Teorik Duruş – Eğitimde Çok Kültürlülüğü Tanımlama ve Tasarlama – Tez Nasıl Yazılır? – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) *** 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 09:00 - 21:00 arası hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri ...

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...

Teorik Duruş – Eğitimde Çok Kültürlülüğü Tanımlama ve Tasarlama – Tez Nasıl Yazılır? – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

3 Mayıs 2021 OEE açılımı OEE calculation OEE HESAPLAMA Excel Oee nasıl arttırılır Planlı duruş Nedir Plansız duruş Nedir 0
Teorik Duruş – Eğitimde Çok Kültürlülüğü Tanımlama ve Tasarlama – Tez Nasıl Yazılır? – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Teorik Duruş

Bir ateorik duruş, özne konumunun (bir kişinin genellikle cinsiyet, sınıf, ırk, dil, cinsel yönelim, din, yaş ve yeteneklere göre belirlenen bir dizi sosyal ilişki içinde bulunduğu yer) yol açtığı yanlış algıyı verir. soğukkanlılık. Başka bir deyişle, tabi bir kişi ayrımcılık deneyimlerini paylaştığında, bu anlatım kendi içinde zorunlu olarak bu tür baskıcı eylemleri anlamak için kişiler arası ve kişiler arası siyasi farkındalığı beraberinde getirecektir.

McLaren (1995) bu tuzak konusunda uyarıyor:

Bir kişinin ya ezilenlere fiziksel yakınlığı ya da ezilen bir kişi olarak kendi konumu, konuşması için özel bir yetki sunmalıdır. Burada politik olan, genellikle teorinin, oluşumunun ideolojik ve söylemsel karmaşıklığından soyutlanan kendi kişisel ve kültürel kimliği lehine reddedildiği kişisel olana indirgenir.

Konumun zihnin mevcudiyetini önceden belirlediği iddiası, hasta olan, acıyı hisseden bir hastanın, hastalığın neden var olduğunu, nasıl çalıştığını ve onunla nasıl mücadele edileceğini mutlaka anladığını söylemek gibidir.

Özne konumu bilinç sağlasaydı, o zaman beyaz işçi sınıfı ve beyaz kadınlar, tarihsel olarak olduğu gibi, ırk ve cinsellik meseleleriyle o kadar kolay yön değiştiremezlerdi ve kendi baskılarına karşı başkalarıyla dayanışma içinde olurlardı.

Mevcut sosyal düzene muhalif olanların tümü, yalnızca çok sayıda rekabet eden bilgiye maruz bırakılarak ve güçsüzlerle diyalog halinde, bilinçli bir konumdan bilgili dayanışmaya kadar çalışabilir.

Yer ve bilinci birleştirme yönündeki indirgemeci eğilime karşı çıkan Eleştirel Çok Kültürlü Eğitim, neden bir şeyin (belirli bir deneyim) ilk etapta meydana geldiğini açıklamak için gerekli teorik analiz ve diyalog türlerini gerektirir.

Freire’in bilgeliğinden etkilenen eğitimciler için, diyalog kavramının sadece öğrencilerle ve onların ilgili topluluklarıyla sohbet etmekle ilgili olmadığını unutmamak önemlidir.

Daha ziyade, bu türden söylemsel ilişki, her iki okulda baskıcı uygulamaları, kurumları ve kimlikleri ortadan kaldırabilecek siyasi farkındalığa ve eyleme götüren bilgi ve deneyimin ideolojik analiz türlerine odaklanan eleştirel etkileşimi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. 

Plansız duruş Nedir
Planlı duruş Nedir
OEE HESAPLAMA
Oee Nedir
OEE calculation
OEE açılımı
Oee nasıl arttırılır
OEE HESAPLAMA Excel

Çok Kültürlü Eğitimden Eleştiri ve Sahiplenme

Çokkültürlü Eğitim gibi eleştirel pedagoji, kültürel çeşitliliğin, alternatif yaşam tarzlarının, yerel kültürlerin sürdürülmesinin, evrensel insan haklarının, sosyal adaletin, fırsat eşitliğinin (sosyal kurumların gerçek sonuçları açısından) ve gruplar arasında eşit güç dağılımının önemini kabul eder.

Her iki model de farklı gelenekleri ve bakış açılarını öğretmeyi, stereotipleri sorgulamayı, kültürel kodların çeşitli ortamlarda işlev görmesini öğrenmeyi, tüm grupların topluma yaptığı katkıları (özellikle geleneksel olarak dışlanmış olanları) kabul etmeyi ve öğretmenleri öğrenmeye teşvik etmeyi gerektirir.

Ayrıca, tüm sınıf katılımcılarından yüksek beklentilere sahip olan, öğrenciler arasında olumlu bir benlik kavramını besleyen ve sterotipik dil içermeyen ve çeşitli bir müfredatı yansıtan değerlendirme biçimleri geliştiren işbirliği içinde öğrenmeyi benimserler.

Çokkültürlü Eğitim ve eleştirel pedagojinin teoride pek çok ortak noktası olmasına rağmen, eleştirel eğitimciler pratikte durumun böyle olmadığını savunuyorlar. İnsan İlişkilerine benzer şekilde, Çokkültürlü Eğitim, genellikle bağımlı grupların olumlu imgeleri aracılığıyla çeşitliliği ve kimlikleri basitçe onaylamaya çalışır ve bunu, renk koordinasyonuna odaklanarak (aynı ırk / etnik gruptan insanlar arasındaki ideolojik farklılıklardan bağımsız olarak) sınırlı bir şekilde yapar. , yemek festivalleri (çok kültürlü eğitimin eğlenmeye indirgenmesi), mevcut kanona kes ve yapıştır eklentileri ve grup temelli metodolojiler (genellikle öğrencileri yönteme uygun hale getirerek özselleştiren ve nesnelleştiren yöntemler) vardır.

Yapısal eşitsizliklere ve öğrenci kurumu olan Çokkültürlü Eğitim’e, yüzeysel bir kapsayıcılık pedagojisi yoluyla yeterince dikkat edilmemesi, özel uygulamalara, çarpıtılmış temsillere yol açan iktidar farklılıklarının sorgulanması olmaksızın, genellikle farklılıkların romantikleştirilmesi ve kutlanmasına dönüşür. ötekilik ve sosyal çekişmedir.

Daha önce İnsan İlişkileri eleştirisinde tartışıldığı gibi, yalnızca çeşitliliği onaylama ısrarı, iktidar ve ayrıcalığın işleyişini büyük ölçüde görmezden gelen boş bir çoğulculuk biçimine indirgenmiş bir pedagojik süreç yaratır.

Sonuç olarak, çeşitlilik bir kültürel eleştiri siyaseti olarak deneyimlenmez ve tüm yaşanmış deneyimleri güçlü ve zayıf yönleri için birleştirme sürecini değiştirmez, ne de sosyal adaleti sağlamak için süregiden bir demokratik mücadele olarak benimsenmez.

Okullardaki faaliyetler, baskın gruptan başka kültürlere eğlenceli ve yüzeysel olarak maruz kalmaya dayandığında ve zararlı kurumsal yapıların, sosyal uygulamaların ve kimliklerin herhangi bir analizinden yapay olarak temizlendiğinde, asla bu türden eğitim koşulları olamaz. Eğitimciler ve öğrenciler arasında zihin mevcudiyeti ve sosyal aktivizm yaratmak gerekir.

Giroux (1994) bu radikal ihmal konusunda uyarıyor:

Tuhaf liberalizme karşı, eleştirel bir çokkültürlülük, basitçe farklılıkları kabul etmekten ve basmakalıpları analiz etmekten daha fazlasını ifade eder; daha temelde, ırkçılık ve diğer ayrımcılık biçimlerini üreten çeşitli tarihleri, kültürel anlatıları, temsilleri ve kurumları anlamak, dahil etmek ve dönüştürmek anlamına da gelir.

Daha önce tartışıldığı gibi, müfredat ve pedagoji belirli sesleri ve yaşam tarzlarını onaylayabilir veya hariç tutabilir. Daha da kötüsü, düşünmeyen öğretmenlerin elinde, baskın grupların bir parçası olmayan birçok insanın yaşanmış deneyimini aşağılayabilir, reddedebilir veya çirkinleştirebilirler.

Eğitimcilerin, mevcut sınıf içeriğine basitçe çeşitlilik unsurları eklemek yerine, geleneksel konunun ezilenlerin gerçeklerini çoğu kez açıkça görmezden geldiği veya çarpıttığı yolların yalnızca bir durum veya gözetim meselesi olmadığını, daha ziyade bunların daha fazla olduğunu kabul etmeleri gerekir. genellikle kamusal hafızayı ırk, din, cinsiyet, sınıf, cinsel yönelim ve engellilik çizgilerine göre şekillendirmeyi amaçlayan sistematik ideolojik dayatmalar da vardır.

Aksi takdirde, eğitimciler, kamusal eğitimin temel yapılarını sorgulamayan ve bu tür kurumların farklılık ve tahakküm siyasetine dahil edilme yollarına itiraz etmeyen bir içerik ekleme pedagojisini benimseme riskiyle de karşı karşıyadır.

 

Scroll Up