Yabancı Dil Öğrenimi ve Kullanımı – İzlanda’da Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) *** 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 09:00 - 21:00 arası hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma ...

Yabancı Dil Öğrenimi ve Kullanımı – İzlanda’da Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

19 Ocak 2022 Erken yaşta yabancı dil eğitimi Yabancı dil eğitimi nasıl olmalı makaleler Yabancı dil öğretim Yöntem ve teknikleri 0
 Bilişsel Aktiviteler – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Katılımcıların Anadili ve Yabancı Dil Öğrenimi ve Kullanımına Yönelik Tutumları İle İlgili Sorular

Katılımcılara konuyla ilgili çeşitli sorular soruldu. Yanıt verenler ile evdeki çocukları arasındaki dil kullanımıyla ilgili soru, doğrudan aile içindeki dil kullanımına bağlı sonuçlar verdi. Hem ebeveynlerin hem de bakıcıların aynı ülkeden geldiği ailelerde, doğal olarak sadece L1’lerini düzenli olarak kullanırlar.

Aksine, ebeveynlerin farklı dil geçmişlerine ait olduğu bir durumda, L1 ve L2 arasındaki kod geçişi sabit hale gelir. Yanıt verenlerin yarısı (on yanıt) evde çocuklarına hitap ederken yalnızca L1 kullandıklarını, diğer yarısı ise kod anahtarı kullandıklarını bildirdi. Alınan cevaplara göre, İngilizce ve Rusça konuşan ailelerin ezici çoğunluğu evde sadece L1 kullanıyor. Japon ve İspanyol grupları çoğunlukla L1 ve L2 karışımını kullanma eğilimindedir.

Ancak halka açık yerlerde dil kullanımında durum farklı görünmektedir. Yalnızca dört yanıtlayıcı, halka açık yerlerde yalnızca İzlandaca veya başka bir yabancı dil kullandıklarını, on altı kişi başkalarının önünde çocuklarına hitap ederken ana dillerini kullandıklarını veya kullanmaya çalıştıklarını bildirdi.

Ayrıca, yanıtlayıcılara İzlandaca’yı yabancı dil olarak öğrenmeye yönelik tutumları sorulmuştur. Sonuçlar, çoğunun İzlandaca öğrenmeye karşı olumlu bir tutuma sahip olduğunu gösteriyor: yanıt veren on iki kişi, dili tam olarak öğrenmenin önemli olduğunu düşündüklerini ve altı kişi, dili öğrenebilecekleri bir seviyeye kadar öğrenmenin yeterli olduğuna inandıklarını bildirdi. kendilerini anadili olarak konuşanlar tarafından anlaşılır. Yalnızca bir katılımcı (Rus grubu) İzlandaca öğrenmesi gerekmediğini yanıtladı (ancak bu yanıt, yanıtlayıcının İzlanda’da beş yıldan daha az bir süre kalmayı planladığı gerçeğinden etkilenebilir).

Çocukların dil öğrenme tercihleriyle ilgili olarak, tüm katılımcılar hem L1 hem de L2 öğrenmenin önemli olduğunu çünkü çocuklarına her iki kültüre de erişim fırsatı vereceğini ve gelecekte faydalı olacağını oybirliğiyle bildirdiler.

Katılımcıların Anadil Desteğine Yönelik Tutumları Hakkında Sorular

Son soru grubu, katılımcıların anadil öğretimini çocukları için önemli ve faydalı görüp görmediklerini öğrenmeye yönelikti. Bu sorular aynı zamanda, bu göçmen grubunun zorunlu okullarda düzenli olarak anadil dersleri verilmesi olasılığı konusunda ne tür bir tutuma sahip olduğunu araştırmak için tasarlandı. Sonuçlar, çoğu ebeveynin anadilinde hafta sonu kurslarını çocukları için çok faydalı bulduğunu gösteriyor.

Ankete katılanlar, çocuklarının yalnızca ana dil gramerini öğrenmelerini değil, aynı zamanda sağlam sözlü beceriler kazanmalarını, kültür bilgisi edinmelerini ve benzer geçmişe sahip meslektaşlarıyla tanışmalarını da bekliyor. Katılımcılardan biri ana dili derslerinin önemli olduğunu çünkü “bu dersler çocuğumu evde ders çalışmaya teşvik ettiğini” belirtmiştir. Gerçekten de, Ana Dil derslerinden tam anlamıyla yararlanmak için ebeveynlerin çocuklarını evde okumaya teşvik etmesi gerekir.

Ne yazık ki, her ebeveynin çocuğuna ev ödevlerinde yardımcı olmak ve düzenli olarak anadilini öğretmek için yeterli zamanı yoktur. Bu nedenle, ankete katılanların sadece yarısı, çocuklarının onu yaşatmak için yeterli anadil desteği aldığını söylüyor. Ankete katılanların çoğu (on yedi) anadil derslerinin artmasının çocukları için faydalı olacağını düşünüyor. Aynı sayıda katılımcı, okullarda düzenli olarak anadil dersleri verilmesini istemektedir. Çocukların sadece kendi ana dilleri ve kültürleri hakkında daha fazla bilgi edinmelerine değil, aynı zamanda bu bilgileri diğer akademik yönlere de aktarmalarına yardımcı olacağına inanıyorlar.


Yabancı dil öğretim Yöntem ve teknikleri
Yabancı dil eğitimi nasıl olmalı makale
yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntemler, kullanım özellikleri ve eleştiriler
Yabancı dil öğretiminde Yaklaşımlar
türkiye’de yabancı dil eğitimi sorunları
Erken yaşta yabancı dil eğitimi makale
Yabancı dil öğretim yöntemleri pdf
Yabancı dil öğretiminde karsilasilan sorunlar


Sonuç

Anketin sonuçları sınırlı sayıda deneğin yanıtlarına dayanmasına rağmen, İzlanda’da yaşayan iki dilli çocukların ebeveynlerinin ortalama görüşleri olarak genellenebilir. Anket, katılımcıların kendilerinin ve çocuklarının D1 ve L2 yeterliliklerine, sosyal ve dilsel kimliklerine ve okullarda anadil öğretimine yönelik tutumlarına ilişkin genel algıları hakkında bilgi edinme fırsatı verdi. Cevapların değerlendirilmesi sürecinde, cevapların bir dil grubundan diğerine farklılık gösterdiğini görmek mümkün olmuştur.

Bu gerçek, analiz edilen dil gruplarının dilsel ve sosyal kimliğinden etkilenebilir. Örneğin, Japon ve Rus ebeveynler, çocuklarının dil yeterliliği ve ulusal kimlik sorunlarına karşı daha muhafazakar homojen görüşlere sahip olma eğilimindedir. Aynı zamanda, İngilizce anadili grubu ebeveynleri bu sorulara daha fazla tolerans gösterdi.

Bununla birlikte, İngilizce konuşan iki dillilerin genellikle okulda zorunlu İngilizce dersleri, İngilizce TV programlarının bolluğu vb. yoluyla ana dillerine daha fazla erişim sağladıklarına dikkat etmek önemlidir. Aksine, Japonca, Rusça ve İspanyolca iki dil bilenler bu fırsata sahip değildir. Anlaşılır bir şekilde, onları daha sağduyulu ve yerel kültürlerine odaklanmış hale getirir. Dil grupları arasındaki yanıtlardaki bu farklılık, çocuklarının iki dilli olup olmadığı sorusuna neden en çok olumlu yanıtı İngilizce konuşanların verdiğini göstermektedir.

Ancak, anketten elde edilen sonuçlara göre, hemen hemen tüm yanıtlayıcılar, çocuklarına anadil desteğinin artmasının yararları konusunda olumluydu. Ana dili derslerinin bir okul programında verilen cevaplara göre zorunlu veya seçmeli ders olarak uygulanması iki dil bilen öğrenciler için faydalı olacaktır.

Jim Cummins’e (2001) ve iki dilli eğitimin önemine ilişkin açıklamalarına geri dönersek, ana dil sınıflarının çocukların güçlü ikinci dil becerileri geliştirmelerine, kişiliklerini ve öz kimliklerini zenginleştirmelerine yardımcı olduğu görülmektedir. Tüm dünyada yapılan birçok araştırma, güçlü anadil desteğinin çocukların akademik, sosyal ve kişisel gelişimleri üzerinde çoğunlukla olumlu etkileri olduğunu göstermektedir.

Yabancı kökenli çocukların eğitiminin yalnızca düzenli bir fenomen haline geldiği İzlanda’da, zorunlu okullarda ana dil öğretim programlarının sağlanması eğitim sürecinin önemli bir parçası haline gelebilir. İzlandalı eğitimciler, düzenli olarak ana dil öğretimi sağlayarak öğrencilerinin yeteneklerini gösterme haklarını tanıyacak ve onlara geleceğe kapı açmalarına yardımcı olacaktır.