Çoklu Ortamda Öğrenme  – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Çoklu Ortamda Öğrenme  – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

12 Eylül 2022 Çoklu duyusal öğrenme ilkeleri Çoklu ortam ÇOKLU ORTAM öğrenme Kuramı 0
Üreten Teori

Çoklu Ortamda Öğrenme 

Yazılım mühendisliği ve yapay zeka alanlarında, yazılım ajanları oldukça uzun bir süredir geliştirilmiş ve araştırılmıştır. Pedagojik ajanlar, öğrenme sürecinde öğrenenlere bilgi veren, rehberlik eden ve talimat veren özel bir yazılım ajanıdır. İnsan yüz yüze etkileşimine yapısal benzerlik nedeniyle, pedagojik ajanların kullanımının öğrenenler tarafından daha iyi kabul edilmesiyle sonuçlanacağı varsayılmaktadır.

Adından da anlaşılacağı gibi, “pedagojik ajanlar”, öğrenme sürecini kolaylaştırma pedagojik amacına hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte, pedagojik ajanın öğrenme çıktısı üzerindeki etkisine ilişkin mevcut araştırma bulguları farklı sonuçlar göstermektedir. Ajanların öğrenme üzerindeki etkisini ölçtüler ve bir ajanla çalışan deney grubunda daha iyi sonuçlar buldular.

Bu, pedagojik bir aracının öğrencinin dikkatini dağıtacağını ve dolayısıyla öğrenmeyi engelleyeceğini iddia eden hipoteziyle çelişir. André, Lester ve arkadaşlarının çalışmasında bulunan kişi etkisini tekrarlayamadı.

Moreno, kalıcılık testinde anlamlı bir fark bulmadı, ancak pedagojik bir ajan kullanan grup lehine transfer görevlerinde anlamlı bir fark buldu. Temsilci grubu da daha fazla ilgi ve motivasyon gösterdi. Başka bir çalışmada, bir pedagojik ajanla etkileşime giren öğrenciler, yine daha iyi öğrenme başarıları gösterdiler, ancak ilgileri veya motivasyonları açısından farklılık göstermedi.

Bu sonuç aralığı için olası bir açıklama, çoklu ortam öğrenme ortamlarında pedagojik ajanların yerine getirmesi gereken rolün belirsiz tanımında yatmaktadır. Geriye ne tür bir pedagojik amaca ne şekilde hizmet etmeleri gerektiği sorusu kalıyor.

Ek olarak, bu çalışmalar, öğrencinin motivasyonunun pedagojik ajan tarafından uyarılması ile bunun öğrenme çıktısı üzerindeki etkisi arasındaki ilişkiyi araştırmak için sistematik bir yaklaşımdan yoksundur. Şimdiye kadar motivasyon sadece son testlerde ölçülmekte, öğrenme sürecinde ölçülmemektedir.

Öğrencinin öğrenme döneminin başında ve öğrenme süreci boyunca mevcut motivasyonunun farklılaştırılmış incelenmesi, öğrenme çıktıları üzerindeki etkisinin önemli göstergelerini sağlayabilir. Ayrıca, pedagojik ajanla etkileşime girerken öğrenenlerin motivasyonunda zaman içinde meydana gelen değişiklikler de dikkate alınabilir.

Araştırma Tasarımı

Bu çalışmanın amacı, pedagojik ajanın öğrenme süreci boyunca öğrencinin motivasyonu, akılda tutma ve aktarma görevleri üzerindeki etkisini araştırmaktır. Pedagojik ajanların tanımına uygun olarak, pedagojik ajanın öğrenme sürecini desteklemesini öneriyoruz.

Daha önce bahsedilen çalışmalarda olduğu gibi, bu desteğin öğrencinin motivasyonunu teşvik ettiğini ve daha iyi öğrenme sonuçları ile sonuçlandığını varsayıyoruz. Bu nedenle, pedagojik bir ajanla çalışan deney grubu için bağımlı ölçümlerde (motivasyon ve öğrenme sonucu) daha yüksek puanlar öngörüyoruz.

Transfer görevlerinde daha iyi sonuçlar beklentisi, motive olmuş öğrenicilerin materyali anlamak için daha çok çaba sarf ettiği varsayımına dayanmaktadır. Bu çaba, öğrenenlerin yeni bilgileri alışılmadık problem çözme durumlarında uygulamalarını sağlayan tutarlı bir zihinsel modelin oluşumuyla sonuçlanabilir.

Bu çalışmada kullanılan pedagojik ajan, “Tom” adlı bir animasyon karakteridir. “Tom” un rolü, öğrenme ortamındaki her yeni konuya giriş yapmaktır. Bu giriş, yaklaşan içerik ve uygulama örnekleri hakkında bilgi içerir. Bu nedenle, öğrencilerin ön bilgilerine ve potansiyel transfer alanlarına referanslar sağlanır.

Araştırma deseni bir deney grubu (n=89) ve bir kontrol grubundan (n=86) oluşmaktadır. Deneysel koşulda, pedagojik temsilci “Tom”, öğrencilere multimedya öğrenme ortamının konularına sesli olarak girişler sağladı. Kontrol grubunda ise tanıtımlar ekran metinleri olarak sunulmuştur.


ÇOKLU ORTAM öğrenme Kuramı
Çoklu duyusal öğrenme ilkeleri
mayer’in çoklu ortam tasarım ilkeleri
Çoklu öğrenme ortamı nedir
Çoklu ortam
Üretici Süreçleri geliştirme İlkeleri
Çoklu DUYUSAL Öğrenme Nedir
Çoklu Ortam Tasarımı


Katılımcılar

Bu çalışmaya Almanya’nın Erfurt Üniversitesi’nde eğitim gören 175 öğrenci katılmıştır. Bu örneklem, “Öğrenme, Düşünme ve Hafıza” dersini alan tüm öğrencilerden oluşmaktadır. Denekler rastgele deney koşullarına atanmıştır.

Malzemeler

Bu çalışma için görsel algı üzerine bir multimedya öğrenme ortamı geliştirdik. Biri Gestalt yasaları ve diğeri derinlik algısı olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Her bölüm, aracı veya ekran metni tarafından tanıtılan birkaç bölüme ayrılmıştır,
deneysel duruma bağlı olarak.

Prosedür

Testin başlangıcında, öğrencilere ya pedagojik ajan tarafından ya da ekrandaki metin aracılığıyla öğrenme ortamının konusu hakkında kısa bir genel bakış verildi. Bu girişten sonra, öğrencilerin bu görev için mevcut motivasyonu, QCM adı verilen multimedya öğrenme ortamlarındaki mevcut motivasyonu değerlendirmek için özel olarak tasarlanmış bir anket ile ölçülmüştür.

Sonraki öğrenme döneminde, iki bölümün her birinden sonra öğrencilerin motivasyon durumu ölçülmüştür. Bu durum önlemleri ile öğrenme sürecinin kesintiye uğramasını en aza indirmek için, Rheinberg tarafından önerildiği gibi sadece üç madde kullanıldı.

Bu üç madde 1) ilgi bileşenini (“Görevden zevk alıyorum”), 2) başarıya olan güveni ve 3) motivasyonel eğilimin aktarımına bir referansı (“Daha sonra ne yapacağımı biliyorum”) içeriyordu. Bu maddeler önceki çalışmalarda güçlü bir korelasyon ve yüksek bir tutarlılık göstermiştir. Öğrenme periyodundan sonra, öğrencinin kalıcılık ve transfer görevlerinden oluşan bir öğrenme testini tamamlaması gerekiyordu.

Sonuçlar

Analizde, her bir bağımlı ölçü için (mevcut motivasyon, motivasyonel durumlar, kalıcılık ve transfer görevleri) t-testleri yapılmıştır. Pedagojik ajan ile çalışan deney grubundaki katılımcılar, ne öğrenme periyodunun başlangıcında mevcut motivasyon ölçeğinde ne de öğrenme sürecindeki durum ölçümlerinde önemli ölçüde yüksek puanlar göstermediler.

Aynı şey öğrenme testindeki puanlar için de geçerlidir. Deney grubu tarafından doğru olarak hatırlanan maddeler, kontrol grubu tarafından doğru olarak hatırlanan madde sayısından önemli ölçüde farklı değildi (aklama görevleri).

Transfer görevlerinde deney grubundaki öğrenciler kontrol grubundaki öğrencilere göre anlamlı düzeyde daha doğru çözümler üretmemiştir. Bu sonuçlara göre, pedagojik ajanların öğrencinin motivasyonunu arttırdığı ve öğrenme sürecini desteklemelerinin daha iyi öğrenme sonuçları ile sonuçlandığı hipotezleri reddedilmelidir.

Mevcut motivasyonun ve motivasyonel durumların öğrenme çıktısı üzerindeki etkisini araştırmak için yapısal eşitlik modelleri ek olarak hesaplanmıştır. Sonuçlar, mevcut motivasyonun, motivasyonel durumlar tarafından yönetilen öğrenme sonucu üzerindeki varsayılan etkisini göstermektedir.