriyoruz.

Bu süreçte karşılaşılan genel sorunlar, Gill (2007) tarafından şöyle sıralanmıştır: dil yeterliliği, bağımsız çalışma ve kendi kendine öğrenme deneyimi, ilgili çalışma becerilerine erişim ve yerel ders konularına ve öğretim materyallerine yönelim . Ancak Gill, bu sorunların denizaşırı öğrenciler, özellikle de İngiliz kurumlarındaki Çinli öğrenciler için basmakalıp olduğunu iddia ediyor.

Bu klişeleri azaltmak için Gill, hareketli öğrencilerin bakış açısından öğrenmeyi, kendilik algısını, değerleri ve bakış açılarını anlama ile ilgili araştırma eksikliği olduğunu savunuyor. Yüksek öğretimin küreselleşmesinin sömürge sonrası eleştirisi bağlamında, Sidhu, uluslararası öğrencilerin, örneğin çocuksu ve entelektüel olarak aşağı, pasif, eleştirel olmayan, araçsal ve yüzeysel öğrenenler olarak daha fazla klişesini gündeme getiriyor. Yerli ve yabancı öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarını karşılaştıran çalışmaların nadir olduğunu ve bunun da bu kültürel kalıp yargıların devam etmesine katkıda bulunduğunu belirtiyor.

Öğrenci düzeyinden örgüt düzeyine hareket eden Otten, Knight ve De Wit’e (1995) atıfta bulunarak, örgütlerde öğrenme hakkında bazı fikirler vermekte ve “uluslararasılaşmayı, yapı ve yapı değişiklikleri meydana getirmeyi amaçlayan faaliyetler olarak tanımlamaktadır. 


Google Akademik
Akademik Okuryazarlık dersi
Göç Ölçeği
Okuryazarlık Ölçeği


Kültürel çeşitlilik ve uluslararasılaşma, otomatik olarak kültürlerarası temaslara ve kültürler arası öğrenme deneyimlerine yol açmaz. Kültürlerarası karşılaşmalar, kurallar, stratejiler ve çok boyutlu bir asimetri içeren, öğrenciler arasında olduğu kadar kurumsal bağlamlarda da karmaşıktır. Otten, Hofstede’ye atıfta bulunarak, “tüm sosyal davranışların, öğretme ve öğrenmenin kültürleşme ve farklı kültürel geçmişlerle şekillendiğini” savunuyor.

“Öğrenme değişimi”, yüksek öğretimde öğrenme uygulamaları yoluyla kültürlerarası değişim süreci dediğimiz şeydir. Bu sürecin sonuçları tutum, kalite, derece, derinlik ve dağılım açısından son derece çeşitli olabilir. Yüksek öğretimin uluslararasılaşması ideolojileri, bu tür öğrenme ve değişim süreçlerinin istenen çıktılarının (Popkewitz 2012’de uluslararasılaşmanın “kurtuluş temaları” olarak adlandırılan) şu veya bu versiyonuna dayanmaktadır.

Örneğin, ana akım çağdaş teori ve ideolojiye göre “öğrenme değişimi” fikri ve pratiği, bireysel ve kurumsal gelişime katkıda bulunabilecek öğrenme değişimi sürecinden öğrenilecek değerli bir şey olduğunu öngörür ve, belki de öğrenmeye bakış açısının değişen yönlerine ve bunların temsil ettiği mübadele anlayışına sahiptir.

Ancak bu, resmi ideoloji tarafından ne kadar şiddetle arzu edilirse edilsin, bir sonucun olası varsayımlarından yalnızca biridir. Başka bir sonuç, değişim süreci başlamadan önce orijinal bir pozisyonun konsolidasyonu olabilir; yani, sürecin sonucu olan “öğrenme” her şeyden çok orijinal bir konumun korunmasına katkıda bulundu. Bu karmaşık “öğrenme değişimi” aritmetiğinde başka olasılıklar da mevcuttur.

Akademik Okuryazarlık, İntihal ve Uluslararası Öğrenciler

Daha yaygın olarak “intihal” olarak bilinen metinden ödünç alma sorunu, akademik camianın yanı sıra halkın hayal gücünü de rahatsız ediyor. Bir yandan, “intihal”, güçlü olumsuz çağrışımlarla, bir hırsızlık biçimi ve yaptırıma uygun akademik suistimal türünün bir örneği olarak görülüyor.

Yüksek eğitim ve araştırmada, “intihal” eylemleri yapmak, genellikle hem araştırmacılar hem de öğrenciler için sınırlama ve cezalandırmaya yol açar; bu tür bir ceza özellikle ikincisi için güçlü olmasa da, birincisi için ömür boyu sınır dışı edilme ve toplumdan dışlanma anlamına gelebilir. Kamusal alanda, yüksek rütbeli memurlar arasında “intihal”in ortaya çıkarılması, bir tür kamusal “ahlaki arınma” işlevi görür ve politikacılara ve diğer kamuya mal olmuş kişilere karşı güvensizlik duygularını körükler.

2011’de, Almanya’daki wiki tarzı işbirlikçi gönüllü grupları, tezinde büyük miktarda intihal “ortaya çıkararak” eski savunma bakanını tespit etmeyi başardılar. Rusya’da aktivist grup “dissernet”, 2013 yılından bu yana, kamuya mal olmuş kişilerin entelektüel sahtekarlığını düzenli olarak ifşa ederek bir intihal karşıtı güç oluşturdu. İntihal karşıtı hareketler, doktora sahtekarlığının devlet ve siyasi iktidarın ayrılmaz bir parçası olduğu iddiasıyla iktidar merkezlerine yönlendirilir. Kamuya mal olmuş kişilerin tezleri, çoğu zaman haksız yazarlık izlenimi uyandıran, uygun referans ve tırnak işaretleri içermemeleri nedeniyle kötü bir şekilde incelenir.

Uluslararası öğrenciler, anadili olmayan bir dil ortamında öğrencilerdir. Eğitimleri ve akademik performansları bir dil öğrenme ve sosyalleşme bağlamında yürütülür. Eğitimsel değişim bağlamında uluslararası bir öğrenci olmak, bir dili konuşarak öğrenmenin yanı sıra akademik okuryazarlık normlarına ve uygulamalarına yazılı olarak nasıl uyum sağlayacağını öğrenmek anlamına gelir.

Araştırma ve yüksek öğretimde, adil davranışı teşvik etmek ve ihlalleri önlemek için formüle edilmiş, akademik okuryazarlıkla ilgili belirli normlar ve kurallar vardır. Akademik yazı bağlamında bu tür onaylanmayan ihlalleri ifade eden en yaygın kelime, “başkasının eserini kendi eseriniz gibi iddia ederek” aldatma girişimi olarak tanımlanan “intihal”dir.

İntihal, yayınlanmış kaynakları doğru referans göstermeden kullanmak veya eğitim bağlamında diğer öğrencilerden kopyalamak ve hatta diğer öğrencilerle “çok yakın” çalışmak olan en yaygın olanı farklı biçimler alabilir.

İntihal, ana akım akademik toplulukta kesinlikle onaylanmaz ve caydırılır ve tespit edilirse, sınırlama ve cezalandırma gibi yaptırımlara yol açar. Akademik okuryazarlık, özgünlük, yazarlık ve doğruluğun güçlü bir şekilde onaylandığı bir özgünlük ve dürüstlük etiği ile çevrilidir. Walter Ong’un “sözcüğün teknolojileşmesi” olarak adlandırdığı bir dönemde, başkalarının metinlerini kullanmak için yeni fırsatlar doğuyor.