Eğitim Beklentileri – İspanya’da Eğitim Sistemi– Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Profesyonel Ödev Sitesi. 0 (312) *** 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com @ Ödevcim'den Ödevleriniz İçin Hemen Fiyat Teklifi Alın. - 09:00 - 21:00 arası hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Tez Yazdırma, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Merkezi, Proje Yazdırma, Üniversite Ödev Yaptırma, İstatistik Ödev Yaptırma, Literatür Taraması, Spss Analizi, Geçerlik Güvenirlik Analizi, Tez Danışmanlığı, Tez Proje Yazdırma, Uzaktan Eğitim Tez Yazma, Uzaktan Eğitim Proje Yazma, Eğitim Yönetimi Tezsiz Proje Yazımı, Pedagojik Formasyon Bitirme Tezi, Formasyon Tez Hazırlama, Eğitim Bilimleri Tez Yazma, İstatistik Soru Çözdürme, Makale Yazdırma, Bilkent Ödev Yaptırma, Autocad Ödev Yaptırma, Mimari Proje Çizilir, İç Mimari Proje Çizimi, Essay Yazdır, Assignment Yaptırma, Assignment Yazdır, Proje Yardımı Al, Tez Yazdır, Ödev Yaptır, Ödevimi Yap, Tez Yaptırma, Tez Yaptırmak İstiyorum, Tez Yaz, Tez Projesi Yaptır, Proje Ödevi Yap, İntihal Oranı Düşürme, İntihal Düşürme Yöntemleri, İntihal Oranı Düşürme Programı, Essay Yazdırma, Ödev Fiyatı Al, Parayla Ödev Yaptır, Parayla Tez Yazdır, Parayla Makale Yaz, Parayla Soru Çözdür, Özel Ders Al, Ödev Yardım, Ödevcim Yardım, Proje Sunumu Yaptır, Mühendislik Ödevi Yaptırma, Doktora Ödev Yaptır, Yüksek Lisans Ödev Yaptır, İnşaat Mühendisliği Ödevi Yaptırma, İnşaat Mühendisliği Tez Yazdırma, Proje Yazdırma, İnşaat Mühendisliği Proje Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, Veri Analizi, Veri Analizi Yaptırma, İstatistiksel Analiz, Makale Hazırlama, Tez Hazırlama, Proje Hazırlama, En İyi Tez Yazım Merkezi, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçlarım Yorumlanması, Spss Ücretleri, Soru Çözdürme, Ödev, Ödevler, Ödev Hazırlatma, Proje Hazırlatma, Tez Hazırlatma, Tez Konuları, Makale Konuları, Proje Konuları, Ödev Konuları, Tez Yazma, Tez Yazdırma, Tez Yazımı, Tez Danışmanı, Yüksek Lisans Danışmanlık, Akademik Danışmanlık, Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler Boğaziçi, Diferansiyel Denklemler Formülleri, Diferansiyel Denklemler Konuları, Python Ödev Yaptırma, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırmak İstiyorum, Ödev Yaptırma Siteleri, Akademik Danışmanlık, Yüksek Lisans Danışmanlık, Tez Proje Hazırlama Merkezi, Tez Hazırlama Merkezi Ankara, Ankara Yüksek Lisans Tez Yazdırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Spss Analiz Ücretleri, Veri Girişi Ücretleri, Spss Ödev Yaptırma, Spss Ücretleri, Ücretli Veri Analizi, İstatistik Tez Destek, Tez İçin İstatistikçi, Arduino Projeleri Satılık, Elektronik Projeler, Arduino İle Yaratıcı Projeler, İlginç Arduino Projeleri, Arduino Başlangıç Projeleri, Arduino Projeleri Basit, Elektronik Proje Yaptırma, Ödev Yaptırma Fiyatları, Güvenilir Ödev Siteleri, ödev yaptırma, ücretli ödev yaptırma, tez yaptırma, Ödev sitesi üniversite, Üniversite ödev YAPTIRMA, Parayla ödev YAPTIRMA, İstatistik ödev YAPTIRMA, Biyoistatistik ödev yaptirma, Odtü ödev yaptırma, Mühendislik ödev YAPTIRMA, staj defteri yazdırma ...

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...

Eğitim Beklentileri – İspanya’da Eğitim Sistemi– Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

30 Temmuz 2021 Eğitim sektörü alanında faaliyet gösteren meslekler Hizmet sektörü alanında faaliyet gösteren meslekler Hizmet sektörü meslekleri Kurstan beklentileriniz nelerdir Sağlık sektöründe faaliyet gösteren meslekler 0
Eğitim Beklentileri – İspanya’da Eğitim Sistemi– Essay – Ödev – Tez – Makale – Çeviri – Tez Yazdırma -Tez Yazdırma Fiyatları

Eğitim Beklentileri

Eğitim beklentileri değişkeni için ortalama puan 2,28’di ve değişkene dahil edilen iki maddenin puanları arasında çok az fark vardı. Her iki durumda da, yüzdeler dikkate değerdir: yanıt verenlerin %80’inden fazlası ifadelere katılıyor veya kesinlikle katılıyor.

Değişken cinsiyete duyarlıydı ve kadınların erkeklerden daha yüksek eğitim beklentileri vardı. Yaş grubuna veya annenin doğum yerine göre anlamlı bir farklılık görülmedi.

Özetlemek gerekirse, öğrencilerin aldıkları eğitimin gelecekleri için önemli olduğu algısı vardı, ancak bu çalışmaların gerçekten yapmak istedikleri şeyi yapmalarına veya vermelerine izin vermenin zor olacağının farkındaydılar. onlara yaşamak için yeterli para kazanmalarını sağlayacak işlerdir.

20-24 yaş grubundaki grupta daha yüksek profesyonel beklentiler görmek, gruptaki birçok kişinin kariyerlerini geliştirmek için tekrar çalışmayı seçmesi gerçeğiyle uyumludur. Kadınlar arasında daha yüksek mesleki ve eğitim beklentilerine sahip olmak, daha düşük eğitim düzeyine sahip kadınların iş piyasasında benzer şekilde düşük eğitim düzeyine sahip erkeklere göre daha fazla cezalandırıldığını söyleyen çok sayıda ampirik kanıtla uyumludur.

Sonuçlar

CFGM programlarının başlangıcında öğrenci katılımına yönelik araştırmamız, okulu bırakmanın önlenmesi için bazı temel hususlar hakkında derinlemesine bir bakış açısı sağlamamıza izin verdi. Katılımın davranışsal/akademik, duyuşsal ve bilişsel boyutlarındaki ana özelliklerini tanımladık ve bunu dikkate alınan çalışma programlarında erkenden yaptık ve böylece orta düzeydeki öğrencilerin eğitim başarısını artırmak için müdahale stratejilerinin olası kullanımını sağladık. 

Vurgulanması gereken ilk husus, mesleki ve eğitimsel beklentilerle ilgilidir. Öğrenci algıları, eğitimin önemine ve daha spesifik olarak, gelecekteki istihdam fırsatları için mesleki eğitime ilişkin baskın söylemle tutarlıdır.

Eğitimden Beklentiler Nelerdir
Kurstan beklentileriniz nelerdir
Eğitim sektörü alanında faaliyet gösteren meslekler
Hizmet sektörü alanında faaliyet gösteren meslekler
Sağlık sektöründe faaliyet gösteren meslekler
Hizmet sektörü meslekleri
Öğretmen beklentilerinin öğrenme sürecine etkisi

Balear Adaları’nda düşük eğitim düzeyine sahip genç nüfusu etkileyen 2008 krizinden bu yana güçlü bir şekilde genişleyen bu konuşma, artan güvencesiz iş sayısı ve daha önce bahsedilen yoksulluk durumlarının tırmanmasıyla el ele gidiyor.

Bu bağlamda, ortalamadan düşük olan maddenin, öğrencilerin çalışmaları sayesinde elde edecekleri istihdamın, geçinecek kadar paraya sahip olmalarını sağlayacağına ilişkin algısına karşılık gelmesi şaşırtıcı değildir.

Mesleki beklentilerle ilgili olarak, on gençten bir ila ikisi arasında sınıfta okuduklarının mesleki gelecekleri için önemli olmadığını düşünmesi daha derinlemesine incelenmelidir.

Sebepler çok çeşitli olabilir (varsayılan olarak çalışma seçimi, diğerlerinin yanı sıra eğitim ve işgücü piyasasının talepleri arasındaki yetersizlik algısı), ancak her durumda, okulu bırakmanın önlenmesinde büyük ilgi görebilirler.

Davranışsal ve akademik katılımla ilgili sonuçlar, bizi, büyük ölçüde bu eğitimin İspanyol eğitim sisteminde işgal ettiği yer tarafından belirlenen, CFGM öğrencilerinin bazı özelliklerine yönlendirir.

Bu nedenle, bu öğrenci topluluğunun heterojenliğine rağmen, bir kısmı akademik ve davranışsal zorluklarla karakterize edilen bir okul biyografisine sahiptir. Okul dışında okul çalışmalarına yetersiz zaman ayrılması (öğrencilerin %36,9’u) ve devamsızlığın (öğrencilerin %23,2’si) bu okul biyografisi özellikleri ile uyumludur.

Zorunlu eğitim sırasında eğitim sistemiyle kurulan ilişkiler, diğerleri arasında, şirketler ve bölgelerle daha iyi bir eklemlenme ve öğretmenlerin seçimi ve eğitimindeki gelişmelerden kaynaklanan değişikliklerin hala profesyonel bir biçimde önemli bir ağırlığa sahiptir. yeni başlayan.

Düşük sonuçlara sahip katılım değişkeni, öğretim kadrosu ve okul/merkez ile ilişkilere odaklanan duygusal bağlantı ile ilgilidir. Çeşitli maddelerden düşük puan alan “okulumdaki öğretim elemanlarının benimle sadece bir öğrenci olarak değil, bir insan olarak da ilgilendikleri” algısına atıfta bulunulan maddedir: Öğrencilerin %34,9’u bu görüşe katılmamaktadır. bu açıklama.

Bu bulgu, konuyla ilgili literatür, bu düşüncenin tüm öğrenciler ve özellikle daha büyük zorluklarla karşılaşanlar üzerinde sahip olduğu değerin kanıtını sağladığı için özellikle önemlidir.

Dikkate alınan sosyodemografik özelliklere dayalı olarak yaptığımız analiz, aşağıdakilerin kanıtını sunmaktadır:

– Kadınlar, erkeklere göre hem davranışsal/akademik hem de bilişsel olarak önemli ölçüde daha yüksek düzeyde katılım gösterirler. Bu bulgu, Balear Adaları’nda yapılan son araştırmalarda kanıtlandığı gibi, kadınlarda daha iyi akademik sonuçlar görme eğilimi ve eğitimin kadınların iş bulma becerileri ve yaşam koşulları üzerinde daha büyük etkisi olduğu yönündeki genel eğilimle uyumludur.

– Göçmen annelerin oğulları ve kızları okula gitmeyi daha çok severken, anneleri İspanya’da olanlar, öğretmen uygunluğu ve ilgisi ve okulda güvende hissetme ile ilgili maddelerde önemli ölçüde daha yüksek ortalamalar gösteriyor. Yerli annelerin çocukları da akranlarıyla daha iyi ilişkilere sahiptir.

Bu sonuçlar Elffers (2012) ve Fanoiki’nin (2014) bulguları ile uyumludur. Onlara göre, göçmen ebeveynlerin çocuklarına okul işlerinde yardım etme konusunda yaşadıkları daha büyük zorluk, bu eksikliklerin olası bir telafisi olarak akranlarına ve öğretmenlere daha fazla bağımlılığa yol açmalıdır. -doğumlu anneler daha düşük puan aldı.

Bunun olası bir yorumu, “telafi etme ihtiyacının” daha düşük ortalama puanlar yoluyla akranlar ve öğretmenlerle ilişkilerin algısını etkileyebileceğidir.

Her halükarda, bu bulgular bizi sınıftaki ve okuldaki eğitim uygulamaları ve ilişki dinamikleri ile öğrencilerin kültürel ve dilsel anlayışlarını geliştirmek için öğretmenlere özel eğitim verme ihtiyacı üzerinde düşünmeye yönlendirmelidir. çeşitlilik ve bu çeşitliliğin okulu bırakmayla nasıl bir ilişkisi var.

– Yaşla ilgili olarak, en genç öğrenciler (15-17 yaş), akranlarıyla ilişkileri göz önüne alındığında diğer gruplardan önemli ölçüde daha yüksek ortalama puanlara sahiptir.

En yaşlı grup (20-24 yaş), en büyük profesyonel hedeflere ve daha yüksek düzeyde okul bağlılığına ve öğrenci çabasına sahiptir. Orta grup (18-19 yaş), en yüksek düzeyde yanlış davranışa ve en düşük düzeyde profesyonel beklentiye sahiptir.

Bu sonuçlar, her yaş grubuyla ilgili mesleki, kişisel ve okul deneyimleriyle tutarlıdır. 20-24 yaşındakiler, kendilerine daha iyi kariyer fırsatları sağlayacağına inandıkları için muhtemelen yeniden okumaya başlamışlardır; bu nedenle, yeniden çalışmaya başlama konusundaki isteklilikleri ve kişisel çabaları, kendilerine daha fazla yatırım yapmalarına ve dolayısıyla daha yüksek düzeyde bağlılık ve çabaya yol açar.

Bir CFGM’nin ilk yılını 18-19 yaşında almak, çoğu durumda, öğrencilerin en az 1 yıllık eğitimi tekrar etmeleri gerektiği veya daha önce okulu bıraktıkları anlamına gelir. Bu, bu gruptaki düşük düzeydeki profesyonel beklentileri ve yüksek düzeydeki yanlış davranışları açıklayabilir.

 

×

Powered by WhatsApp Chat

× Bize Whatsapp'tan Ulaşın