Doktora Tarihi – Küreselleşme ve Doktora Eğitiminin Kalitesine Etkileri – Tez Nasıl Yazılır? – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) *** 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 09:00 - 21:00 arası hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri ...

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...

Doktora Tarihi – Küreselleşme ve Doktora Eğitiminin Kalitesine Etkileri – Tez Nasıl Yazılır? – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

6 Nisan 2021 doktora başvuruları zamanı 2020-2021 Tarih Doktora Programı olan üniversiteler Türkiye Cumhuriyeti Tarihi doktora 0
Üniversite Vizyonu – İngiltere’de Eğitim Sistemi – Tez Nasıl Yazılır? – Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

 ARAŞTIRMA DOKTORASININ DEVAM EDEN GELİŞİMİ

Bu bölümde, doktoranın doğası, orijinal araştırmaya katkısı ve bir PhD’yi tamamlayanlardan beklenen yeterlilikler ve sonuçlar hakkındaki uluslararası perspektiflerin bir sentezini sunuyoruz. Tüm doktora programları için bir kaynak olarak, bu sentez şunları sağlayabilir: (1) tüm doktora öğrencileri için sonuçların kalitesinin iyileştirilmesi, (2) genel kabul görmüş bir çerçeve içinde anlayış ve çeşitliliği teşvik etmek için doktora programlarını açıkça farklılaştırmak, (3) kalite güvencesi ve finansman hakkında üniversiteler ve devlet kurumları arasında tartışmayı kolaylaştırmak için bir temel, ve (4) ülkeler ve eğitim sistemleri arasındaki derece ortak yönlerini açıklığa kavuşturarak doktora sahipleri arasında hareketliliği teşvik etmek.

Bugünün araştırma doktora programlarının uluslararası niteliği ve amaçlarına özellikle vurgu yaparak, bir PhD’yi (doktorayı) neyin oluşturduğuna dair bir tartışma ile başlıyoruz.

Bölüm boyunca vurguladığımız vurgu, doktora eğitiminin akademik ortamlardan diğer profesyonel ortamlara ve bir profesyonel ortamdan diğer profesyonel ortamlara aktarılabilecek belirli becerilerin geliştirilmesini içermesi gerektiğine ilişkin artan anlaşma dahil olmak üzere, araştırma doktora eğitimi için istenen sonuçların ortaya çıkan ifade edilmesidir mezunların istihdam edilebilirliğini, kendi kariyerlerini yönetme yeteneklerini ve topluma katkı sağlama sorumluluklarını artıran diğer beceriler.

Doktora eğitimini etkileyen mevcut güçleri ve baskıları da dikkate alıyoruz ve ek dikkat ve daha fazla araştırmayı hak eden konular ve yönlerin tartışılmasıyla sonuçlandırıyoruz.

doktora ilanları 2020-2021
doktora başvuruları 2020-2021
Doktora Nedir kaç yıl sürer
Doktora Unvanı
Master ve doktora Nedir
Tarih alanında doktora yapmak
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi doktora
Tarih Doktora Programı olan üniversiteler

DOKTORA DERECESİ NEDİR?

Araştırma doktora mezunları, bir kurumun en iyi öğrencilerini temsil eder. Aynı zamanda yarının dünya liderleri olma olasılığı en yüksek olanlardır. En prestijli ve en uluslararası akademik dereceler olan Doktora, akademide ve araştırmada kariyer için liderler hazırlar, aynı zamanda diğer sektörlerde (işletme, endüstri, kar amacı gütmeyen sektör ve hükümet dahil) ve diğer sektörlerdeki geniş bir kariyer yelpazesi için giderek artan bir şekilde hazırlar. uluslararası ayarlar.

Bu uluslararası bağlam göz önüne alındığında, bir PhD’nin neyi kapsadığı veya kapsaması gerektiğine ilişkin uluslararası bir anlayış ne ölçüde var? Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada ve Avustralya’dan araştırma ve politika beyanlarının incelenmesi, doktora programlarından beklenen üç geniş ortak noktayı ortaya koymaktadır:

1. PhD’nin bilgiye orijinal araştırma yoluyla katkıda bulunması gerektiği konusunda açık bir uluslararası anlaşma vardır.
2. Doktora mezunlarının kendi alanlarında önemli bilgiye sahip olmaları beklenir.
3. Doktora eğitiminin devredilebilir becerilerin ve yetkinliklerin geliştirilmesini içermesi gerektiği konusunda artan bir fikir birliği vardır.

Avrupa Bilgi Toplumu için Doktora Programları 2004–2005, Avrupa Üniversite Birliği – EUA / Socrates tarafından finanse edilen, yirmi iki Avrupa ülkesinden kırk sekiz üniversiteyi içeren bir proje, araştırma kurumları arasında ve arasında daha yakın uluslararası işbirliğinin bir dizi fikir birliği gerektireceği sonucuna varmıştır.

Salzburg İlkeleri olarak bilinen on temel ilke şöyledir;

Bu ilkeler, her ülkedeki üniversitelerdeki doktora programlarının iyileştirilmesi ve kalite güvencesi ile ilgili bir dizi idealin ana hatlarını çizmektedir:

1. Doktora eğitiminin temel bileşeni, bilginin orijinal araştırma yoluyla ilerletilmesidir. Bununla birlikte, doktora eğitimi, akademiden daha geniş bir istihdam piyasasının taleplerini de karşılamalıdır.
2. Üniversiteler, doktora programlarının yeni zorlukların üstesinden gelmek için tasarlanmasını ve uygun mesleki kariyer geliştirme fırsatlarını içermesini sağlamak için sorumluluk üstlenmelidir.
3. Ortak doktora programları da dahil olmak üzere doktora programlarının çeşitliliği, sağlam kalite ve uygulamayla desteklenmesi gereken bir güçtür.
4. Doktora öğrencileri, bilgi oluşumuna önemli katkılarda bulunan erken kariyer araştırmacıları olarak tanınmalıdır.
5. Gözetim ve değerlendirme çok önemlidir ve öğrenciler, gözetmenler ve kurumlar arasındaki şeffaf sözleşmeye dayalı anlayışlara dayanmalıdır.
6. Doktora programları, büyük üniversitelerdeki lisansüstü okullardan üniversiteler arasında uluslararası, ulusal ve bölgesel işbirliklerine kadar değişen kritik bir kitleye ulaşmaya çalışmalıdır.
7. Doktora programları üç ila dört yıl içinde tamamlanmalıdır.
8. Doktora programları, disiplinler arası eğitim ve aktarılabilir becerilerin geliştirilmesindeki zorlukların üstesinden gelmek için yenilikçi yapılar içermelidir.
9. Doktora programları, entegre bir işbirliği çerçevesi içinde coğrafi, disiplinler arası ve sektörler arası hareketlilik ve uluslararası işbirliği sunarak hareketliliği artırmalıdır.
10. Doktora programları uygun finansmanı sağlamalıdır.

Doktora Tarihi

Araştırma doktora eğitiminin doğası ve biçimi, orta çağlardan beri temelden değişti. Daha önceki yüzyılların eğitmenlerinin yerini çok sayıda gözetmen, çalışma programı ve sınav komiteleri almıştır. Bir zamanlar az sayıdaki araştırma disiplini, şimdi araştırma doktora unvanlarının verildiği neredeyse seksen alandan oluşan bir dizi haline geldi.

Aynı şekilde, bir zamanlar bir avuç seçkin üniversitede küçük bir ayrıcalıklı çırak grubu olan bir grup, şimdi yüzlerce üniversitede on binlerce doktora öğrencisi ile değiştirildi. Dahası, sınırların ve engellerin yerini küresel manzaralar, simülasyonlar, işbirlikleri, yurtdışında eğitim ve anlık iletişim almıştır.

Sonuç olarak, araştırma doktoraları yalnızca Avrupa ve Kuzey Amerika’daki araştırma üniversiteleri tarafından değil, tüm dünyadaki kurumlar tarafından giderek daha fazla sunulmaktadır.

Doktoralar ayrıca farklı ülkelerdeki işbirliği yapan kurumlar, kendi ülkeleri dışında faaliyet gösteren kurumlar ve uzaktan eğitim yoluyla ortaklaşa sunulmaktadır. Bugünün araştırma doktora programlarının mezunları, daha önceki zamanlarda hayal bile edilemeyen roller ve ortamlarda çalışıyorlar.

Bugünün Doktora Programının Uluslararası Karakteri

Doktora tüm dünyaya yayıldıkça, her ülkede farklı bir şekilde gelişti, onu sunan kurumların karakterini aldı ve aynı zamanda belirli toplumların ihtiyaçlarına cevap verdi ve bunları yansıtıyordu.

Bugün bilindiği şekliyle derece, sadece ortaçağ üniversitesine kadar uzanan kesintisiz bir öğretim ve öğrenim çizgisinin ürünü değildir. Aksine, bölünmüş entelektüel ve teknolojik gelişmeler ve ekonomik gerçekler tarafından şekillendirilmiş ve yönlendirilmiştir.

Bireysel doktora mezunları için kariyer yolları da genişledi ve kanıtlanmış liderliğe duyulan küresel ihtiyaç bu genişlemeyle arttı. Doktora mezunlarının küresel sahnede giderek daha fazla etkili katkı yapmaları beklenmektedir.

Doktora derecesini nereden kazandığına bakılmaksızın, ülkeler en eğitimli ve yetenekli vatandaşlarının bilgilerini, yenilik yapma yeteneklerini ve en iyi uygulamalarını eve geri getirip daha sonra bunları en acil ekonomik, teknolojik ve sosyal kaygılara uygulamak için ararlar. 

 

Scroll Up