Dilsel Formların Tespiti – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) 276 75 93 @ Ödevlerinize Fiyat Almak için Mail Gönderin>> bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlara yardımcı oluyoruz. Whatsapp tuşunu kullanın. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, Yönetim Muhasebesi ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma, parayla ödev yapma sitesi, İngilizce ödev yapma uygulaması, Parayla ödev yapma, Parayla ödev yapma sitesi, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, İşletme Ödev Yaptırma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum ...

Dilsel Formların Tespiti – Eğitim – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

26 Mayıs 2022 Dilsel eşdeğerlik nedir Semantik Nedir Teknolojinin dile etkisi 0
Teori Üretimi

Dil Formlarının Seçimi

FonF öğretimi dilsel formlara dayalıyken, CA öğretimi düzen, istek vb. pragmatik işlevlere dayalı olarak tasarlanır. Buna göre dilsel formlar anlamsal işlevleri açısından kategorize edilmelidir. Yeni başlayanlar için Japonca ders kitaplarından 145 dilsel form seçtik ve anlamsal işlevlerine göre kategorize ettik.

Dilbilgisi öğretimi, özellikle açık FonF öğretimi, konuşma pratiğine müdahale ettiğinden, mümkün olduğunca az müdahaleyi mümkün kılmak için dilsel biçimlerin seçimi yapılmalıdır. Buna göre, yalnızca CA’da edinilmesi zor olan formları seçtik.

Dört tür biçim seçtik: (1) tek bir anlamsal işleve karşılık gelen çoklu dil biçimleri, (2) olağan konuşmada nadiren kullanılan dil biçimleri, (3) niyeti iletmek için daha az önem taşıyan dil biçimleri ve (4) dilsel biçimler için zor. öğrencilerin doğru kullanması

Çoklu dil biçimleri tek bir anlamsal işleve karşılık geldiğinde, öğrenciler niyeti iletmek için biçimlerden yalnızca birini kullanabilirler. Kesinlikle diğer formları öğrenmelerini engeller. Nadir dilsel biçimler rol yapma oyununda pek görülmez ve yalnızca CA’da öğrenilmesi zordur.

Çekim gibi biçimler genellikle niyetin iletilmesiyle ilgisizdir ve bunları yalnızca konuşma pratiğinde öğretmek zordur. Öğrencilerin doğru şekilde kullanması zor olan formlar, CA talimatına ek olarak ekstra talimat gerektirir.

Seçilen 145 formu anlamsal işlevlerine göre kategorize ettik. Örneğin, hem “fiil-yoo” hem de “fiil-mashoo” öneri ifade eden sözlü biçimlerdir. Bunları ve öneriyi ifade eden diğer formları bir fonksiyon türü önerisinde grupladık. Seçilen 145 form 59 fonksiyon tipine ayrılmıştır. Tablo 1, bazı fonksiyon tiplerini ve her fonksiyon tipine ait örnek formları göstermektedir.

Dilsel Formların Tespiti

145 dilsel formun tespiti, bir fonksiyon-form sözlüğüne başvurularak gerçekleştirilir. İşlev-biçim sözlüğü, anlamsal işlevler ile bunları ifade eden dilsel biçimler arasındaki yazışmalar hakkında bilgi depolar. Sözlükte her giriş, bir anlamsal işlevin adından ve alt girişlerden (yani işleve karşılık gelen dilsel biçimlerden) oluşur.

Her alt girdi, bir dilsel formun adından ve form üzerindeki morfosentaktik bilgiden oluşur. Şekil 3, bilgilerin fonksiyon-form sözlüğünde nasıl saklandığını gösterir. Birden çok dil biçimi tek bir işlev türüne aitse, her biçime ilişkin bilgiler aynı giriş altında açıklanır.

Her dil biçiminin kendi biçim sözdizimsel yapısı olduğundan, girdinin biçim sözdizimsel yapısı sözlükte depolanan biçim sözdizimsel yapılarla karşılaştırılarak seçilen dil biçimleri girdiden tespit edilebilir.

Tespit işlemi şu şekilde ilerler; sistem (1) girdiden bir biçimbirim alır, (2) aynı biçimbirimi içeren dilsel biçimler için işlev-biçim sözlüğünde arama yapar (karşılık gelen biçim bulunamazsa (1)’e geri dönün) ve (3) girdi, elde edilen dilsel formlarla ilişkili biçim sözdizimsel yapılardan birini içerir.

(3) sürecine verilen yanıtın olumlu olması halinde formlar tespit edilir. Tüm süreç, tümcenin başlangıç biçim biriminden tümce-son biçim birimine kadar doğrusal sırada her biçim birime uygulanır.

Dilbilgisel girdideki dilsel biçimler, yukarıda açıklanan süreçle doğru bir şekilde algılanır; bununla birlikte, dilbilgisel olmayan girdi, dilbilgisel olmayan dizilim söz konusu belirli dilsel biçimi ifade etmeyi amaçlasa bile, bir dilbilimsel biçimle eşleşmeyen bir biçimbirim dizisini içerebilir.


Hızlı haritalama örnekleri
Dil ve din ilişkisi
Hızlı haritalama Nedir
Hızlı haritalama Nedir KPSS
Semantik Nedir
Dilsel eşdeğerlik nedir
Dil Aileleri
Teknolojinin dile etkisi


Örneğin -kara’yı alın. Bir kaynağı belirten nominal bir parçacıktır (yani, İngilizce’nin Japonca karşılığı). Her zaman bir kaynağı ifade eden bir isme eklenir. Ancak bazı Japon öğrenciler bu parçacığı yanlış kullanırlar ve Burajiru kita kara roodoosha gibi Burajiru kara kita roodoosha (Brezilya’dan gelen işçiler) olarak ifade edilmesi gereken ifadeler üretirler.

Bu özel örnekte, girdideki -kara bir ismin hemen ardından gelmediği için yukarıda bahsedilen süreç “isim-kara” biçimini algılamaz. Bu tür dilbilgisel olmayan girdilerle başa çıkmak için, girdinin sözlükteki formlarla katı bir şekilde eşleştirilmesi yetersizdir.

Buna göre sözlükteki girdi ve formlar arasındaki karşılaştırma şu durumlar dikkate alınarak yapılır: (1) Girilen biçimbirimlerin sırası değiştirildiğinde bir formla eşleşecek olan biçimbirim dizileri ve (2) eşleşecek biçimbirim dizileri. araya giren alakasız biçimbirimler çıkarılmışsa bir formla. Sözlükteki bir biçimle kesin olarak eşleşen biçimbirim dizilerine ek olarak, sistem iki tür dilbilgisel olmayan biçimbirim dizisini de saptanacak biçimler olarak kabul eder.

Bazı dilsel biçimler, yalnızca biçim sözdizimsel yapılarına dayalı olarak tanımlanamaz. Örneğin -te’yi alın. Nedeni veya koordinasyonu ifade eden birleştirici bir parçacıktır. Her iki kullanımda da edat, bir yan tümcede en sağda yer alan bir fiil ögesine iliştirilir ve yan tümceyi başka bir yan tümceye bağlar.

Bu gibi durumlarda, sistem giriş için her adayı listeler ve bir sonraki bölümde açıklanacak olan anlamsal yargılama sürecinde gerçekleştirilen fonksiyon tipinin tanımlanması gerekir. Bu alt bölümde açıklanan algılama işlemi, sözdizimsel ayrıştırma tamamlandıktan hemen sonra gerçekleştirilir.

Dilbilgisel girdiye bir form dahil edilmişse, işlev türünün adı bağımlılık ağacındaki ilgili öğeye eklenir ve işlev türünün adı son olarak ilgili kavrama eklenmiş anlamsal gösteriminde görünür.

Dilbilgisel olmayan girdide bir form varsa, işlev türünün adı ilgili biçimbirime eklenir ve dilbilgisel olmayan girdi için anlamsal gösterim oluşturucu, işlev türünün adının ilgili kavrama eklendiği bir anlamsal temsil üretir. Tespit edilen dilsel formlarla ilgili bilgiler, girdideki gerçek biçimbirim dizileriyle birlikte saklanır.

Dilsel Formların Dilbilgisellik Yargısı

Dilbilimsel biçimlerin dilbilgiselliği için iki yargı ölçütü vardır: biçim-sözdizimsel ölçüt ve anlamsal ölçüt. Biçim sözdizimsel yargı, belirli bir biçimin biçim sözdizimsel olarak doğru olup olmadığını kontrol eder.

İşlem, işlev-biçim sözlüğündeki dilsel biçimlerle girdinin katı biçimde eşleştirilmesiyle gerçekleştirilir. Her dilsel biçimin kendi biçim sözdizimsel yapısı olduğundan, girdideki dilbilgisel biçimler, sözlükteki karşılık gelen biçimlerle zorunlu olarak aynı biçim sözdizimsel yapılara sahiptir.

Biçim-sözdizimsel yargı süreci, önceki bölümde açıklanan biçim saptama süreciyle aynıdır, ancak sonuncusu dilbilgisel olmayan biçimbirim dizilerinin saptanmasını da içerir. Bu nedenle, tespit edilen biçimbirim dizileri, yalnızca sözlükteki biçimlerle tam olarak eşleşmeleri durumunda biçim sözdizimsel olarak doğru olarak değerlendirilir. Tespit edilen diğer biçimbirim dizileri biçim-sözdizimsel olarak yanlış olarak değerlendirilir. Yargılama işlemi, tespit işlemi sırasında gerçekleştirilir.

Dilsel bir formun anlamsal yargısını gerçekleştirmek için sistem, formun kullanılabileceği her olası durumu tanımlayabilmelidir. Bir diyalog sisteminin gerçek dünya konuşmasında anlamsal yargıda bulunması neredeyse imkansızdır çünkü görevi başarmak için neredeyse sonsuz bilgi gerektirir.

Bununla birlikte, bir konuşma durumu iyi bir şekilde sınırlandırılmışsa, sistem durumda kullanılan olası dil biçimlerini önceden tanımlayabilir. Japon eğitim sistemimiz, önceden belirlenmiş bir konuşma durumu altında bir öğrenciyle konuşmaya dahil olduğundan, durum dar bir şekilde sınırlandırılmıştır ve durumda kullanılan bir dizi olası dil biçimini önceden tanımlayabiliriz.