DENETİM SİSTEMİ – Asya Ülkeleri Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

DENETİM SİSTEMİ – Asya Ülkeleri Eğitim Sistemi – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

14 Şubat 2022 Eğitimde denetim Nedir Gelişimsel denetim Türk Eğitim Sisteminde denetim 0
Üreten Teori

FİNANS

İlköğretim düzeyinde eğitim ücretsizdir. Öğrenciler, daha önce İngilizce eğitim veren ortaöğretim okullarında öğrenim ücreti öderler. Okulların kütüphane ve spor faaliyetleri gibi çeşitli harcamalar için ücret toplamasına izin verilir. Buna ek olarak, hükümet bilim, sanat ve ev bilimi gibi konularda gerekli ekipman ve malzemeleri satın almak için tekrarlanan harcamalar için para şeklinde yardım sağlar. Miktar, okula kayıtlı öğrenci sayısına bağlıdır.

Hem sermaye hem de tekrar eden eğitimin maliyeti, esas olarak kamu gelirlerinden finanse edilmektedir. Eğitim Bakanlığındaki Maliye ve Hesaplar Birimi, yıllık harcama tahminlerini yapmaktan ve devletlere eğitime yapılan sermaye harcamalarının yanı sıra tekrarlayan hibelerin ödenmesinden sorumludur. Milli Eğitim Bakanlığı’nın farklı birimleri, tahminlerini Hazine’deki Tahminler Komitesine gönderir.

Bütçe, her yılın sonuna doğru bir süre Parlamentoya sunulur. Kabine tarafından genellikle her Bakanlığın toplam bütçesi için bir tavan belirlenir. Bütçe Meclis’ten geçtikten sonra harcamalar doğrudan Bakanlık tarafından yapılabilir. Eğitim ve Öğretim programları için Kamu Geliştirme ve eğitim harcamalarına ilişkin bilgileri sunmaktadır.

İkinci Malezya Planı döneminde (1971-1975) eğitimde kalkınma harcaması 573,8 milyon dolardı. Üçüncü Malezya Planı dönemi için (1976-1980), kalkınma harcamaları için 1.430 milyon dolar ayrılarak, İkinci Malezya Planı dönemine göre yüzde 149.2’lik bir artış sağlandı. 1976-80 dönemi için kalkınma harcamalarının eğitim düzeyi ve türüne göre yüzde dağılımı aşağıdaki gibidir:

Alt ve üst orta öğretim için gittikçe daha fazla yer sağlandıkça, eğitimin maliyeti kademeli olarak artacaktır. Maliyetlerdeki bu artış, özellikle fen, teknik ve mesleki konularda ihtiyaç duyulan tesislerin artmasından kaynaklanmaktadır. Hem ilk hem de ortaöğretime giren öğrenci sayısı sabitlenene kadar maliyet artmaya devam edecektir.

DENETİM SİSTEMİ

Okul teftişi, Federal Okullar Müfettişliği tarafından düzenli bir okul ziyareti programı aracılığıyla gerçekleştirilir. Okul ziyaretleri üç türdür: normal okul ziyareti, tam inceleme ve grup incelemesi.

Olağan okul ziyareti genellikle teftiş kurulunun bir veya iki üyesi tarafından yapılır ve okul başına bir gün ile sınırlıdır. Bir okulun her teftişinden sonra, müdür ve öğretmenlerle yapılan bir görüşmeden sonra, teftişin yazılı bir tutanağı okul müdürüne bir nüshası ile Maarif Genel Müdürü, Devlet Eğitim Müdürü ve Devlet Eğitim Müdürüne gönderilir. 

Bir okulun tam denetimi bir hafta sürer. Amaç, okulun her yönünü ve faaliyetini etraflıca teftiş etmektir. Her konunun öğretilmesi ve öğrenilmesi gözlemlenir ve değerlendirilir. Tam teftişe katılan müfettiş sayısı, okulun büyüklüğüne ve okulda öğretilen ders sayısına göre belirlenir. Tam denetim sonunda kapsamlı bir rapor hazırlanır ve Milli Eğitim Bakanlığı’na sunulur.


Gelişimsel denetim
Türk Eğitim Sisteminde denetim
Eğitimde denetim modelleri
Eğitimde denetim Nedir
Bilimsel denetim
Eğitim denetimi
Eğitimde denetim süreçleri
Okul denetimi nasıl yapılır


Blok teftişte, bir ilçe veya bölgedeki hem ilk hem de orta dereceli birçok okul, öğretme ve öğrenme standardını değerlendirmek için bir müfettiş ekibi tarafından denetlenir. Teftişin bir raporu, teftiş ekibinin tavsiyeleri ile birlikte ilgili Devletin Eğitim Müdürüne, kopyaları Eğitim Genel Müdürüne ve bölüm başkanlarına gönderilir. Ziyaretin bir kaydı, ziyaret edilen her okulun müdürüne de gönderilir.

Normal okul ziyaretlerine ek olarak, Federal Müfettişlik ayrıca öğretmenler için sınıf öğretimi için belirli stratejiler hakkında kurslar ve seminerler düzenlemektedir. İhtiyaç oldukça, okuldaki öğretme-öğrenme durumlarının uygunluğunu değerlendirmek için anketler de yapar. Böyle bir çalışmadan elde edilen bulgular, daha fazla önlem alınmak üzere Bakanlığın ilgili birimlerine iletilir.

Örneğin, 1979’da Müfettişlik, Malezya Yarımadası’ndaki eyaletlerden birinde ilkokul çocuklarının okuma düzeylerini değerlendirmek için bir anket yaptı.

Müfettişlik Bölümünün tam kuruluşu, bir Okullar Başmüfettişi, bir Baş Müfettiş Yardımcısı, birkaç kıdemli müfettiş ve tam bir müfettiş tamamlayıcısından oluşur. Malezya Yarımadası’nın çeşitli bölgelerinde Federal Müfettişlik için altı bölüm ofisi kurulmuştur. Normalde Teftiş Kurulunun tüm üyeleri, alanda deneyimli öğretmenler havuzundan seçilir.

Daha sonra onlara iş başında eğitim ve ayrıca Eğitim Bakanlığı’ndaki personel gelişimi için genel program dahilinde yıllık burs ve burs tahsisi yoluyla yüksek öğrenim kurumlarında bazı mesleki eğitimler verilir.

Şu anda, müfettişlerin sayısı tüm okulların tatmin edici bir şekilde denetlenmesi için yeterli değildir ve bunun sonucunda birçok okul nadiren ziyaret edilmektedir. Müfettişlerin sayısının artırılması ve okul sisteminin Müfettişleri ve müfettişleri olarak rollerinin daha etkin hale getirilmesi için bölgesel merkezlere yerleştirilmesi için ortak bir çaba vardır.

RESMİ MÜFREDAT

Okul sisteminin çeşitli seviyeleri için resmi Malezya okul müfredatı, aşağıdaki resmi belge setlerinde yer almaktadır:

(1) Okullar (Eğitim Kursları) Yönetmeliği, 1956: En son bildirim Ocak 1968’de yürürlüğe girdi ve müteakip değişiklikler Mesleki Genelgeler olarak dağıtıldı. Gazetede yayınlanan bildirim, öğretilecek onaylanmış derslerin programını ve her eğitim yılında her ders için ayrılan asgari süreyi belirler;
(2) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından zaman zaman yayınlanan Ders Müfredatları;
(3) Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Bürosu tarafından tüm okullara dağıtılan onaylı ders kitabı listeleri; ve
(4) Eğitim Bakanlığı, Sınavlar Sendikası tarafından yayınlanan Merkezi Sınav Koşulları, özellikle Malezya Sertifikası ve G.C.E. için Alt Eğitim Sertifikası Sınavı ve Ortak Sınavı için Müfredat Kılavuzu ve Yönetmelikleri.

Öğretmenler, bu resmi belgelerden kendi öğretim müfredatlarını oluştururlar. Tablolar, okul eğitiminin ilk, orta ve lise seviyeleri için Çalışmalar Kursunu sunmaktadır.

MÜFREDAT GELİŞTİRME

Müfredat geliştirmenin temel odak noktası, konu müfredatlarının geliştirilmesi ve okullarda uygulanmasıdır. Ocak 1973’ten önce müfredat geliştirme, Bakanlığın Eğitim Planlama ve Araştırma Dairesi’nin Müfredat Bölümü tarafından koordine ediliyordu. Müfredat geliştirme konu temelli idi ve öyledir.

Başka bir deyişle, temel olarak ders müfredatlarının hazırlanmasından, öğretmen kılavuzlarının geliştirilmesinden ve öğretmenlerin yeniden eğitilmesinden ve Dewan Bahasa dan Pustaka (Dil ve Okuryazarlık Kurumu) tarafından üretilen ders kitaplarının denetiminden oluşur. Bakanlık veya özel sektördeki yazarlar tarafından.
1973 yılında, aşağıdaki müfredat geliştirme faaliyetlerinde önemli bir rol oynamak üzere Eğitim Bakanlığı bünyesinde Müfredat Geliştirme Merkezi kurulmuştur:

(1) ulusal ihtiyaçları ve istekleri belirlemek ve bunları müfredat özelliklerine dönüştürmek;
(2) müfredat araştırması ve deneyi yapmak;
(3) eğitimde sürekli, sistematik ve niteliksel gelişim için müfredat programları planlamak ve geliştirmek;
(4) öğretim müfredatları, öğretmen yönergeleri, öğrenci öğrenme materyalleri, değerlendirme araçları, görsel-işitsel yardımcılar ve prototip bilim ve diğer ekipmanlar gibi müfredat materyalleri geliştirmek ve üretmek;
(5) okullardaki öğretmenlere ve toplumdaki diğer kişilere müfredat yenilikleri ve uygulamaları hakkında bilgi yaymak;
(6) yenilik, değişiklik ve revizyonları iletmek için pilot hizmet içi öğretmen eğitimi kursları düzenlemek; ve
(7) müfredat özellikleri ve öğretim uygulamalarında dünya çapındaki önemli eğilimlerin ve gelişmelerin araştırmalarını ve analizini yapmak.