AKILLI ARAMALAR

Portekiz’deki Mevcut Durum – Portekiz’de Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Verimlilik Portekiz’de çalışılan saat başına düşük işgücü verimliliği düzeyi (ABD’dekinin yalnızca yarısı), daha yüksek gelirli OECD ülkeleri ve Avrupa Birliği ortalaması ile karşılaştırıldığında gelir farkının ana açıklamasıdır. Nispeten düşük vasıflı emek yoğun sektörlerin yüksek payı ile ekonominin yapısı ile ilgilidir. Portekiz, en düşük okuryazarlık düzeyine sahip kişiler için en yüksek işgücü katılımı düzeylerinden birine sahiptir.…
Devamı


12 Mart 2022 0